DRUGI IZVJEŠTAJ GRECO-A

"Napredak u transparentnosti finansiranja partija"

Drugi Izvještaj GRECO je usvojio 9. decembra prošle godine, na 66. Plenarnom zasijedanju održanom u Strazburu
55 pregleda 0 komentar(a)
Skupština, Foto: Boris Pejović
Skupština, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 15.01.2015. 16:54h

Vlada je danas usvojila Drugi Izvještaj GRECO-a za Crnu Goru, u kojem je, kako je saopšteno, konstatovan napredak u oblastima inkriminacije i transparentnosti finansiranja političkih partija Iz Uprave za antikorupcijsku inicijativu je saopšteno da je, usvajanjem Izvještaja o usaglašenosti, uspješno okončana treća evaluacija u kojoj je Crnoj Gori 2010. godine upućeno 14 preporuka u tim oblastima.

Drugi Izvještaj GRECO je usvojio 9. decembra prošle godine, na 66. Plenarnom zasijedanju održanom u Strazburu. „U izvještaju je konstatovan napredak koji je Crna Gora ostvarila u ovim oblastima, a posebno je istaknuto ispunjavanje svih pet preporuka koje su se odnosile na usklađivanje odredbi krivičnog zakonodavstva u odnosu na Krivično-pravnu konvenciju protiv korupcije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, kad je u pitanju transparentnost finansiranja političkih partija, od ukupno devet preporuka Crna Gora ranije ispunila pet, pa je GRECO u ovom izvještaju tretirao preostale četiri djelimično ispunjene preporuke. U izvještaju je konstatovano da su od te četiri preporuke ispunjene još dvije, pa je GRECO „pozitivno ocijenio uložene napore u cilju poboljšanja transparentnosti, identifikovanja izvora finansiranja, jačanja finansijske discipline političkih partija putem strožijih računovodstvenih i revizorskih obaveza i propisivanja širokog raspona sankcija kada dođe do njihovog kršenja“.

Dvije ispunjene preporuke odnosile su se na jačanje revizije političkih partija i prilagođavanje postojećih sankcija koje se odnose na povrede pravila o finansiranju političkih partija. „Preostale dvije preporuke, ocijenjene kao djelimično sprovedene, odnose se na uvođenje jasnih pravila i smjernica za korišćenje javnih resursa za aktivnosti partija i predizbornih kampanja, i davanje odgovarajućih nezavisnih ovlašćenja i resursa nadležnoj instituciji kako bi mogla da prati finansiranje političkih partija i predizbornih kampanja“, kaže se u saopštenju Uprave.

Prema njihovim riječima, uslovi za potpuno ispunjavanje i tih preporuka su se već stekli nedavnim usvajanjem zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i o sprječavanju korupcije, koji predviđaju usvajanje relevantnih podzakonskih akata, odnosno formiranje Agencije za sprječavanje korupcije koja će biti nadležna za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Time će, smatraju u Upravi, Crna Gora u kratkom roku ostvariti mjerljive rezultate i dodatno ojačati povjerenje javnosti u rad institucija i izborni sistem. „Može se zaključiti da su ispunjavanjem 12 od ukupno 14 preporuka iz treće evaluacije, jasno iskazani napori koje naša država preduzima u cilju ispunjavanja obaveza i jačanja prevencije korupcije“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave su podsjetili da je za Crnu Goru počeo četvrti krug evaluacije koji se odnosi na „suzbijanje korupcije u odnosu na članove parlamenta, sudije i državne tužioce“ i da je GRECO Evaluacioni tim u novembru prošle godine posjetio Crnu Goru. „U toku je izrada nacrta izvještaja o četvrtoj evaluaciji koji će biti usvojen na plenarnom zasijedanju GRECO-a u junu“, dodaje se u saopštenju.