ĐUKANOVIĆ NA GENERALNOJ SKUPŠTINI UN-A

Crna Gora podržava urgentni prekid nasilja u Siriji

"U odsustvu političkih solucija, moramo obezbjediti da se principi međunarodnog prava poštuju, kako bi se ljudska patnja svela na minimum. Zločini ne smiju prolaziti nekažnjeno, počinioci moraju snositi odgovornost za kršenja međunarodnih normi i principa“, rekao je Đukanović
5 komentar(a)
Milo Đukanović Ujedinjene nacije, Foto: Gov.me
Milo Đukanović Ujedinjene nacije, Foto: Gov.me
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Crna Gora u potpunosti podržava urgentni prekid nasilja i ističe krajnju potrebu da sve strane u konfliktu poštuju međunarodno pravo i rezolucije Ujedinjenih nacija (UN), kako bi se smanjile žrtve i patnja sirijskog naroda, rekao je premijer Milo Đukanović.

On je, na Generalnoj debati 71. zasijedanja Generalne skupštine UN u Njujorku, kazao da se previše često dešava da međunarodna zajednica nije u stanju da spriječi ili zaustavi krvoproliće i zločine i patnju miliona ljudi.

"Konflikt u Siriji, koji u kontinuitetu zaokuplja svjetsku i UN agendu, je danas svakako najtragičnija ilustracija ovoga“, rekao je Đukanović.

Kako je kazao, Crna Gora izražava duboku zabirnutost zbog pogoršane bezbjednosne i humanitarne situacije u ovoj zemlji, koja ima reperkusije na širi region ali i globalno.

"U potpunosti podržavamo i zalažemo se za urgentni prekid nasilja i ističemo krajnju potrebu da sve strane u konfliktu poštuju međunarodno pravo i rezolucije UN, kako bi se smanjile žrtve i patnja sirijskog naroda“, poručio je Đukanović.

Kako je kazao, živimo u eri u kojoj je međunarodna zajednica naviknuta na stravične posljedice rata po civile. „Osim što je to moralno neprihvatljivo, takođe je u kontradikciji sa međunarodnim pravom“.

"U odsustvu političkih solucija, moramo obezbjediti da se principi međunarodnog prava poštuju, kako bi se ljudska patnja svela na minimum. Zločini ne smiju prolaziti nekažnjeno, počinioci moraju snositi odgovornost za kršenja međunarodnih normi i principa“, rekao je Đukanović.

On je ocijenio da je u tome uloga Savjeta bezbjednosti, Međunarodnog krivičnog suda i hibridnih tribunala presudna. „Međunarodno humanitarno pravo uspostavlja limite u ratu. Države i nedržavni akteri moraju štititi, a ne ciljati civile, i moraju olakšavati, a ne ometati isporuku humanitarne pomoći“.

"Kako u Siriji, tako i krize i sukobi u Iraku, Jemenu, Libiji, Južnom Sudanu i drugim zemljama, kao i dugoročni konflikti poput palestinsko-izraelskog ukazuju na važnost iznalaženja dugoročnih mirovnih solucija, i to političkim, diplomatskim sredstvima koja moraju imati primat“, rekao je Đukanović.

U slučajevima dugoročnih konflikata, kaže on, često se dešava da međunarodna zajednica stavlja fokus na humanitarne mjere.

Prema ocjeni Đukanovića, humanitarna pomoć, iako od vitalnog značaja za pogođeno stanovništvo, ne može biti zamjena za političku soluciju koja predstavlja jedini način za održiv prekid nasilja i postizanje trajnog mira.

"Na toj liniji, želim da naglasim da sistem humanitarne pomoći, pored odgovora na humanitarne potrebe stanovništva, istovremeno mora uticati na smanjivanje ranjivosti onih kojima je potrebna pomoć“, kazao je premijer.

Kako je naveo, krhko i pogoršano stanje međunarodnog mira i bezbjednosti i svi prateći negativni efekti su jasan pokazatelj da se mora promjeniti globalni pristup i kultura sa „reakcije“ i „upravljanja“ nasiljem i krizama ka njihovoj „prevenciji“.

"U tom smislu, krajnje je vrijeme da se sa retorike pređe na akciju, imajući u vidu da prevencija ne dobija pažnju i resurse koje zaslužuje. Mala investicija za prevenciju može da ima višestruke i dalekosežne benefite u ublažavanju enormnih posljedica i cijena ratnih sukoba“, rekao je Đukanović.

On je ocijenio da UN moraju preuzeti lidersku ulogu i biti proaktivnije i inicijativnije u pronalaženju dugoročne solucije za globalni problem izbjeglica i migranata, koja će se temeljiti na podjeli tereta i odgovornosti i na međunarodnom pravu i ljudskim pravima izbjeglica i migranata.

"Pozdravljamo samit koji je generalni sekretar organizovao kao potrebu da se generiše globalna solidarnost i politička volja kako bi se zajednički približili ostvarenju ovog cilja“, kazao je Đukanović.

On je upozorio da se ne smije zaboraviti da svijet nastavlja da bude pod konstantnim stresom zbog prijetnji od terorizma i nasilnog ekstremizma.

"Teroristički napadi širom svijeta i ubijanja civila služe da nas podsjete da smo postigli samo ograničen progres u suočavanju sa ovim kompleksnim i evoluirajućim fenomenom, stoga zahtjevajući odlučnije napore, jedinstvo, koordinaciju i aktivniju ulogu od strane svake države članice UN“, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, moramo biti svjesni da se naše akcije u borbi protiv terorizma moraju više usmjeriti na preventivne mjere, odnosno na socijalnu, ekonomsku i politicku situaciju i inkluziju ranjivih i marginalizovanih grupa.

"Jer osobe podložne radikalizmu prevashodno dolaze iz ovih redova. Implementacija ciljeva održivog razvoja je najbolja šansa da se u ovome napravi pozitivna razlika, a akcenat se mora staviti na mlade i njihovo osnaživanje, i to primarno kroz zapošljavanje i obrazovanje“, kazao je Đukanović.

On je naglasio da je Crna Gora čvrsto posvećena i opredjeljena ka punoj promociji UN, multilateralizma i zajedničkog djelovanja u funkciji obezbjeđivanja mirnog, stabilnog, prosperitetnog i pravičnog svijeta.

"Odlučni smo da aktivno i konstruktivno doprinosimo i dalje nastavimo da podržavamo napore UN u ovom pravcu", poručio je Đukanović.