Blažu Đukanoviću posao, ostali odbijeni - Vijesti.me
TRI PONUDE OCIJENJENE KAO NEISPRAVNE

Blažu Đukanoviću posao, ostali odbijeni

Firma “BB solar” sina predsjednika države, Mila Đukanovića, dobila je posao od 140,4 hiljade eura da u Pljevljima radi ulične svjetiljke i stubove za rasvjetu

Dostavio sve detalje za traženi model svjetiljke: Blažo Đukanović
Dostavio sve detalje za traženi model svjetiljke: Blažo Đukanović (Foto: Boris Pejović)

Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Pljevlja na tenderu za nabavku uličnih svjetiljki i stubova za rasvjetu izabrala je firmu “BB solar” u vlasništvu Blaža Đukanovića, sina predsjednika države Mila Đukanovića. Firma mlađeg Đukanovića će taj posao raditi za 140,43 hiljade eura, piše u odluci o izboru ponuđača.

Na tenderu su ponude dostavile i firme “Ramel”, “Znak” i “Cema, ali je komisija koja ih je vrednovala odbila kao neispravne i diskvalifikovane. Tender je oglašen 29. januara ove godine. Procijenjena vrijednost mu je bila 150 hiljada eura sa uračunatim PDV-om. Rok za završetak posla je bio 60 dana za svetiljke i 75 mjeseci za subove za rasvjetu, od dana zaključenja ugovora.

Interesantno je da je pljevaljska Direkcija za izgradnju i investicije u tenderskoj dokumentaciji u dijelu koji se odnosi na tehničke specifikacije predvidjela dekorativne svjetiljke javne rasvjete tipa “valentino /24LED/55W/ ili ekvivalento”, kao i da na završetak stuba treba da bude “fi60mm”, prilagođen za montažu “valentino LED svetiljke Schreder, ili ekvivalentno”. “BB solar” je dostavila karakteristike tražene svjetiljke “valentino” navedene u katalogu proizvođača.

Dostavila je i Izvještaj o opadanju svjetlosnog fluksa, Deklaraciju o usaglašenosti “valentino” od 16. 10. 2018. godine, neovjerenu kopiju, kao i licencu br.18932 od 24. 6. 2014. godine, izdata R-Tech, Lijež, Belgija, primalac licence Schreder S. A. Brisel Belgija.

Ostale tri ponude firmi proglašene su neispravnim, između ostalog i zbog toga što iako su ponudile brend “nacrtan” prethodnom tenderskom dokumentacijom traženog proizvođača, nijesu naveli “izlazni svjetlosni fluks - ”tip:valentino 24LED/55W schreder ili ostale karakteristike”. Na izbor ponuđača može se uložiti žalba.

Blažo Đukanović je firmu “BB solar” registrovao sa poslovnim partnerom Ivanom Burzanovićem za postavljanje električnih instalacija. Uz to, njih dvojica su suvlasnici firme “BB hidro” sa kojom su ušli u posao izgradnje malih hiroelektrana.

Koncesiju za gradnju mini hidroelektrane Bistrica na dijelu vodotoka Bistrice u kolašinskoj opštini “BB hidro” je dobila 2016. godine pred kraj mandata Vlade na čijem je čelu bio aktuelni predsjednik države. Kompanija sina šefa države planira osim na Bistrici, gradnju male hidroelektrane Slatina na istoimenom vodotoku.

Navođenje robnog znaka je izuzetak, a ne pravilo

Navođenje robnog znaka u tenderskoj dokumentaciji je izuzetak, a ne pravilo. U ovom slučaju Direkcija za izgradnju je to, ipak, uradila.

Članom 51 Zakona o javnim nabavkama predviđeno je da naručilac “ne smije da u tenderskoj dokumentaciji koristi ili se poziva na tehničke karakteristike ili specifikacije, robni znak, patent ili tip, ni posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robe, usluge ili radove, ako bi takvim označavanjem dao prednost određenom ponuđaču ili bi mogao neopravdano da isključi ostale ponuđače”.


Vidi sve komentare