Akcionari Luke Bar mijenjaju pravilnik bivšeg menadžmenta - Vijesti.me
VANREDNA SKUPŠTINA 30. DECEMBRA

Akcionari Luke Bar mijenjaju pravilnik bivšeg menadžmenta

Prema saznanjima „Vijesti”, nova uprava i menadžment su zaključili da računovodstvene politike ne mogu biti u nadležnosti Skupštine akcionara, zbog čega odluku treba ukinuti. U suprotnom bi svaka promjena računovodstvenih standarda morala da ima za posljedicu sazivanje skupštine, a to nije praksa u crnogorskim kompanijama

Vučelić
Vučelić (Foto: Boris Pejović)

Akcionari Luke Bar će 30. decembra, na vanrednoj skupštini, razmatrati stavljanje van snage odluke o usvajanju Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama od 23. marta 2018, a koja je iz perioda prethodnog menadžmenta.

Tekst Pravilnika od februara 2018. godine činio je sastavni dio ove odluke. Akcionari će razmatrati i izmjene i dopune Statuta akcionarskog društva.

Prema saznanjima „Vijesti”, nova uprava i menadžment su zaključili da računovodstvene politike ne mogu biti u nadležnosti Skupštine akcionara, zbog čega odluku treba ukinuti. U suprotnom bi svaka promjena računovodstvenih standarda morala da ima za posljedicu sazivanje skupštine, a to nije praksa u crnogorskim kompanijama.

Novi menadžment Luke Bar planira i određene izmjene i dopune Pravilnika o računovdstvu i računovodstvenim politikama.

Do sredine oktobra 2018. godine, izvršni direktor Luke Bar je bio Zarija Franović, a naslijedio ga je krajem prošle godine bivši direktor podgoričkog Vodovoda Vladan Vučelić.

Odborom direktora Luke Bar u vrijeme kada je donijeta odluka o usvajanju Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama predsjedavao je profesor Anđelko Lojpur. Vojin Žugić je na čelu Borda većinski državne kompanije od kraja oktobra 2018. Akcionari će razmatrati i izmjene i dopune Statuta akcionarskog društva.