Nadoknade poslanicima DPS-a zbog rada na posebnim odlukama

Predsjednik Odbora Ljuiđ Škrelja pojasnio je da su poslanici DPS-a i sekretar ostvarili pravo na varijabilu, jer su bili članovi Radne grupe koja je napisala Odluku o visini naknade za predsjednika i članove UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, kao i Odluku o visini naknade za rad članu Komisije za vrednovanje
2745 pregleda 9 komentar(a)
Marta Šćepanović, Foto: Savo Prelević
Marta Šćepanović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 28.12.2018. 19:21h

Troje poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) i sekretar Administrativnog odbora dobiće varijabilu jer su radili na odlukama o povećanju nadoknada za članove Upravnog odbora Fonda za manjine i Komisije za vrednovanje.

Odluka o isplati varijabila donijeta je na jučerašnjoj sjednici Administrativnog odbora glasovima vladajuće koalicije, dok je Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije (SDP) bio protiv. Varijabila će biti isplaćena poslanicima Marti Šćepanović, Ani Nikolić i Bogdanu Fatiću. Odbor nije precizirao koliko će poslanicima biti isplaćeno, ali je od­lu­kama o va­ri­ja­bil­nom di­je­lu za­ra­de za po­sla­ni­ke Skup­šti­ne Cr­ne Go­re od 13. de­cem­bra 2017. go­di­ne pro­pi­sa­no da taj dio zarade ne može biti veći od 80 odsto prosječne zarade u Crnoj Gori. Tim odlukama je precizirano da, između ostalog, po­sla­nik mo­že ostva­ri­ti va­ri­ja­bil­ni dio za­ra­de zbog zna­čaj­nog do­pri­no­sa u ak­tiv­no­sti­ma rad­nih ti­je­la i do­dat­nog an­ga­žo­va­nja.

Predsjednik Odbora Ljuiđ Škrelja pojasnio je da su poslanici DPS-a i sekretar ostvarili pravo na varijabilu, jer su bili članovi Radne grupe koja je napisala Odluku o visini naknade za predsjednika i članove UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, kao i Odluku o visini naknade za rad članu Komisije za vrednovanje. Odbor je prethodno usvojio i te odluke prema kojima će predsjednik UO Fonda za manjine dobijati 350 eura mjesečno, dok će članovima biti isplaćivano 250. Članovi Komisije za vrednovanje dobijaće 30 odsto neto prosječne zarade u Crnoj Gori, odnosno oko 150 eura.

Administrativni odbor odlučio je i da od 15 do 20 odsto poveća plate šefovima skupštinskih resora, nakon pisanog pojašnjenja generalnog sekretara Aleksandra Jovićevića da to neće uticati na skupštinski budžet. Šefovi 12 skupštinskih resora prethodno su od Administrativnog odbora tražili odboravanje povišica od 20 posto zbog povećane odgovornosti, a nakon što je to omogućeno internim revizorima i sekretarima odbora. Na Konjevićev predlog, Odbor je donio zaključak prema kojem se od Jovićevića traži da do kraja januara dostavi analizu kome od zaposlenih u skupštini treba povećati plate i zbog čega.

“Generalni sekretar bi trebalo da zna na kome od zaposlenih je veća odgovornost i tražim da nas o tome obavijesti. Podsjetiću da šefovi resora ne rade sami i da je u Skupštini mnogo službenika na kojima je takođe velika odgovornost. Pomoćnici generalnog sekretara su zaduženi za koordinaciju rada skupštinskih resora, pa i za šefove, ali oni nisu tražili povišice”, kazao je Konjević, dok je Šćepanović poručila da Generalni sekretar treba da dostavi izvještaj članovima odbora.

Novi poziv za šefa DIK-a

Odbor je juče odlučio da raspiše treći konkurs za predsjednika Državne izborne komisije (DIK), nakon što je prethodno odbio kandidaturu Amera Šukurice. Škrelja je pojasnio da su iz DIK-a tražili od članova Odbora da donese prelazno rješenje do izbora novog predsjednika Komisije. Aktuelnom predsjedniku DIK-a Budimir Šaranoviću je istekao mandat u septembru.

Škrelja je podsjetio i na obavezu Odbora da raspiše oglas za članove Savjeta RTCG, podsjećajući da aktuelnom sazivu Savjeta ističe mandat u junu 2019. godine. Članovi odbora odlučili su da obavijeste Kolegijum predsjednika Skupštine o obavezi raspisivanja konkursa šest mjeseci prije isteka mandata članovima Savjeta.