Povlače još 100 miliona eura za auto-put - Vijesti.me
VLADA USVOJILA ODLUKU O ZADUŽIVANJU

Povlače još 100 miliona eura za auto-put

U rezervi je još 250 miliona mogućeg zaduženja ako bude potrebno

Sa sjednice Vlade
Sa sjednice Vlade (Foto: Saša Matić/gov.me)

Država Crna Gora naredne godine zadužiće se za 257 miliona eura za više infrastrukturnih projekata, a povući će i 100 miliona za završetak gradnje dionice auto-puta Podgorica Mateševo, to je navedeno u odluci o zaduživanju Crne Gore u 2020. godini koju je Vlada juče usvojila.

Najveći dio novca uzima se kroz povoljne kredite od Svjetske banke, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Tako će Crna Gora naredne godine iskoristiti 15 miliona eura za projekat regulacije Lima, 4,5 miliona za enegetsku efikasnost, 10 miliona za projekat “Rast i zapošljavanje”, 10 miliona za investicije u zdravstvo, šest miliona za sanacije puteva i obilaznica oko gradova, za rekonstrukciju magistralnih puteva od 40 miliona, za gradnju zatvora u Mojkovcu 15 miliona, za put Lubnica - Jezerine 26 miliona, kanalizaciju u Danilovgradu 1,5 miliona i dodatnih 15 miliona za investicije u puteve.

Država se zadužuje i 14 miliona za remont pruge, deset miliona za kupovinu medicinske opreme, 35 miliona za kupovinu oklopnih vozila Ministarstvu odbrane, za druge kapitalne projekte 40 miliona i 15 miliona eura za investiranje u objekte pravosuđa i tužilaštva.

Nedostajuća sredstva iznosiće ukupno 590 miliona eura, od čega se 490 obezbjeđuje iz depozita prenijetih iz ove godine i 100 miliona povučenih iz Eksim bane za gradnju dionice auto-puta.
Odlukom je ostavljen prostor da se država dodatno zaduži za 250 miliona eura, ako Vladi bude potrebno za finansiranje budžeta, otplatu dugova iz prethodnih godina i za investicije.

Vlada je na sjednici odbila inicijative poslanika Nebojše Medojevića koji je tražio obustavu postupka privatizacije Instituta “Simo Milošević”, davanje aerodroma u dugogodišnji zakup i zaustavljanje devastacije Crnog jezera u Nacionalnom parku “Durmitor”. Ocijenjeno je da prva dva predloga nijesu osnovana, a da se tražena zabrana gradnje oko Crnog jezera ne može sprovesti jer je dio tih objekata već izgrađen.

Vlada je usvojila informaciju da je izdata privremena mjera po predlogu predlagača obezbjeđenja „Vektra - Jakić”, protiv protivnika obezbjeđenja, države Crna Gora, koju je pripremio Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Uprava za šume zadužena je da pokrene postupak arbitraže, a Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa da pokrene postupak naplate dospjelih potraživanja.

Usvojena je informacija o potrebi pridruživanja Crne Gore projektu BEPS u cilju smanjenja mogućnosti da obveznici izbjegavaju plaćanje poreskih obaveza korišćenjem tzv. „poreskih rajeva”.

Konzorcijum “Soho gradnje” jedini za plac na Toplici

Konstatovano je da se na poziv za kupovinu 27 hiljada kvadrata na Topolici 3 u Baru javio samo konzorcijum firmi - “Liko Holdings”, “LSC Bar” i “Soho gradnja Bar”, i da su sa njima započeti pregovori. U informaciji nije navedena ponuđena cijena, već samo da je početna iznosila 132 eura po kvadratu. Na lokaciji je predviđena gradnja turističkih sadržaja, uključujući hotel sa pet zvijezdica.


Vidi sve komentare