NOVO OTKRIĆE

Ljudi su i prije 70.000 godina koristili alat

Kolekcija kamenih oštrica, stara 70.000 godina, koja je pronađena u pećinama u Južnoafričkoj Republici ukazuje na to da su ljudi bili vješti u pravljenju naprednog alata za to vrijeme
0 komentar(a)
Ažurirano: 22.02.2019. 23:20h

Kamene oštrice pronađene u jednoj pećini u Južnoafričkoj Republici, nazvane mikroliti, su duge oko tri centimetra, a najvjerovatnije su se koristile kao vrhovi ranog oružja.

Svi dosadašnji dokazi su bili nekompletni kada je u pitanju procjena o tome kada i koliko dugo su rani ljudi posjedovali vještine za proizvodnju i korištenje alata kao što su ovi mikroliti. Iako su neki eksperti tvrdili da se ovakav alat koristio od samih početaka, mnogi drugi su tvrdili da su alati dolazili i nestajali tokom vremena kako su se mijenjale populacije, klimatski uslovi i drugi faktori i da su ljudi uvijek nanovo učili kako da koriste određeni alat kada se ukazivala prilika za to.

Rezultat toga i najvažnije otkiće vezano za ove oštrice nije činjenica da je ono korišteno prije 70.000 godina, već da se koristilo tokom perioda dugog 11.000 godina. To znači da ljudi prije 70.000 godina nisu samo imali vještinu pravljenja ovakvog alata, nego su imali i prefinjeno umijeće da tehnike proizvodnje alata prenesu na nove generacije.

Iako metod po kojem je znanje prenošeno nije poznat, vođe ovog istraživanja vjeruju da je proizvodnja alata bila dovoljno komplikovana da iziskuje sistem kompleksnog jezika kojim bi se to znanje prenijelo na buduće naraštaje.

Galerija