Poskupjela voda u Pljevljima - Vijesti.me
ZA 15 ODSTO

Poskupjela voda u Pljevljima

Predsjednik je odlučio da se sadašnje cijene povećaju za građane sa 0,34 eura po metru kubnom vode na 0,39, a za pravna lica sa jednog na 1,15 eura. PDV nije uračunat.

Predsjednik Opštine Pljevlja dr Filip Vuković djelimično je prihvatio predlog “Vodovoda” i odobrio poskupljenje vode za petnaest odsto.

Građanima će voda po novim cijenama biti fakturisana uz aprilski račun.

Direktor “Vodovoda” Milan Lekić rekao je da su bili prinuđeni da traže povećanje cijene vode, jer bi sa sadašnjim preduzeće u tekućoj poslovnoj godini iskazalo gubitak od 110.000 eura.

Zahtjevom za poskupljenjem predsjedniku Opštine “Vodovod” se obratio još 2009. godine, ali tada cijene nisu korigovane, pa je rukovodstvo tog kolektiva nedavno ponovo uputilo zahtjev Opštini, koja je osnivač tog javnog preduzeća.

Lekić kaže da su tražili korekciju cijene ili da subvencionira razliku u cijeni, a da ona ostane na sadašnjem nivou.

Predsjednik je, ipak, odlučio da se sadašnje cijene povećaju za građane sa 0,34 eura po metru kubnom vode na 0,39 a za pravna lica sa jednog eura na 1,15 eura. U te cijene nije uračunat PDV.

Lekić je kazao da su se prihodi preduzeća u posljednje vrijeme smanjili i da građani i preduzeća, posebno Rudnik i Termoelektrana, troše manje vode.

„Neko će reći da su i nama troškovi manji, ako je smanjena potrošnja, ali to je neznatno i mala je razlika u utrošku struje i sredstava za dezinfekciju”, rekao je Lekić.

On je rekao da su smanjeni i prihodi “Vodovoda” od usluga koje su pružali trećim licima zbog smanjenja obima posla u gradu gdje jedino mogu da konkurišu kao izvođači radova.

Direktor “Vodovoda” kaže da u preduzeću nijesu mijenjali cijene od 2003. godine.

U kakvom je stanju pljevaljski vodovod najbolje govori podatak tog preduzeća da su u prošloj godini gubici vode iznosili nešto manje od 70 odsto, a i kvalitet je nezadovoljavajući.

Od 349 uzetih uzoraka iz svih izvorišta sa kojih se grad snabdijeva vodom, u prošloj godini hemijski je neispravno bilo oko 32, a bakteriološki 3,3 odsto.

Od ukupnog broja najviše neispravnih uzoraka uzeto je sa postrojenja za preradu vode Pliješ, sa kojeg se u najvećem obimu grad snabdijeva vodom.

U “Vodovodu” kažu da visok procenat hemijske neispravnosti vode potiče od povećane mutnoće kao posljedice zamućenosti izvorišta i nestabilnosti akumulacionog jezera u Otilovićima u periodu od druge polovine novembra do kraja maja.

Iz Opštine podsjećaju da je postrojenje za preradu pitke vode ,,Pliješ“ u upotrebi duže od 30 godina i da nije obavljena nijedna značajnija rekonstrukcija kompletnog postrojenja, koje su u isključivoj nadležnosti Opštine, a ne “Vodovoda”.

„Da bi se gubici u mreži sveli na minimum, potrebno je izvršiti generalnu rekonstrukciju, odnosno zamjenu dotrajalih uličnih i priključnih vodovodnoh instalacija, a za kvalitetniju vodu potrebno je rekonstruisati i proširiti postrojenje za preradu pitke vode ”Pliješ”.

Sa izvora Mandojevac-Zmajevac-Vrela se azbest cementnim cjevovodima transportuje se voda za piće do postrojenja za preradu pitke vode Pliješ, ali zbog dotrajalosti sistema umjesto projektovanih 127 litara u sekundi dotiče svega 60 litara što je nedovoljno, pa se nedostajuća količina obezbjeđuje iz akumulacije jezera Otilovići, koja je neuporedivo lošijeg kvaliteta i otežava rad postrojenja Pliješ koje za tu vodu nije ni projektovano, te je zbog toga voda za piće često zamućena i neodgovarajućih drugih parametara”, objašnjenje je lokalne uprave.

U Opštini planiraju da do 2015. u snabdijevanje pitkom vodom ulože 21 milion eura.