NEMAJU KAPACITETE ZA PRAĆENJE KAMPANJE U TIVTU

Agencija još nije spremna za izbore

Radonjić tvrdi da je za praćenje izbora u Tivtu Agencija angažovala sedam službenika i da je to dovoljno
16 komentar(a)
Vlado Dedović (Novine)
Vlado Dedović (Novine)
Ažurirano: 03.03.2016. 06:24h

Agencija za sprečavanje korupcije trenutno nije spremna za praćenje lokalnih izbora u Tivtu jer nema dovoljno kapaciteta, ocijenio je član Državna izborne komisije (DIK) Vlado Dedović. On smatra da Agencija ne može ispuniti obaveze predviđene Planom kontrole i nadzora izborne kampanje u Tivtu.

“Agencija u postojećim kapacitetima neće moći da odgovori obavezama iz plana tokom kampanje u Tivtu. Nije realno očekivati da će predstavljeni obim kontrole i nadzora biti ostvaren, što će još jednom dovesti u pitanje postojanja efikasne kontrole nad finansiranjem političkih subjekata i izbornih kampanja”, kazao je Dedović.

Planom za praćenje izbora u Tivtu, koji je Agencija nedavno usvojila, predviđeno je objavljivanje analitičkih kartica o socijalnim davanjima i izvodima iz državnog trezora, kao i naloga za korišćenje službenih vozila. Planom je predviđeno da se svakih 15 dana objavljuju izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica. U Agenciji navode da je na osnovu izvještaja ostalih institucija koje prate izbore, prilikom izrade plana trebalo uraditi procjenu rizika ali da to nije učinjeno jer se radi o prvim izborima koje Agencija prati. Dok se u planu upozorava da treba kontinuirano jačati kapacitete Agencije, Dedović smatra da se od te instucije očekuje proaktivan pristup prilikom kontrole partijskih finansija i zloupotreba državnih resursa. “Posebno u kontekstu pripreme za sprovođenje kontrolnih aktivnosti u toku kampanje na parlamentarnim izborima koji nas očekuje u toku ove godine. Nerazvijeni kapaciteti ne mogu biti argument za nedovoljno efikasno sprovođenje zakona bilo koje institucije”.

Direktor Agencije Sreten Radonjić tvrdi da je na praćenju izborne kampanje u Tivtu angažovano dovoljno službenika. On je pojasnio da će kampanju u Tivtu nadgledati četvoro službenika Agencije, koje koordinira načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja. Agencija je, kako je kazao, angažovala i tri službenika iz Odsjeka za pokretanje prekršajnih postupaka i izdavanje prekršajnih naloga u slučaju povrede odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

“Smatram da se radi o dovoljnom broju službenika, a s obzirom na to da Agencija radi kao jedinstven i cjelovit sistem, moguće je uvijek uključiti i druge službenike po procjeni direktora ukoliko se za tim ukaže potreba. Kada su u pitanju izbori u Tivtu, Agencija se opredijelila za proaktivan pristup u pogledu ispunjavanja obaveza propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata radi ostvarivanja pune transparentnosti korišćenja javnih resursa u kampanji”, kazao je on.

Umjesto izvještaja, oglas za higijeničarku i portira

Iako je Planom za praćenje izbora u Tivtu predviđeno da prve analitičke kartice i nalozi za korišćenje službenih vozila budu objavljeni do 29. februara, na sajtu Agencije objavljena su samo dva oglasa za zapošljavanje u Opštini Tivat.

Na sajtu je objavljen oglas za angažovanje higijeničarke, koji je raspisao Sekretarijat za informacione sisteme i zajedničke poslove. Isti Sekretarijat raspisao je i oglas za angažovanje portira.

Iako je Planom predviđeno da to učine do 23. februara, analitičke kartice nijesu dostavile ni potrošačke jedinice Opštine Tivat. Na sajtu nijesu objavljeni ni podaci o broju korisnika, iznosima i vrsti socijalne pomoći ali ni podaci o prilozima političkim partijama, iako je to trebalo uraditi do 1. marta.