Franović priznao da je pogrešno knjižio zakupnine - Vijesti.me

Franović priznao da je pogrešno knjižio zakupnine

Eksterna revizija pokazala da su do prikazanog profita od pola miliona za šest mjeseci došli tako što su računali prihod od zakupa za cijelu godinu

Zarija Franović
Zarija Franović (Foto: Radomir Petrić)

U novom pisanom obraćanju bordu Luke Bar njen izvršni direktor Zarija Franović saopštio je da je ta kompanija nesporno za prvih šest mjeseci 2018. poslovala sa dobitkom 499.364 eura, ali i priznao da njegov menadžment nije na pravi način knjižio polugodišnje zakupnine.

Sve vezano za objekat Voli, kako se navodi u obraćanju Franovića, u koji su “Vijesti” imale uvid, je “čisto” osim samog konta knjiženja koji, kako tvrdi direktor, “ne utiče na ukupan rezultat”.

“Samim tim, potrebno je prije tačke 2 188. sjednice Odbora direktora bude tačka davanja saglasnosti/odluka o vanrednom popisu objekta Voli koji ste tražili i koji vam je dostavljen blagovremeno”, dodaje se u dopisu Bordu.

Sjednica Borda Luke, na kojoj je ponovo trebalo da bude rasprava o polugodišnjem izvještaju, nije održana u četvrtak jer je član Borda Branislav Branković, koji je, inače, finansijski direktor kompanije Voli, mimo svih očekivanja, podnio ostavku. Prethodno su iz Borda Franoviću saopštili da ne uživa njihovo povjerenje zbog „loših naturalnih, ali i netačnih ekonomskih parametara“ tokom šest mjeseci 2018. 

Problem u Sektoru finansija Luke je nastao, između ostalog, jer su Franović i njegovi menadžeri, prema informacijama “Vijesti”, prihode kompanije od ovogodišnjih zakupnina proknjižili već u prvoj polovini kalendarske godine za cijelu godinu, čime su formalno došli do profita za ovih šest mjeseci. To nije računovodstveno korektno jer će na kraju ove 2018. godine morati da naprave korekciju (gubitak) za unaprijed proknjižene prihode od zakupa.

“Nema ništa sporno da se ispravi način knjiženja faktura za zakup, koje su inače validne i istinite i u skladu sa zakonom. Nema lažnih faktura već njihovim knjiženjem, na aktivna ili pasivna vremenska razgraničenja, nije lažiran prihod u 2018. godini jer je ostvaren i realan”, tvrdi Franović u obraćanju.

On navodi podatak da su zakupci prostor godinama koristili bez plaćanja, a da je novim ugovorima zaštićen interes Luke. Ostvarena polugodišnja dobit koju sad Franović pominje manja je za oko 100 hiljada u odnosu na onu koju je javno saopštio 13. jula. Zbog javno saopštenog podatka da će polugodišnja dobit biti veća od 600 hiljada eura, Crnogorska asocijacija malih akcionara prijavila ga je Komisiji za tržište kapitala, koja ispituje da li je ta izjava imala za posljedicu manipulaciju na berzi i rast akcija Luke od 20 odsto. Eksterna revizija, koju je angažovao mali akcionar Luke Bar, utvrdila je da je umjesto dobiti od 600.000 eura, kojom se direktor javno hvalio, kompanija tokom prvog polugodišta ove godine, kompanija zabilježila operativni gubitak nešto veći od 50 hiljada eura, dok je stvarni gubitak, zavisno od metodologije koju finansijski direktor bude koristio, u ponovljenom postupku, i prema upustvima uprave vezanim za isplatu razlike zarada, može iznositi čak nekoliko miliona eura.

Direktor se poziva na pravilnik

Franović je poručio Bordu da su lica odgovorna za finansijsko izvještavnje radila u skladu sa zakonom i pravilnikom o računovodstvenim politikama Luke Bar.

“Sada bi, s obzirom na to da neko osporava samu primjenu članova 28 i 34 i još nekih iz Pravilnika, a koji je donio najviši organ društva – skupština akcionara, taj isti trebalo da pokrene i inicijativu prema skupštini akcionara da se ovaj Pravilnik izmijeni. Samim tim, prije izmjene Pravilnika nije moguće knjižiti suprotno istom, osim da Odbor direktora, na svoju odgovornost, donese konkretne odluke za svaki pojedinačni stav iz predmetnog Finansijskog iskaza. Na vama je donošenje odluka, a na nama da ih poštujemo, ali uz zakonski dato pravo, da ukažemo Odboru direktora ukoliko su odluke suprotne zakonu, propisima i unutrašnji aktima”, napomenuo je Franović u obraćanju.


Najčitanije iz sekcije Vijesti