"MATERIJAL SE INVOVIRA DO NAREDNE SJEDNICE"

Vlada prihvatila Prilog izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore

Vlada je prihvatila Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost
56 pregleda 1 komentar(a)
Vlada Crne Gore, sjednica, Foto: Vlada Crne Gore
Vlada Crne Gore, sjednica, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 30.04.2015. 18:05h

Vlada Crne Gore, na 110. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Duško Marković, prihvatila je Prilog izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2015. za period 1. septembar 2014. – 1. april 2015. godine i zaključila da se, u skladu sa sugestijama iznijetim tokom diskusije, materijal invovira do naredne sjednice.

"Vlada je donijela Uredbu o zvanjima unutrašnjih revizora u javnom sektoru, kao i Uredbu o bližim uslovima, načinu ostvarivanja i visini zarade i drugih primanja lica na službi u Vojsci Crne Gore. Na sjednici je usvojen Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa u 2014. godini. Uz detaljan prikaz realizovanih aktivnosti u Izvještaju je dat i osvrt na karakteristike tržišta rada u toku 2014. godine, koje pokazuju pozitivan trend indikatora, što se ogleda u smanjenju stope nezaposlenosti uz povećanje aktivnosti i zaposlenosti u odnosu na početak godine", navodi se u saopštenju Vlade Crne Gore.

Vlada je prihvatila Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost.

"Ovim Ugovorom Sindikаt zаposlenih u socijalnoj djelatnosti i Vlаdа Crne Gore, uređuju, u sklаdu sа Zаkonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom, pojedinа prаvа i obаveze iz rаdnog odnosа zаposlenih, prаvа i obаveze poslodаvcа premа zаposlenom, kаo i međusobnа prаvа i obаveze ugovornih strаnа. Odredbe Ugovorа primjenjivaće se nа zаposlene i poslodavce u jаvnim ustаnovаmа koje obаvljаju djelаtnost socijаlne i dječije zаštite, čiji je osnivаč držаvа", dodaje se u saopštenju.

 Iz Vlade su rekli da su kroz izmjenu ranijih zaključaka, definisali način za izmirenje dijela akumuliranog duga za ljekove, medicinska sredstava i potrošni materijal iz budžeta u iznosu od 21 milion eura  da bi, kako je saopšteno, svim osiguranicima obezbijedi mogućnost sigurnog snabdijevanja svim vrstama ljekova koji se nalaze na osnovnoj listi. 

"Ovaj iznos na postojećim budžetskim pozicijama biće obezbijeđen iz fiskalne rezerve ostvarene uspješnom realizacijom euro obveznica, kao i od odlične naplate javnih prihoda. Na sjednici je ocijenjeno da će se racionalizacijom potrošnje ostvariti uštede za izmirenje preostalog dijela duga. Istovremeno, naglašena je odlučnost Vlade i resornog ministarstva u sprovođenju mjera koje treba da obezbijede funkcionalnost i održivost zdravstvenog sistema, uz značajno poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas