SSICG: Ubrzati tempo reformi i jačati fiskalnu politiku - Vijesti.me
"UKUPNI POSLOVNI AMBIJENT U CG SE KONSTANTNO UNAPRIJEĐUJE"

SSICG: Ubrzati tempo reformi i jačati fiskalnu politiku

Izvršna direktorka SSICG, Marija Šuković, kazala je, povodom predstavljanja Bijele klnjige SSICG, da 2016. i prošlu godinu obilježio period stabilnosti sa blagim rastom indeksa lakoće poslovanja

Savjet stranih investitora
Savjet stranih investitora (Foto: Savjet stranih investitora Crne Gore)

Ukupni poslovni ambijent u Crnoj Gori se konstantno unaprijeđuje, međutim mora se ubrzati tempo reformi u oblastima vladavine prava, korporativnog upravljanja i infrastrukture, kao i jačati fiskalna politika, ocijenjeno je iz Savjeta stranih investitora (SSICG).

Izvršna direktorka SSICG, Marija Šuković, kazala je, povodom predstavljanja Bijele klnjige SSICG, da 2016. i prošlu godinu obilježio period stabilnosti sa blagim rastom indeksa lakoće poslovanja.

“Indeks za 2016. godinu je 6,35, a za prošlu 6,47. Rezultat za 2016. pokazuje stabilnost, posebno u poređenju sa 2013. i 2014. i blagim porastom u odnosu na 2015. kada je indeks iznosio 6,2”, navela je Šuković na konferenciji za novinare.

Indeks za prošlu godinu je, kako je dodala, najveći od kada se sprovodi ta vrsta ocjenjivanja.

Publikacija koja se objavljuje osmi put predstavlja ključni dokument Savjeta, u kojem strani investitori na osnovu svoje percepcije sagledavaju poslovni ambijent i ukazuju na glave izazove sa kojima se suočavaju u Crnoj Gori.

“Rezultat pokazuje da strani investitori smatraju da se ukupan poslovni ambijent konstantno unaprijeđuje i da su reforme pokrenute u prethodnom periodu dale umjerene rezultate”, rekla je Šuković.

S druge strane, kako je ocijenila, predstoje ozbiljne reforme ako Crna Gora želi da bude privlačna investiciona destinacija, posebno investitorima koji bi svojim znanjem i praksom donijeli, pored finansijskih, i sve druge benefite.

“Oblasti poput vladavine prava, korporativnog upravljanja i infrastrukture moraju se razvijati uz dodatne napore, konkurentnost u privatnom sektoru unaprijeđuje i pojačava fiskalna politika”, kazala je Šuković.

Prema njenim riječima, tempo reformi i unaprijeđenja mora da se ubrza kako bi se postigli željeni rezultati.

“Crna Gora konstantno poboljšava poslovno okruženje, ali sama polazna tačka je prilično niska zato je zemlja i dalje rangirana na srednjim poziciijama sa značajnim prostorom za unaprijeđenje”, smatra Šuković.

Podaci pokazuju da telekomunikacije i sektor informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) imaju najveću ocjenu među sektorima, bankarstvo pokazuje skoro isti rezultat za 2016. i prošlu, a turizam najstabilniju ocjenu.

“Sektor proizvodnje bilježi niže rezultate, trgovina i maloprodaja blagi rast, a transport i logistika značajan pad”, dodala je Šuković.

Članovi koji predstavljaju ICT sektor u Savjetu dali su mu nižu ocjenu nego svi članovi Savjeta, što znači da te kompanije smatraju da postoji više prostora za unaprijeđenje.

“U sektoru bankarstva ocjena za 2016. godinu je viša, a za prošlu niža, dok je sektor turizma dao svom sektoru značajno veću ocjenu nego ukupno svi članovi Savjeta”, navela je Šuković.

Kada je riječ o vladavini prava, niska ocjena govori da ta oblast može predstavljati barijeru za razvoj poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

“Nove pojedinačne kategorije, odnosno oblasti koje su uvedene, a predstavljaju potencijalne barijere u poslovanju su propisi o javno-pivatnom partnerstvu, javne nabavke, digitalizacija javnih usluga, sivo tržište i inspekcije, propisi o zaštiti ličnih podataka i ljudski kapital”, precizirala je Šuković.

Sugestija SSICG je da te oblasti budu prioritetne i da se Vlada bavi njima u ovoj godini.

Predsjednik Savjeta i Odbora direktora SSICG, Christoph Schoen, kazao je da su 2016. i prošla godina bile period stabilnosti uz rast osnovnog indeksa.

“Postoji razlog da se bude optimističan u pravcu ekonomskog razvoja i uspješne implementacije fundamentalnih reformi. Ohrabrujuće okuženje i makroekonomski indikatori daju čvrstu osnovu da se ubrzaju reforme”, rekao je Schoen.

On je saopštio da je Savjet zabrinut trenutnim Nacrtom zakona o radu, jer smatraju da će proširiti taj konkurentski jaz i da će biti u suprotnosti sa inicijativama Vlade da se osnaži ekonomija u državi.

“Svi se slažemo da su nam potrebna dodatna strana ulaganja u Crnoj Gori i na nivoima svih zainteresovanih postoji ta saglasnost”, naveo je Schoen.

Strani investitori, kako je precizirao, razmatraju vladavinu prava, poresku politiku i kakav je Zakon o radu. Stoga, fleksibilan zakon o radu koji podržava zdravu i pravičnu konkurenciju među zaposlenima i omogućava digitalnu transformaciju u dugoročnom smislu je zakon koji stvara nova radna mjesta.

Član Odbora direktora Savjeta, Pal Kovacs, kazao je da su investirori uvidjeli da je ministar finansija postigao dobre rezultate kada je riječ o fiskalnoj konsolidaciji.

“Potrebna su dalja unaprijeđenja u oblasti naplate poreza, kao i dodatne investicije u ljudski kapital”, poručio je Kovacs.

Prema njegovim riječima, ICT sektor je vodeća snaga u ekonomskom razvoju, podstiče produktivnost i konkurentnost za ekonomiju.

“Naš ICT Komitet aktivan je od 2014. godine i pripremio je razvojnu strategiju tog sektora do 2020. godine”, naveo je Kovacs.

On je ocijenuio da je značajna i zaštita infrastrukture za elektronsku komunikaciju, čak i postoji adekvatan regulatorni okvir koji treba da omogući adekvatnu zaštitu te infrastrukture u praksi.

“Ipak, imali smo slučaj koji je izazvao ozbiljan problem jednom od operatera sa nacionalnom pokrivenošću i u mobilnom i segmentu fiskalne telefonije, koji može i drugima da se dogodi”, zaključio je Kovacs.