ZA IZLAZAK IZ KRIZE

Demokrate nude plan: Prelazna Vlada bez ijedne stranačke ličnosti

Demokratski dijalog, kako predlažu Demokrate, počeo bi organizovanjem sastanka na koji bi bili pozvani predstavnici svih političkih subjekata koji imaju poslanike u Skupštini Crne Gore
0 komentar(a)
Demokratska Crna Gora, Foto: Demokratska Crna Gora
Demokratska Crna Gora, Foto: Demokratska Crna Gora
Ažurirano: 07.11.2015. 18:30h

U Crnoj Gori je u interesu svih da demokratski dijalog rezultira političkim dogovorom do kraja godine, a koncept nestranačke vlade optimalan je politički aranžman za prevazilaženje složene krize u državi, ocijenila je Demokratska Crna Gora.

Predsjedništvo Demokrata usvojilo je danas Plan za prevazilaženje političke krize u državi, koji će biti dostavljamo političkim partijama, koje imaju poslanike u Skupštini Crne Gore, nevladinim organizacijama i diplomatskom koru.

“Postizanje političkog dogovora do kraja godine ostavilo bi dovoljno prostora da Skupština Crne Gore, skupštine jedinica lokalne samouprave, Vlada i drugi subjekti koje prepoznaje ovaj politički dogovor, donesu odgovarajuća akta i realizuju aktivnosti najkasnije do kraja marta 2016. godine”, kaže se u dokumentu.

Potpisivanjem akta političkog dogovora njegovi učesnici bi, kako se navodi, potvrdili da će nakon ispunjavanja obaveza iz tog akta biti ostvareni uslovi za donošenje odluke o raspisivanju parlamentarnih izbora u Crnoj Gori.

Demokratski dijalog, kako predlažu Demokrate, počeo bi organizovanjem sastanka na koji bi bili pozvani predstavnici svih političkih subjekata koji imaju poslanike u Skupštini Crne Gore.

Na prvom sastanku bi se iznijeli predlozi i viđenja učesnika o pretpostavkama koje treba ispuniti za prevazilaženje krize i za održavanje fer i demokratskih izbora.

“Na sastanku postigao bi se i dogovor da se pozove Evropska komisija kako bi, tokom trajanja političkog dijaloga dogovaranja modaliteta izlaska iz krize i stvaranja uslova za slobodne i fer izbore, pružila dobre usluge Crnoj Gori kao državi kandidatu za članstvo u EU”, kaže se u Planu.

Kako se precizira, uloga EU ne shvata se kao utvrđivanje krivice, odgovornosti ili doprinosa pojedinih subjekata krizi, niti kao nametanje rješenja.

"Cilj medijatora nije određeni model rješenja, već postizannje najšireg političkog saglasja o modalitetima prevazilaženja krize i doprinosa kako bi najšire parlamentrane snage postigle saglasnost o načinu izlaska države iz duboke institucionalne krize i održavanju prvih slobodnih, poštenih i demokratskih izbora“, navode Demokrate.

Ističe se da institucije EU imaju politički autoritet koji omogućava sticanje povjerenja i vlasti i opozicije. „Politička neutralnost evropskih institucija u odnosu na izborne ishode u Crnoj Gori jeste važna pretpostavka da se dopre do bazičnih političkih pogleda i potreba, vladajućih i opozicionih partija, bez čega nema bitne pretpostavke da se vodi dijalog“.

"Ugovorni odnos i težnja ka pristupanju EU, jeste pretpostavka da ona kao medijator pomogne svim političkim subjektima da uvide da je održavanje slobodnih, poštenih i demokratskih izbora zajednički interes, kako bi EU mogla računati na Crnu Goru kao na uređenu i stabilnu državu“, kažu Demokrate.

Politički dogovor, kako se ističe, treba da rezultira kreiranjem dodatnih mehanizama institucionalne kontrole i djelotvorne pravne intervencije u pravcu eliminisanja zloupotreba, potpunom implementacijom izbornog zakonodavstva.

“Pravni osnov za uvođenje dodatnih mehanizama institucionalne kontrole i eliminisanja zloupotreba u izbornom prosecu predstavljaće donošenje posebnog Zakona (Lex specialis) o praćenju i kontroli ostvarivanja sloboda i prava građana na izborima u Crnoj Gori u 2016. godini”, navode Demokrate.

Ovaj zakonski projekat sadržao bi rješenja i mehanizme kontrole potpunog poštovanja izbornog zakonodavstva, obrazovanja autoritativnog tijela, koje bi imalo ovlašćenja da najhitnije postupa po svim pritužbama za zloupotrebu državnih resursa u izbornoj kampanji i povredu izbornih prava.

“Imajući u vidu društvene potrebe za formiranjem politički neutralne izvršne vlasti u periodu prevazilaženja krize i pripreme slobodnih, poštenih i demokratskih izbora, koncept nestranačke vlade je optimalan politički aranžman za prevazilaženje složene krize u Crnoj Gori”, smatraju Demokrate.

Nestranačka vlada, kako se objašnjava, je nepolitička, odnosno vlada kod koje se pri izboru predsjednika i članova vlade ne uzima kao kriterijum stranačka pripadnost, već se biraju ugledne ličnosti koje nijesu članovi nijedne partije, sa istaknitim iskustvom i stručnošću u obavljanju javnih poslova.

“Nestranačka vlada je prelazna čiji mandat kratko traje, do mandata postojećeg parlamentranog saziva, odnosno do izbora Vlade nakon narednih parlamentarnih izbora”, navode Demokrate.

Politički dogovoru ovom slučaju obuhvatao bi da prije odluke o raspisivanju parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, premijer ili Vlada podnesu ostavku, a ako to ne urade, da im se izglasa nepovjerenje.

Predsjednik Crne Gore za mandatara nestranačke vlade treba Skupštini da predloži kandidata za koga se usaglase učesnici političkog dogovora.

“Personalni sastav nestranačke Vlade treba da bude rezultat političkog dogovora koji bi se oslanjao i na predloge i na sugestije civilnog sektora i drugih demokratskih nestranačkih asocijacija. Neophodno je da se radi o uglednim ličnostima sa impozantnim iskustvom i stručnošću u obavljanju javnih poslova”, smatraju u toj partiji.

Demokrate ocjenjuju da nestranačka vlada treba ima nepromijenjeni broj resora u odnosu na sadašnju Vladu i da njena unutrašnja organizacija ne treba da bude modifikovana.