"KORISNICIMA ĆEMO OBEZBIJEDITI SIGURNO ZAPOŠLJENJE"

Socijaldemokrate: Osnovaćemo Fond za talentovane učenike i studente

"Napredak Crne Gore traži adekvatnu brigu o talentovanim učenicima i studentima. Neophodno je na pravi način stimulisati talentovane učenike i studente i usmjeravati ih prema onim strateški definisanim granama koje državi treba da omoguće stabilan i dugoročno održiv razvoj", rekao je Stanković
86 pregleda 6 komentar(a)
Socijaldemokrate, Foto: Socijaldemokrate
Socijaldemokrate, Foto: Socijaldemokrate
Ažurirano: 28.09.2016. 13:33h

Napredak Crne Gore zahtijeva adekvatnu brigu o talentovanim učenicima i studentima, koje treba usmjeravati prema strateški definisanim granama koje državi treba da omoguće stabilan i dugoročno održiv razvoj, ocijenile su Socijaldemokrate (SD) Crne Gore.

Kandidat za poslanika SD, Srđan Stanković objasnio je dio programa Dosljedno za uspješan sistem obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, posebno ističući značaj talentovanih učenika i studenata.

"Napredak Crne Gore traži adekvatnu brigu o talentovanim učenicima i studentima. Neophodno je na pravi način stimulisati talentovane učenike i studente i usmjeravati ih prema onim strateški definisanim granama koje državi treba da omoguće stabilan i dugoročno održiv razvoj", rekao je Stanković.

U cilju postizanja veće efikasnosti, smatra on, obrazovni sistem mora biti adekvatno dimenzioniran kako bi energija koju ulažu učenici i studenti u toku procesa učenja bila iskorišćena na najbolji način, "a kako bi ishodi učenja doprinijeli da društvo stiče potencijal za praćenje društvenih i tehnoloških trendova u svijetu".

"U tom smislu ćemo osnovati poseban Fond za talentovane učenike i studente, a korisnicima ovog fonda ćemo obezbjediti sigurno zapošljenje", kazao je Stanković.

Prema njegovim riječima, novac iz tog fonda bi se koristio da privuku i talentovane istraživače iz inostranstva.

Time se, smatra on, jer se time stvara mnogo bolja i raznovrsnija naučno-istraživačka osnova koja neminovno vodi kakvalitetnijim rezultatima i boljem pozicioniranju Crne Gore u oblasti obrazovanja i inovacija.

"Na ovaj način bismo takodje riješili jedan od trenutno najizraženijih problema koji se manifestuje kao značajan deficit istraživača/saradnika u okviru visokoškolskih institucija u zemlji, jer mladi istraživači moraju da budu glavna snaga razvoja naše ekonomije i društva u cjelini", kazao je Stanković.

On je istakao da je cilj države, odnosno ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama, dobar životni standard, s malom stopom nezaposlenosti i kadrom koji je svojim referencama konkurentan na domaćem i međunarodnom tržištu.

"Radićemo na osnivanju Centra za istraživanje i inovacije koji će biti veza između naučno-istraživačke zajednice i privrede. Preko Centra bi se artikulisale teme na kojima bi radili istraživači radi poboljšanja efikasnosti, konkurentnosti, kao i proširivanja djelatnosti pojedinih kompanija", precizirao je Stanković.

Prema njegovim riječima, jačanje preduzetničkog znanja i razvoj formalnih i neformalnih programa radi sticanja ali i unapređivanja kvaliteta praktičnih znanja i vještina, podrazumijeva stimulisanje efikasnije edukacije.

"Jedna od najslabijih tačaka osnovnog i srednjeg obrazovanja su predimenzionirani zahtjevi koji se nameću učenicima, a koji se reflektuje kao smanjenje mogućnosti usvajanja znanja i vještina.Imajući u vidu neke principe koji već postoje u elitnim školama sa zapada, u naš školski sistem bi trebalo uvesti dvostepene nivoe svih bazičnih disciplina", naveo je Stanković.

Precizirao je da bi postojao osnovni napredni nivo.

"Učenici bi prema svojim afinitetima mogli da biraju koji od nivoa žele da pohađaju i da se fokusiraju prema onim oblastima za koje imaju najviše afiniteta i preko kojih će u budućnosti moći najviše da doprinesu društvenom napretku. U svemu ovome, dio edukacije koji se odnosi na preduzetništvo mora da nađe posebno mjesto", kazao je Stanković.

On je naglasio da je kvalitetno visoko obrazovanje od posebnog značaja za razvoj države, a Univerzitet Crne Gore je njena temeljna institucija.

"Obezbjeđivanje kvaliteta i adekvatna primjena savremenih principa obrazovanja su, između ostalog, prioriteti u ovoj oblasti", naveo je on.

Kako je naveo, posebna pažnja će biti usmjerena na usklađivanje upisne politike sa potrebama tržišta rada i stvaranje vještina i kompetencija potrebnih tržištu rada.

"Imajući u vidu globalizacione procese, insistiraćemo na tješnjoj saradnji sa prestižnim međunarodnim visokoškolskim institucijama, radi stvaranja kurikuluma koji će buduće stručnjake profilisati u skladu sa globalizacionim trendovima u ekonomiji", zaključio je Stanković. 

Preporučujemo za Vas