POSLALA NOVA PITANJA KONJEVIĆU

Jonica opet pita: Ko je primijenio silu nad Martinovićem, Raičevićem...?

"Način odgovaranja će pokazati kako MUP stvarno tretira i koliko uvažava Skupštinu Crne Gore – kao zgradu ili kao najviši predstavnički dom građana Crne Gore", rekla je poslanica SNP-a
124 pregleda 63 komentar(a)
Snežana Jonica, Foto: Luka Zeković
Snežana Jonica, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 29.10.2015. 11:50h

Brzina, iscrpnost i preciznost odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore na dvije grupe pitanja koje sam proslijedila ministru Rašku Konjeviću pokazaće efekte postojanja i kvalitet primjene Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane", istakla je poslanica Socijalističke narodne partije (SNP) Sežana Jonica.

Jonica je 23. oktobra zatražila od Konjevića da joj, na osnovu Zakona o parlamentarnom nadzoru, dostavi potrebna dokumenta, podatke i informacije vezane za aktivnosti policije prilikom uklanjanja bine i šatora sa Bulevara Svetog Petra Cetinsjkog i održavanja protesta Demkratskog fronta (DF).

"Način odgovaranja će pokazati kako MUP stvarno tretira i koliko uvažava Skupštinu Crne Gore – kao zgradu ili kao najviši predstavnički dom građana Crne Gore. Podsjetiću, u petak, 23.10. poslala sam 30 pitanja ministru Konjeviću koja se odnose na događaje 17. i 18. oktobra, a na koja mi još nijesu stigli odgovori. Danas sam ministru Konjeviću dostavila još 21 pitanje koja se odnose na događaje 24. i 25. oktobra", kazala

Ona se na osnovu Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti službi bezbjednosti i odbrane obratila se Konjeviću sa zahtjevom da joj u što kraćem roku dostavi sledeća potrebna dokumenta, podatke i informacije:

1.Tražim da mi dostavite spisak svih policijskih službenika (ime, prezime, broj legitimacije, zvanje i radno mjesto na kojem je raspoređen u poslednjih godinu dana) koji su bili angažovani zbog protesta 24. oktobra 2015. godine, sa jasno definisanim zadacima i mjestima na kojima su bili angažovani. Takođe tražim da mi dostavite poseban spisak onih koji su bili angažovani ispred zgrade Skupštine Crne Gore;

2.Tražim da mi dostavite spisak svih lica koja su se tokom trajanja protesta nalazila u zgradi Skupštine Crne Gore, zgradi Vlade (Ul. Karađorđeva b.b.) i staroj zgradi Vlade, a takođe, tražim da mi dostavite i spisak svih lica koja su se nalazila u zgradi Vlade (Ul. Karađorđeva b.b.) 18. oktobra u periodu između 17.30 i 22 časa;

3. Da li je u policijskoj akciji 24. i 25.oktobra bio angažovan i neko ko je pripravnik ili je angažovan kroz program stručnog osposobljavanja u Upravi policije, ukoliko jeste, dostaviti spisak njihovih imena;

4.Tražim da mi dostavite spisak svih policijskih službenika (ime, prezime, broj legitimacije, zvanje i radno mjesto na kojem je raspoređen u poslednjih godinu dana) koji su učestvovali i prisustvovali prekomjernoj upotrebi sile nad Mijom Martinovićem;

5.Tražim da mi dostavite podatke o policijskom službeniku (ime , prezime, broj legitimacije, zvanje i radno mjesto na koje je raspoređen poslednjih godinu dana) koji je upotrebio silu nad novinarem Gojkom Raičevićem i osnov za upotrebu fizičke sile u ovom slučaju u noći 24/25.oktobra;

6.Tražim da mi dostavite spisak svih pripadnika SAJ i PJP (ime, prezime, broj legitimacije, zvanje i radno mjesto na kojem je raspoređen u poslednjih godinu dana) koji su bili angažovani 24. i 25. oktobra, kao i informaciju o tome koja sredstva, opremu su imali na raspolaganju i podatke o vozilima koja su koristili;

7.Potrebno je da mi dostavite informaciju o tome kada su poslednji put pripadnici SAJ i PJP, koji su bili angažovani 24. i 25. Oktobra, izvršili kontrolni zdravstveni pregled koji potvrđuje njihovu posebnu psihofizičku sposobnost za obavljanje poslova na koje su raspoređeni, da li su do sada disciplinski kažnjavani i kada, da li su prekršajno ili krivično gonjeni ili kažnjavani i kada za svakog pojedinačno;

8.Potrebno je dostaviti i podatke o licima koja su upravljala vozilima sa oznakama SAJ, naročito sve podatke o licu koje je upravljao vozilom marke „Hamer“ i podatke o njegovim zadacima i aktivnostima. Posebno dostaviti podatak o tome ko je upravljao vozilom registarskih oznaka PG MN 234 tokom noći 24-25.oktobra;

9.Tražim da mi dostavite precizan izvještaj o tome koja su sve hemijska sredstva upotrebljena 24. i 25. oktobra po vrsti, količini i mjestu njihove upotrebe;

10.Koji policijski službenici (ime, prezime, broj legitimacije i radno mjesto na kojem je raspoređen u poslednjih godinu dana) su naložili svaku pojedinačnu upotrebu suzavca sa preciznim navođenjem lokacije na kojoj je suzavac upotrebljen i povoda zbog kojeg je upotrebljen, količina i vrsta;

11.Da li je prije donošenja odluke o korišćenju hemijskih sredstava postojalo pouzdano saznanje da na prostoru upotrebe hemijskih sredstava nema eksplozivno zapaljivih materija u skladu sa članom 71 Zakona o unutrašnjim poslovima;

12.Ko je donio odluku o upotrebi suzavca u Ulici Stanka Dragojevića, na osnovu koje procjene i koja vrsta i količina suzavca je upotrebljena;

13.Ko je donio odluku o upotrebi suzavca na Blažovom mostu i koja vrsta i količina suzavca je upotrebljena? Ko je donio odluku da se suzavac koristi s obje strane mosta i na osnovu čega;

14.Tražim i spisak policajaca koji su koristili gumene metke, okolnosti i razloge ili naređenje na osnovu kojeg su donijeli odluku o njihovoj upotrebi u odnosu na koja lica i u kojoj količini;

15.Potrebno je dostaviti kopije svih izvještaja o primjeni sredstava prinude koje su policijski službenici, dostavili u vezi sa postupanjima 24. i 25. oktobra uz preciznu napomenu o tačnom vremenu dostavljanja svakog izvještaja i imenu nadređenog policijskog službenika kojem je izvještaj podnijet. Takođe tražim da mi dostavite, za svaki izvještaj ponaosob, informaciju o tome da li je Ministar unutrašnjih poslova ocjenjivao zakonitost upotreba sredstava prinude ili ukoliko nije koje je lice i kojim aktom (ukoliko postoji ovalšćenje dostaviti i akt o ovlašćenju) ovlastio da to uradi i da li je to lice izvršilo ocjenu zakonitosti, te da mi sve akte o ocjeni zakonitosti dostavite;

16.Potrebno je dostaviti i sve snimke bezbjednosnih kamera zabilježene u periodu od 17 časova 24.oktobra do 3 časa 25.oktobra ispred stare zgrade Vlade;

17.Dostaviti spisak svih policijskih službenika koji su licima nad kojima su primjenili sredstva prinude nakon toga obezbedili medicinsku pomoć;

18.Dostaviti spisak povrijeđenih policajaca sa izvještajem o vrsti njihovih povreda i načinu nastanka;

19.Dostaviti podatke o putničkim vozilima koje je policija demolirala tokom svojih aktivnosti u noći 24-25.oktobra i povode za takvo djelovanje, kao i procjenu napravljene materijalne štete;

20.Dostaviti i spisak svih lica koja su „privedena“ u noći protesta, vrijeme i osnov za privođenje svakoga pojedinačno, da li su bili upoznati sa svojim pravima i na koji način;

21.Dostaviti podatke o „uhapšenim“ huliganima ispred Skupštine Crne Gore, sa tačnim vremenom i povodom njihovog „hapšenja“, kao i koliko ih je „uhapšeno“ u naknadnim akcijama sa preciziranom lokacijom, povodom i vremenom „hapšenja“ i imenima „uhapšenih“.

Preporučujemo za Vas