ZA KUPOVINU NEKRETNINA

Vlada se zadužuje osam miliona eura za potrebe ambasada

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama skinut je sa dnevnog reda današnje sjednice Vlade
16 komentar(a)
sjednica Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
sjednica Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 15.02.2019. 05:43h

Vlada Crne Gore odobrila je zaduženje do osam miliona eura za kupovinu nekretnina za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava i prihvatila prijedloge ugovora o kreditiranju sa NLB Montenegro bankom i Erste bankom. To je odlučeno na današnjoj sjednici, u skladu sa Odlukom o zaduživanju i davanju garancija Crne Gore za 2015. godinu.

Kako je saopšteno iz Vlade, na sjednici zaključeno da je zaduživanje odobreno sa ciljem dugoročne racionalizacije, a s obzirom na visoke troškove zakupa prostora za smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Na sjednici vlade je takođe usvojen Godišnji izvještaj o stanju u oblasti vodosnabdijevanja, upravljanju otpadom i otpadnim vodama, realizaciji prioritetnih aktivnosti u komunalnoj djelatnosti sa predlogom prioritetnih projekata za izgradnju komunalne infrastrukture i predlogom mjera.

 "Ocijenjeno je da analiza stanja ukazuje da su potrebne određene reforme u sektoru komunalnih djelatnosti u cilju održivog funkcionisanja, te definisati jasan koncept upravljanja otpadom u predstojećem periodu", navodi se u saopštenju vLade.

Vlada je zaključila i da je neophodno identifikovati probleme u realizaciji i definisati jasan koncept za njihovo prevazilaženje.

 "U nizu mjera koje će biti preduzete u ovoj oblasti predviđena je i izrada Zakona u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, što je preduslov za punu implementaciju evropske direktive", navodi se u saopštenju.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama, kako je saopšteno, skinut je sa dnevnog reda današnje sjednice Vlade.