MMF upozorava na probleme u državnim kompanijama - Vijesti.me
VLADA PRAVDA POMOĆ ZA ERLAJNS

MMF upozorava na probleme u državnim kompanijama

MA u kontinuitetu dobija državnu pomoć, a iz Vlade su Misiji MMF-a kazali da vjeruju da preduzeće može biti održivo

Montenegro Airlines
Montenegro Airlines (Foto: Boris Pejović)

Neka javna preduzeća u Crnoj Gori ne uspijevaju da prevaziđu tržišne neuspjehe i kontinuirano zahtijevaju izdvajanja iz državnog budžeta, zbog čega bi trebalo preispitati uključivanje države u ekonomiju, upozorio je Međunarodni monetarni fond (MMF). “Vlasti bi trebalo da ubrzaju privatizaciju u okviru odgovarajućeg regulatornog okvira”, navodi se u izvještaju Misije MMF-a koja je u Crnoj Gori boravila krajem marta. U MMF-u smatraju i da neka lokalna preduzeća treba spojiti u cilju povećanja efikasnosti.

“Iako vlasti vide veću ulogu države u privredi, slažu se da je potreban transparentan proces privatizacije i poboljšanje okvira za javno-privatno partnerstvo. Oni rade na prestrukturiranju Montenegro erlajnsa, za koji smatraju da je od ključne važnosti za turističku industriju Crne Gore i vjeruju da može biti finansijski održiv“, navodi se u izvještaju.

Nacionalna aviokompanija kontinuirano dobija pomoć iz državnog budžeta. MA je 13. aprila ove godine iz budžeta isplaćena nova pomoć od dva miliona eura, a rebalansom budžeta je predviđeno još dva miliona eura pomoći za aviokompaniju u ovoj godini po osnovu izmirenja obaveza prema dobavljačima. Ranija analiza Istraživačkog centra MANS-a i “Vijesti” pokazala je da je Vlada od osnivanja MA izdvajala značajna sredstva za opstanak nacionalne aviokompanije i do kraja 2014. godine, po osnovu dokapitalizacija i davanja subvencija, uložila je 58,5 miliona eura, dok je zbog smanjenja akcijskog kapitala kompanije izgubila najmanje 14,3 miliona. Zakonom o državnoj pomoći predviđeno je da kompanija koja jednom dobije državnu pomoć ne može da je dobija ponovo narednih 10 godina. Nacionalna aviokompanija završila je prošlu godinu sa minusom od 4.606.487 eura, čime je nagomilani gubitak dostigao 76.497.309 eura, pokazuju podaci iz izvještaja o poslovanju. MA je na crnoj listi Poreske uprave, jer državi, prema podacima zaključno sa aprilom, najviše duguje za poreze i doprinose na zarade, 17,4 miliona eura.

MMF, CBCG, Darko Radunović, Radoje Žugić
MMF, CBCG, Darko Radunović, Radoje Žugić(Foto: CBCG)

Misija MMF-a je ocijenila da, dok je sprovođenje velikih javnih infrastrukturnih projekata dodatno doprinijelo ekonomskom rastu, prateće angažovanje fiskalnih resursa doprinijelo je povećanju državnog duga, koji je 2017. godine dosegnuo 75 odsto BDP-a. Takođe su velike potrebe za refinansiranjem bile izvor fiskalne ranjivosti. “Iako je potreban razvoj infrastrukture, izgradnja prve sekcije autoputa Bar-Boljare imala je ključnu ulogu u podizanju duga na visoke nivoe”, kažu iz MMF-a. Dodaju da zbog duga ne postoji fiskalni prostor za finansiranje preostalih faza autoputa.

“Prepoznajući potrebu za smanjenjem javnog duga, Vlada nastavlja da sprovodi Strategiju srednjoročne fiskalne konsolidacije koja je objavljena 2017. Većina fiskalnih mjera već je sprovedena, a osnovna fiskalna pozicija poboljšana je 2017. godine. Ako se sprovede u potpunosti, strategija će znatno ojačati fiskalnu poziciju, generisanjem primarnog fiskalnog suficita od 4,5 odsto BDP-a do 2020, čime će državni dug pasti na 53 odsto BDP-a do 2020. nakon što dostigne 80 odsto u 2019”, navodi se u izvještaju. Preporuka MMF-a je da u srednjoročnom periodu vlasti sprovedu fiskalne reforme kako bi poboljšale sastav prihoda i rashoda. “Vlasti bi trebalo da sprovedu strategiju za optimizaciju javnog sektora i reformu državne službe. Potrebno je ojačati centralni nadzor nad finansijama lokalne samouprave i podsticati opštine da povećaju sopstvene prihode. Pooštravanje kriterijuma za ostvarivanje prava na prevremenu penziju trebalo bi da ojača održivost penzijskog sistema”, ocijenili su u MMF-u.

Preporučuju da se preispita fiskalni trošak poreskih oslobođenja.

Za akcije Elektroprivrede preporučuju tender

Sa izlaskom stranog investitora iz Elektroprivrede (EPCG), Vlada bi trebalo da sprovede transparentan tender za prodaju akcija kompanije, preporuka je MMF-a. U izvještaju se navodi da Vlada ima namjeru “da preproda akcije EPCG privatnom investitoru kroz transparentan proces”. “Vlasti takođe izrađuju novi zakon o javno-privatnom partnerstvu i traže komentare međunarodnih finansijskih institucija o nacrtu. IFC ih savjetuje o koncesijama za aerodrome”, navodi MMF.

Vlada je raskinula partnerstvo sa italijanskom kompanijom A2A i sredinom maja joj uplatila prvu tranšu od 68,9 miliona eura i na taj način otkupila 17.252.885 akcija EPCG.

Novo odlaganje isplate duga MA Aerodromima

Vlada je juče na sjednici dala saglasnost za novo odlaganje isplate dospjelih obaveza Montenegro erlajnsa prema Aerodromima Crne Gore do kraja ove godine.

Sporazumom o načinu isplate potraživanja na osnovu izvršnih isprava - pravosnažnih presuda Privrednog suda, između Aerodroma i MA predviđeno je da otplata potraživanja MA po osnovu pet pravosnažnih presuda od ukupno 6.423.390 eura, bez kamate, počne 1. marta 2017. godine, ali je MA tražio odlaganje od 12 mjeseci i dobio saglasnost Vlade. U Informaciji o sprovođenju sporazuma, navedeno je da su Aerodromi zaprijetili prinudnom naplatom, što bi, smatraju u Vladi, moglo dovesti do značajnih problema u poslovanju MA.