ULOŽIĆE PRIGOVOR

MUP: Imamo dokaze da je kontrolor Agencije prekršio postupak

Član Savjeta Agencije za slobodan pristup informacijama i zaštitu ličnih podtaka Radenko Lacmanović osporio je ranije postupanje Agencije
0 komentar(a)
Goran Danilović, Foto: Savo Prelević
Goran Danilović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 23.08.2016. 16:49h

Ministarstvo unutrašnjih poslova će uložiti prigovor na stavove iz zapisnika Agencije za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama u postupku nadzora koji je sproveden u MUP-u, a koji se tiče zakonitosti obrade ličnih podataka.

Kako je saopšteno, MUP posjeduje neoborive dokaze da je kontrolor AZLP povrijedio pravila postupka, netačno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje i pogrešno primjenio materijalno pravo.

"Indikativno je da se prvi put od osnivanja Agencije na sajtu te institucije objavio zapisnik o postupku koji je u toku. Nije se uvažilo pravo i sačekao rok na davanje primjedbi i prigovor na zapisnik. Smatramo da se tom naprasnom ažurnošću, pogotovo za instituciju koja je prepoznata po kršenju zakonskih rokova, želio u javnosti stvoriti utisak da se radi o konačnom stavu Agencije, koji se sada medijskim spinovanjem uveliko prejudicira. Podsjećamo da MUP još nije obaviješten od AZLP-a ko je i u čije je ime od Agencije tražio mišljenje koje je na Savjetu AZLP preinačeno u inicijativu za vršenje kontrole. Podsjećamo, takođe, da je i sama odluka bila diskutabilna i bila predmet preglasavanja na sjednici Savjeta", piše u saopštenju MUP-a.

Dodaje se da će MUP sačekati konačnu odluku koja je u isključivoj nadležnosti Savjeta AZLP i shodno toj odluci preduzeti dalje mjere.

"U međuvremenu nastavljamo da obezbjeđujemo uslove za održavanje prvih fer i slobodnih izbora u Crnoj Gori. O političkim pritiscima kakvim su, uvjereni smo, bili izloženi predstavnici AZLP sa namjerom da se zaštite promoteri dosadašnjih neregularnosti javnost ćemo i dalje blagovremeno obavještavati", zaključuje se.

NVO ima pristup biračkom spisku, ali Danilović ne smije da im ga da

Šef odsjeka za kontrolu Agencije za zaštitu ličnih podataka Dragan Sekulić donio je kontradiktorno mišljenje da članovi Koordinacionog tijela MUP-a imaju pravo pristupa Biračkom spisku, ali da nemaju prava da im se on dostavlja posredstvom tog tijela. koje je formirao opozicioni ministar Goran Danilović za praćenje pripreme izbora.

Sekulić je izvršio hitni nadzor u MUP-u nakon što je šefica sektora za informacioni sistem Nataša Starovlah Knežević zatražila od Agencije mišljenje da li bi prekršila Zakon o zaštiti ličnih podataka da je Koordinacionim tijelu dostavila podatke iz Biračkog spiska. Takav nalog dobila je, i odbila, od ministra Gorana Danilovića, koji je zatim suspendovao, a ona je pošla na bolovanje.

Član Savjeta Agencije za slobodan pristup informacijama i zaštitu ličnih podtaka Radenko Lacmanović osporio je ranije postupanje Agencije, navodeći da inicijativu u ime MUP-a smije da potpiše samo starješina organa, odnosno Danilović.

To međutim nije smetalo njegovim kolegama u Savjetu Aleksi Ivanoviću i Muhamedu Đokaju koji su odlučili da treba ići u hitnu kontrolu MUP-a.

Nadzor je izvršen 18. avgusta, piše u nalazu kontrolora Sekulića objavljenom na sajtu Agencije, iako on nije konačan.

Pozivajući se na Zakon o zaštiti ličnih podataka kontrolor je utvrdio da je “dostavljanje ličnih podataka iz biračkog spiska MUP-a na uvid članovima Koordinacionog tijela za praćenje primjene izbornog procesa, nezakonito.

Prethodno, on je naveo da je tačno da na osnovu Zakona o biračkom spisku predstavnici NVO koji imaju ovlašćenje za praćenje izbora, imaju pravo uvida u njega.

DIK je dao ovlašđenje MANS-u, CEMI-ju i CDT da prate parlamentarne izbore 16. okobra.

Njihovi predstavnici su i članovi Koordinacionog tijela MUP-a.