"IZDVAJANJE GRADSKE OPŠTINE JE TERITORIJALNA PROMJENA"

Demokrate: Blažić se odmakao od struke i približio stav Vujanoviću

"Niko argumentovano ne može osporiti da član 38 Zakona propisuje da je, kada nastupi teritorijalna promjena, predsjednik Crne Gore dužan da raspiše izbore u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona kojim je osnovana nova opština", piše u saopštenju Demokrata
67 pregleda 0 komentar(a)
Demokratska Crna Gora, Foto: Demokratska Crna Gora
Demokratska Crna Gora, Foto: Demokratska Crna Gora
Ažurirano: 24.07.2016. 16:53h

Argumentacija profesora Đorđjia Blažića potencira suštinski bitne činjenice vezane za promjenu statusa gradskih opština Golubovci i Tuzi u opštine u sastavu Glavnog grada na koje smo i mi ukazali, saopšteno je iz Demokratske Crne Gore.

Dekan Fakulteta za državne i evropske studije, Đorđije Blažić kazao je ranije danas da predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović nije obavezan da raspiše izbore u Tuzima i Golubovcima, jer nema promjena u materalno-pravnom smislu u teritorijalnoj organizaciji tih lokalnih uprava.

"Dakle, ni profesoru Blažiću nije, niti može biti sporno, da su Golubovci i Tuzi, sticanjem statusa opštine u okviru Glavnog grada, postale jedinice lokalne samouprave, jednako kao što su opština, Glavni grad i Prijestonica. Takođe, i profesor Blažić naglašava da su usvojenim izmjenama zakona u oblasti lokalne samouprave, opštinama u sastavu Glavnog grada priznata prava da imaju svoju teritoriju, svoje nadležnosti, svoj statut, svoj budžet i svoju imovinu. Međutim, nakon navedenih jasnih, u odredbama zakona sadržanih normi, profesor Blažić je ipak odlučio da se odmakne od struke i približi svoj stav predsjedniku države, Filipu Vujanoviću", navodi se u saopštenju Demokrata.

Iz ove partije su poručičli Blažiću da ni on niti bilo ko ne može sporiti da je Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore u članu 16 stav 1.8 propisao da izdvajanje gradske opštine u opštinu u sastavu Glavnog grada predstavlja teritorijalnu promjenu.

"Takođe, niko argumentovano ne može osporiti da član 38 istog Zakona propisuje da je, kada nastupi teritorijalna promjena, predsjednik Crne Gore dužan da raspiše izbore u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona kojim je osnovana nova opština", piše u saopštenju Demokrata.

Umjesto dalje polemike na ovu temu, Demokrate dostavljaju izvorni tekst članova Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, za koji kažu da na veoma jasan način uređuje ovu problematiku i da tumač ne treba:

Član 16 stav 1 tačka 8

Osnivanje opštine, ukidanje i promjena teritorije opštine (u daljem tekstu: teritorijalna promjena) vrši se izdvajanjem gradske opštne u opštinu u okviru Glavnog grada.

Član 38

Nakon donošenja zakona kojim su izvršene teritorijalne promjene sprovode se izbori za organe opštine, odnosno opština, u skladu sa Zakonom.

Prve izbore za skupštinu novoosnovane opštine raspisuje Predsjednik Crne Gore, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona kojim je osnovana nova opština.

Predsjednik Crne Gore raspisuje vanredne izbore i u opštini u kojoj je došlo do teritorijalne promjene istoga dana kada i izbore u novoformiranoj opštini.

Sredstva za sprovođenje prvih izbora za skupštinu novoosnovane opštine obezbjeđuju se u Budžetu Crne Gore.

Član 49a

Odredbe ovog zakona koje se odnose na konstituisanje organa novoosnovane opštine, nakon donošenja zakona kojim su izvršene teritorijalne promjene, shodno se primjenjuju na Glavni grad, opštinu u okviru Glavnog grada i Prijestonicu.

Preporučujemo za Vas