PLAN DO 2018.

Usklađivanje sa EU: Vlada najavila više od 1.000 zakona i podzakonskih akata

Vlada je donijela rješenje kojim se za Nacionalnog koordinatora za NATO imenuje Vesko Garčević, dosadašnji šef Misije Crne Gore pri NATO-u, umjesto Nebojše Kaluđerovića, koji je razriješen dužnosti zbog imenovanja za ambasadora pri UN i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi
0 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Savo Prelević
Vlada Crne Gore, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 05.02.2015. 19:06h

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period do 2018. godine, a predstavlja aktivnosti Vlade na usklađivanju sa pravnom tekovinom EU i daljoj izgradnji državne admninistracije u skladu sa potrebama pregovaračkog procesa.

Programom je, kako se navodi u saopštenju, predviđeno donošenje 167 strateških dokumenata i 1.076 zakona i podzakonskih akata.

Danas je usvojen i Četvrti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije u EU za period oktobar - decembar 2014, koji će biti upućen na razmatranje Skupštini Crne Gore.

Vlada je donijela rješenje kojim se za Nacionalnog koordinatora za NATO imenuje Vesko Garčević, dosadašnji šef Misije Crne Gore pri NATO-u, umjesto Nebojše Kaluđerovića, koji je razriješen dužnosti zbog imenovanja za ambasadora pri UN i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi.

Vlada je danas odobrila Agrobudžet za 2015. godinu, koji iznosi 22,98 miliona eura i veći je 2,5 miliona eura od prošlogodišnjeg. Agrobudžet sadrži i niz noviih mjera koje su osmišljene tako da pruže podršku poljoprivrednicima u poboljšanju kvaliteta, povećanju obima proizvodnje, boljoj edukaciji i lakšem dostizanju standarda, navodi se u saopštenju.

U sklopu reforme visokog obrazovanja, Vlada je dala saglasnost na Statut Univerziteta Crne Gore, koji je usklađen sa novim Zakonom o visokom obrazovanju.

Vlada se izjasnila protiv Predloga zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je Skupštini Crne Gore podnijela grupa poslanika, uz ocjenu da Predlog nije adekvatno obarazložen i da je dostavljen bez izračunatog fiskalnog uticaja. Ovakvim predlogom se stvaraju uslovi za zloupotrebe i kršenje Zakona o budžetu Crne Gore, smatraju u Vladi.

Vlada danas nije verifikovala zaključke u vezi sa Predlogom aneksa II Ugovora o koncesiji za Jadransko brodogradilište AD – Bijela, radi dodatnog razmatranja ovog pitanja.