Vlasniku firme u stečaju je teško uzeti imovinu - Vijesti.me
SKUPŠTINA DANAS RASPRAVLJA O PREDLOGU DF

Vlasniku firme u stečaju je teško uzeti imovinu

“Motivisalo nas je da predložimo to rješenje jer mnogi vlasnici firmi ne posluju domaćinski, već na štetu firme uvećavaju ličnu imovinu slabeći na taj način privrednu i ekonomsku situaciju u državi. Evidentno je da je u posljednje vrijeme veliki broj firmi otišao u stečaj dok su vlasnici povećali imovinu. Potrebna je politička volja u parlametu da konačno ovo uvedemo u red”

Milutin Đukanović
Milutin Đukanović (Foto: Arhiva "Vijesti")

Predlog Demokratskog  fronta (DF) da se  dopuni zakon o stečaju kako bi u stečajnu masu ušla lična imovina  većinskog vlasnika  firme   problematičan je zato što je lična imovina najčešće porodična, bračna tekovina i nju je  komplikovano razdvojiti u slučaju  stečaja, kazao je za “Vijesti” advokat  i stečajni  upravnik Dragan Smolović.

Skupština  bi danas trebalo da razmatra predlog DF-a čiji je cilj, kako su objasnili, da se uvede red u dužničko povjerilačkim odnosima.

Smolović smatra da je rješenje problema da se poveća osnivački ulog za formiranje firme, a ne kao sada da se one osnivaju sa   jednim eurom, dok  vlasnik raspolaže milionima.

"To znači da treba   izmijeniti zakon o privrednim društvima i pooštriti uslove i kriterijume za one koji žele da osnuju firmu“, istakao je Smolović.

On je objasnio da  bi predlog DF-a bilo komplikovano sprovesti kod stečaja akcionarskih društava jer se postavlja  pitanje  kako samo većinski vlasnik može svojom ličnom imovinom odgovarati za sve dugove preduzeća.

„U tom slučaju svi akcionari koji postoje trebalo bi da odgovaraju svojom imovinom. Ne može biti odgovoran samo jedan akcionar“, smatra Smolović. 

Privrednik sa licencom  stečajnog upravnika  Ilija Kračković  podržava predlog DF-a  iz razloga što se sada osnivaju firme  sa ulogom od jednog eura. Smatra i da ulog treba povećati. 

“Imovina većinskog vlasnika koji je bio predsjednik borda ili izvršni direktor dužnika, trebalo bi da  mu bude oduzeta i da uđe u stečajnu masu. Većinski vlasnik kao odgovorno lice u okviru firme dužnika je neko ko je imenovao direktora,  vodio firmu i donosio poslovne odluke. Zato je logično da sva njegova  lična imovina ide na doboš ako je njegova firma napravila velike dugove”, dodao je Kračković.   

Prema zakonu o privrednim društvima, društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) odgovaraju samo svojom imovinom  za poslovanje. Na pitanje  “Vijesti” kako  bi se njihov predlog primjenjivao na DOO, šef kluba poslanika DF-a Milutin Đukanović   je  kazao da  je cilj da se počnu rješavati problemi, a da se poslije i drugi zakoni mogu mijenjati. 

“Motivisalo  nas je da predložimo to rješenje  jer  mnogi vlasnici firmi ne posluju domaćinski, već na štetu  firme uvećavaju ličnu imovinu  slabeći na taj način privrednu i ekonomsku  situaciju u državi. Evidentno je da je u posljednje vrijeme veliki broj firmi otišao u stečaj dok su vlasnici povećali imovinu. Potrebna je politička volja u parlametu da konačno  ovo uvedemo u  red”, kazao je Đukanović.