Đukanović povjerio kumu upravljanje firmom - Vijesti.me
MANDAT DAT VUKU RAJKOVIĆU

Đukanović povjerio kumu upravljanje firmom

Iako se zvanično nalaze u finansijskim teškoćama i blokadama, a izvršitelji prodaju njegov dio, Vuku Rajkoviću dat mandat da upravlja firmom “Global Montenegro”

Đukanović i Rajković
Đukanović i Rajković (Foto: Arhiva Vijesti)

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povjerio je svome poslovnom partneru i kumu Vuku Rajkoviću da upravlja firmom „Global Montenegro“ koja gazduje zemljišnim kompleksom od 20 hiljada kvadrata u podnožju brda Košljun na ulazu u Budvu.

Rajković je postao izvršni direktor firme i zamijenio je Anđelu Kolinović koja je proteklih sedam godina bila u rukovodećoj fotelji.

Kolinovićka je zadržala funkciju ovlašćenog zastupnika.

Đukanović i Rajković su osnivači firme, ali se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) ne navodi koliki su udjeli partnera.

Rajković je imenovan za izvršenog direktora, kada njegov udio u firmi prodaju javni izvršitelji, a tereti su i dalje upisani u registru.

Zemlja na Košljunu
Zemlja na Košljunu(Foto: Vuk Lajović)

Udio Rajkovića u firmi „Global Montenegro“, kako i dalje stoji u CRPS je na prodaji... Javni izvršitelj su dva puta donosili rješenja o prodaji.

Rješenja da se izvrši pljenidba, procjena i prodaja udjela Rajkovića donijela je 8. novembra 2016. javna izvršiteljka Aleksandra Tomković Vukoslavčević. Prije nje je javni izvršitelj Aleksandar Bošković 9. septembra iste godine takođe donio rješenje o pljenidbi i prodaji udjela.

Rajković inače preuzima rukovođenje firmom u vrijeme kada se uveliko spekuliše da bi moglo da dođe do prodaje zemljišnog kompleksa. Đukanović je još u aprilu 2013. godine, kada je prodao akcije u Prvoj banci i zaradio milion eura, najavio da će prodati i zemlju na Košljunu, ali do danas nije našao kupca.

Lider DPS-a je sa Rajkovićem osnovao firmu “Global Montenegro”, koja je trgovala zemljišni kompleks u Budvi krajem februara 2007. od starobudvanske porodice Rucović. Đukanović u nekoliko navrata je objašnjavao da je firma novac za kupovinu kompleksa obezbijedila zahvaljujući kreditu od pet miliona eura koji je podigao kod HAAB. Kredit je uzet 14. februara 2008. od pogoričke Hypo Alpe Adria banke, a godinu kasnije aneksom ugovora, on bio “premješten” u nadležnost Hypo Alpe Adria Bank Development.

Banka je svih prethodnih godina imala upisanu hipoteku na zemljišnim parcelama, da bi početkom marta „osvanula“ u katastarskoj evidenciji Uprave za nekretnine nova hipoteka na imovinu „Global Montenegra“.

3,9 miliona eura iznosi ukupni gubitak „Global Montenegra“, koji je akumuliran godinama, a vrijednost imovine firme je svega tri miliona eura

“Hipoteka u iznosu od 5.000.000 eura u korist novog hipotekarnog povjerioca Heta Asset Resolution sa zabranom otuđenja bez saglasnosti hipotekarnog povjerioca“, navodi se kao teret upisan u katastru na imovinu „Global Montenegra“. Đukanovićeva i Rajkovićeva firma je uzela još jednu kreditnu liniju u iznosu od 625.410 eura, kod iste banke i to, kako se navodi u katastarskoj evidenciji, 24. oktobra 2010.

“Global Montenegro” se ne može pohvaliti poslovanjem, jer je firma prošlu godinu, kako je naznačeno u finansijskom iskazu dostavljenom Poreskoj upravi, poslovala sa gubitkom od 247.000 eura. Ukupni gubitak „Global Montenegra“, koji je akumiliran godinama unazad dostigao je 3,9 miliona eura, a vrijednost imovine firme je svega tri miliona eura.

Zemljišni kompleks je atraktivan za građevinske preduzetnike, jer je važećim Detaljnim urbanističkim planom “Podkošljun“ na 20 hiljada kvadrata ucrtan rezidencijalni kompleks od 40 vila. Predviđeno je da ukupno bude izgrađeno oko 150 apartmana bruto-građevinske površine 27 hiljada kvadrata.

Opština blokirala Đukanovićevu firmu zbog duga od 111.000 eura

Opština Budva mjesecima unazad bezuspješno pokušava da naplati poreski dug od firme “Global Montenegro” koji je sa kamatom dostigao 111.000 eura. Riječ je o porezu na nepokretnost.

Na zemlju je upisana hipoteka Opštine od 92.861 eura koliko iznosi glavnica poreskog duga. Uprava lokalnih javnih prihoda zatražila je od Centralne banke da blokira račun firme, od koje je proteklih godina uglavnom samo prinudnim putem naplaćivala poresko potraživanje.

Kompanija je bila u blokadi gotovo tri godine, sve dok nije krajem 2017. izmirila preko 60 hiljada duga prema Opštini. Nakon toga je krajem 2018. ponovo dospjela na listu blokiranih preduzeća zbog duga od 192 hiljade eura. Opština Budva je 2019. prinudno naplatila oko 100 hiljada eura poreskog duga, ali ostao je dug od nekih 92 hiljade, koji je sada sa kamatom dostigao 111 hiljada.


Vidi sve komentare