ČLAN GLAVNOG ODBORA DEMOKRATA

Koprivica: Vlada usvaja kvazi-ideologiju borbe protiv korupcije

Kako je ocijenjeno identitetska problematika ne samo što rasipa društvenu energiju, već i odvraća pažnju najšire javnosti sa konkretnih učinaka državnih ustanova na planu reformi po poglavljima 23. i 24, a to dramatično slabi podsticaje da se pristupi istinskim institucionalnim reformama
70 pregleda 11 komentar(a)
Momo Koprivica, Foto: Demokratska Crna Gora
Momo Koprivica, Foto: Demokratska Crna Gora
Ažurirano: 04.06.2015. 11:32h

Akumulacija resursa u rukama upravljača tranzicijom i deformacija institucija političkog sistema osnovni su uzroci defektnosti i pristrasnosti institucionalnog okvira i neefikane zaštite osnovnih prava, kazao je je član Glavnog odbora Demokratske Crne Gore Momo Koprivica.

"Kriminalna privatizaciona raspodjela resursa postala je faktor oblikovanja pravnih pravila kako bi se održali i osnažili interesi nosilaca ovog procesa" ocijenio je Koprivica.

Demokrate ističu da bez zakonskog preispitivanja porijekla imovine i bez ravnomjerne raspodjele politickog uticaja i ekonomske snage u društvu ne može biti izgradnje institucija usklađenih sa preferencijama svih činilaca društva i onih institucija koje daju šansu i zaštitu osnovnih prava svakom građaninu.

"Ako nema odgovornosti javnih zvaničnika za nepostizanje mjerljivih rezultata samim tim nema vjerodostojnog ograničenja koje proklamuje pravni sistem, što znači da nema osnova za povjerenje ni u jednu objavu i normu državne vlasti, s obzirom da njeni nosioci trošeći društvene resurse i istorijsko vrijeme pokušavaju satrijeti svaku društvenu snagu koja istrajava na principu zakonitosti, navodi se u saopštenju.

Kako je ocijenjeno identitetska problematika ne samo što rasipa društvenu energiju, već i odvraća pažnju najšire javnosti sa konkretnih učinaka državnih ustanova na planu reformi po poglavljima 23. i 24, a to dramatično slabi podsticaje da se pristupi istinskim institucionalnim reformama.

"Političke i pravne institucije ne eliminišu, niti sputavaju faktičku političku moć vlasnika enormnih resursa iz sistema vlasti i kriminalnog miljea. Demokrate su mišljenja da onaj ko iskorjenjuje načelo nepristrasnosti i osjećaj pravde iz svih slojeva društvene strukture pristaje samo na formalne i kozmetičke institucionalne izmjene kako bi “pod anestezijom” iscrpljivao resurse društva u kojem se predatorski pozicionira. “Institucionalna izgradnja” u režiji crnogorske vlade označava izražavanje dominacije pojedninih interesnih skupina ili u najmanju ruku njihovog privremenog nadmetanja."

Prema riječima Koprivice čak i kozmetičke institucionalne izmjene po pregovaračkim poglavljima 23. i 24. biće zaustavljene prilikom izjednačavanja prinosa vlade od političkog marketinga pred evropskim ustanovama i potencijalnih šteta za crnogorsku Vladu od takvih uzleta u vidu minimalne vjerovatnoće da se neki državni tužilac otrgne kontroli i sprovede pravila u djelo.

"Povjeriti institucionalne reforme u oblasti pravosuđa i borbe protiv korupcije aktuelnoj vlasti zapravo znači “poslati po psu kobasicu”. Vlada Crne Gore pristupa borbi protiv korupcije s tanjeg kraja, sa tendencijom da se borba protiv korupcije pretvori u centralizaciju korupcije i kriminala: žele korupciju i kriminal smjestiti i zadržati u najužem krugu punktova moći bez diobe plijena koji će biti sve manji usled osiromašenja društva i stagnacije privrede. Primjetna je tendencija kod vrha vlasti da se stvori jedinstvena adresa za iznuđivanje građana i privrednika putem korupcije", rekao je Koprivica.

U procesu evropskih integracija Vlada ne usvaja antikoruptivnu filozofiju, već kvazi-ideologiju borbe protiv korupcije. Korupcija se pojmovno pogrešno svodi samo na podmićivanje i proces primjene propisa, a izostavlja se raznovrsnost tehnika koruptivnog ovladavanja državom putem uticaja interesnih grupa na donošenje propisa. Demokrate naglašavaju da antikoruptivna borba podrazumijeva kako promjenu pravne svijesti pojedinaca i jačanje integriteta državnih organa, tako i uklanjanje pravila koja olakšavaju i pospješuju korupciju. Naša opredjeljenja su uvođenje reda u javni sektor i efikasne antikoruptivne norme u zakonodavstvu o javnim nabavkama, budžetskom sistemu i budžetskoj kontroli, državnim subvencijama, finansiranju lokalne samouprave i političkih partija" zaključio je Koprivica.