Bez gubitaka na mreži na računu za struju, Vlada povlači zakon? - Vijesti.me
PODRŽAN AMANDMAN ABAZOVIĆA

Bez gubitaka na mreži na računu za struju, Vlada povlači zakon?

Na opasku Čanovića da je “odluka poslanika van pameti” reagovao je Goran Danilović (DF) koji je kazao da bi Čanović trebalo da bude udaljen iz Skupštine. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić kazao je da nije tako doživio riječi Čanovića, već da je to bio “izraz nemoći”

EPCG
EPCG (Foto: Luka Zeković)

Većina poslanika  je danas usvojila amandman nezavisnog poslanika Dritana Abazovića da tehnički gubici ne budu dio računa za  struju. Zbog toga je Vlada zahtijevala da se odloži glasanje o izmjenama Zakona o energetici do srijede da bi odlučila hoće li ga povući, odnosno traži način da zadrži tehničke gubitke.

“Ova odluka je van pameti  i nije u skladu sa  evropskim pravilima. Svuda u svijetu postoje tehnički gubici", rekao  je pomoćnik ministra ekonomije Miodrag Čanović.

Za amandman je glasalo ukupno  34 poslanika iz redova opozicije, dio iz  SDP-a i manjinskih stranaka, dok je DPS bio protiv.
Autor nekoliko amandmana Abazovića na predlog zakona o energetici je MANS, dok ih je on podnio u skupštinsku proceduru.

Građani su godinama plaćali enormne gubitke u mrežama kroz cijene struje, gdje su bili i oni komercijalne prirode (krađa energije). Ustavni sud je u februaru 2011. proglasio neustavnim naplaćivanje gubitaka. 

Nakon te odluke, regulator za određivanje cijena (RAE) je smanjio nivo gubitaka koji se preliva na potrošače. Sa računa su eliminisani komercijalni,  a određeno je da se plaća  devet odsto  tehničkih gubitaka u distribuciji i  tri odsto u prenosnoj mreži. Sporno je ostalo što u Crnoj Gori  nema analize/studije realnih gubitaka u mrežama. 

U zemljama EU dozvoljavaju se razumni tehnički gubici. Iz EPCG se pozivaju na to da u državama EU plaćaju gubitke od 4 do 12 odsto. Tvrde da su ih sa 22,5 odsto u 2009. sveli na 16,7 odsto na kraju 2014.  To opet znači da građani plaćaju većinu od onoga što EPCG prikazuje gubicima.    

"Neprihvatljivo je  da se tehnički gubici zakonski normiraju i na taj načine krajnjim potrošačima zakonski uvodi obaveza da moraju plaćati  nerazumne tehničke  gubitke EPCG, koji nastaju dominantno zbog toga što kompanija dovoljno ne ulaže u razvoj distributivne mreže, iako raspolaže sa milionskim iznosima",  obrazložio je Abazović. 

Na opasku Čanovića da je “odluka poslanika van pameti” reagovao je Goran Danilović (DF) koji je kazao da bi Čanović trebalo da bude udaljen iz Skupštine. Predsjednik Skupštine  Ranko Krivokapić kazao je da nije tako doživio riječi Čanovića, već da je to bio “izraz nemoći”. 

Većina poslanika je usvojila i 2013. PDV od 19 odsto na kocku, ali nema podzakonskog akta da bi se to naplaćivalo jer je ocijenjeno da je rješenje  neprimjenjivo. 

Sastavni dio izmjena zakona su postala i tri amandmana Aleksandra Damjanovića (SNP) o licencama  za energetsku djelatnost i njihovo oduzimanje te dio koji se odnosi na dodatne kazne.

Muk: EPCG ne smanjuje brže gubitke jer zna da plaćamo koliko kažu

Problematično je što EPCG godinama izbjegava da uradi studiju o smanjenju gubitaka u distributivnoj mreži, što je obaveza iz metodologija za određivanje cijena. Na to je upozorio predsjednik NVO “Institut alternativa” Stevo Muk. 

“Očigledno je da joj odgovara da ne mijenja stvari kako bi  građani, odnosno svi potrošači, bili opterećeni kroz tehničke gubitke više nego što treba”, istakao je Muk. 

On je ukazao da su u državama  EU  dozvoljeni razumni tehnički gubici kroz cijene. “Radi se o značajno nižem nivou nego što u Crnoj Gori godinama plaćamo. Nema ozbiljne procjene koliki su realni gubici, a šta sve plaćamo kroz račune”.  

Muk je upozorio da ni  italijanski partner Vlade u EPCG nije smanjio gubitke koliko je ugovoreno, iako je doveden da modernizuje mrežu i poboljša snabdijevanja u interesu  potrošača. ”Dozvoljeno je da se EPCG ponaša neodgovorno jer je monopolista na tržištu, bez obzira što je ono otvoreno i za ostale snabdjevače”.

Građanski pokret: Abazović sačuvao građane od plaćanja gubitaka na računima za struju

Abazovićevim amandmanom usvojeno je brisanje člana 4 predloga Zakona o energetici, kojim je predloženo da se cijena za korišćenje prenosnih i distributivnih sistema električne energije ili gasa "sastoji od cijene za angažovani kapacitet i cijene opravdanih tehničkih gubitaka utvrđenih u skladu sa metodologijom, saopšteno je iz Građanskog pokreta.

"Elektroprivreda Crne Gore godinama ništa ne preduzima da smanji tehničke gubitke na mreži tako što će investirati u njenu modernizaciju i samim tim smanjiti česte kvarove i ispade iz sistema. Pri tome, argument da nedostaju finansijska sredstva za modernizaciju mreže nikako ne može biti opravdanje, jer je Elektroprivreda Crne Gore na kraju 2013. godine u bankama držala 130 miliona eura gotovine", navodi se u obrazloženju.

"Predloženo rješenje da se zakonski normiraju tehnički gubici je takođe opasno i kada se ima u vidu da Elektroprivreda Crne Gore godinama izbjegava da izradi studiju o smanjenju gubitaka u distributivnoj mreži, što je njena obaveza koja proizilazi iz Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema eleketrične energije, koja je stupila na snagu 2012. godine, a na osnovu koje Regulatorna agencija za energetiku obračunava prihod energetskoj kompaniji, time i cijenu struje za potrošače. Prema pomenutoj Metodologiji, Elektroprivreda Crne Gore bila je dužna da izradi studiju o smanjenju gubitaka u distributivnom sistemu, koja je revidovana od strane nezavisne kvalifikovane institucije u Crnoj Gori, i da je dostavi najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za odobravanje regulatorno dozvoljenog prihoda. Elektroprivreda Crne Gore ovu obavezu nikada nije realizovala, pa bi sada zakonsko normiranje tehničkih gubitaka bilo u neku ruku nagrađivanje državne energetske kompanije za nepoštovanje zakonskih propisa, te nastavak njenog daljeg favorizovanja na štetu krajnjih potrošača, koji na računima za struju i dalje plaćaju nerazumne tehničke gubitke nastale u distributivnoj mreži", navodi se u obrazloženju amandmana.

Iz Građanskog pokreta su zaključili da imajući u vidu dobrobit građana, a shodno osnovnom principu o zaštiti krajnih potrošača električne energije, Abazović je za građane dobio važnu bitku i sačuvao njihove porodične budžete novih nameta.