Rast naplate poreza pokazuje da privreda dobro posluje - Vijesti.me
Sastanak predsjednika PKCG i direktora Poreske uprave

Rast naplate poreza pokazuje da privreda dobro posluje

Poreska uprava je u 2019. godini naplatila 75 miliona eura poreza na dobit, što je rast od devet odsto

Mugoša i Golubović
Mugoša i Golubović

U Crnoj Gori je evidentan rast prijavljene dobiti i naplaćenih poreza,
što govori o tome da privreda sve bolje posluje. Poreska uprava je u
2019. godini naplatila 75 miliona eura poreza na dobit, što je za šest
miliona, ili devet procenata više nego u 2018. Riječ je o za tri
miliona većem iznosu u odnosu na planirani, saopšteno je danas nakon sastanka predsjednika Privredne komore Vlastimira Golubovića i direktora Poreske uprave Miomira M. Mugoše.

Kako je navedeno u saopštenju PKCG, Golubović je kazao da se nastavlja dinamičan rast crnogorske ekonomije po stopi koja je među najvećim u Evropi. 

"Rastu najviše doprinose investicije koje su u 2019. više 15 odsto u odnosu na prethodnu. Rezultati zabilježeni u brojnim privrednim granama, prije svega turizmu, građevinarstvu, trgovini, što prati i rast zaposlenosti po stopi 8,2 odsto, uvjeravaju da će taj trend biti nastavljen", kazao je Golubović.

Mugoša je naveo da rast privrednih aktivnosti direktno utiče na rast poreskih prihoda. 

"Poreska uprava najbolje prepoznaje da Crna Gora ima značajan poreski potencijal, kojem znatno doprinosi i 4.385 novih privrednih subjekata u 2019. godini. Na naplatu poreza utiče i rast fiskalne kulture obveznika, što Poreskoj upravi omogućava da manje primjenjuje represivne mjere. U prethodne četiri godine naplatili smo 4,168 milijarde eura poreza čime smo premašili plan za 201 milion", kazao je Mugoša navodeći da je u 2019. godini naplaćeno 80 miliona eura više od planiranog.

U prethodne četiri godine iznos poreskog duga je smanjen za 210 miliona eura, pa je na dan 31. decembar 2019. iznosio 378.142.829 eura.

Tokom trajanja programa reprograma poreskog duga ukupno je naplaćeno 62,7 miliona eura, a Mugoša očekuje da će u naredne dvije godine ovaj iznos preći 100 miliona.

Reforma Poreske uprave, prema njegovim riječima, realizuje se kroz
tri međunarodna projekta. Među njima je projekat reforme poreske
administracije vrijedan 18,5 miliona eura, koji obuhvata nabavku
integrisanog IT sistema uz modernizaciju poslovnih procesa i elektronsku fiskalizaciju koja će početi 1. januara 2021. godine. Reforma se odnosi i na formiranje novog data centra i poreske policije.

"Poreska uprava je dobila priznanje kao najtransparentnija državna
organizacija u Crnoj Gori i regionu", kazao je Mugoša.

Predsjednik Komore je na sastanku ponovio raniju inicijativu ove
asocijacije da se, u procesu elektronske fiskalizacije, privrednici,
posebno mali, ne opterećuju troškovima nabavke neophodne opreme, već da ih preuzme Vlada. On je zatražio da testni period primjene Zakona o elektronskoj fiskalizaciji bude što duži, te da obuhvati što više obveznika u ruralnim područjima da bi se utvrdilo da li je adekvatna pokrivenost internetom za ovu namjenu.

Golubović je predložio i da se proizvodna preduzeća oslobode
poreza na dobit koju reinvestiraju u tehnološke kapacitete i nova radna mjesta, zatim da se raspon stope poreza na nepokretnosti za privredne objekte smanji na 0,25 - 0,50 odsto, umanji PDV na svježu ribu, jaja i prerađevine od mesa, te da se u svim hotelima na služenje hrane primjenjuje niža stopa PDV od sedam odsto, nezavisno od kategorije.

Prilkom predavanja finansijskih izkaza Komora će insistirati na
potpunom i tačnom popunjavaju statističkog aneksa. Sagovornici su se saglasili da intenzivno sarađuju kako bi blagovremeno informisali privredu o svim planiranim izmjenama fiskalnih propisa i aktivnostima Poreske uprave. Komora će dati doprinos predstojećem Poreskom karavanu, te pružiti kadrovsku i tehničku
podršku edukativnim aktivnostima Poreske uprave.


Vidi sve komentare