CDT: Sukob u Zagoriču između pristalica partija, policija privela aktere

Sprovođenje procedure glasanja u Podgorici nadgleda 151 akreditovani posmatrač CDT-a
0 komentar(a)
Ažurirano: 25.05.2014. 18:46h

Centar za demokratsku tranziciju izvjestio je o više neregularnosti tokom izbornog procesa u Podgorici, među kojima su kršenje tajnosti glasanje, kršenje procedura glasanje putem pisma.

Ispred partijskog štaba u Zagoriču došlo je do sukoba između pristalica dvije partije. Reagovala je i policija koja je privela aktere sukoba, navedeno je u najnovijem saopštenju CDT.

Na velikom broju biračkih mjesta posmatrači CDT-a su zabilježili da se koriste sprejevi kojima je istekao rok trajanja.

U blizini biračkog mjesta 105C nalazi se objekat u kojem je izborni štab, iz kojeg se vrši uticaj na birače, javljaju iz CDT-a.

Na velikom broju biračkih mjesta posmatrači CDT-a su zabilježili da se koriste sprejevi kojima je istekao rok trajanja

Aktivisti političkih partija, koji evidentiraju identitet birača koji su glasali, primijećeni su u okolini više biračkih mjesta u naselju Cvijetin brijeg.

Na biračkom mjestu broj 81, OŠ "Marko Miljanov", ne postupa se na isti način u svim slučajevima javnog glasanja, navodi se na sajtu CDT-a.

Posmatrač CDT-a je zabilježio dva slučaja javnog glasanja. U prvom je lice pokazalo biračkom odboru svoj glasački listić i taj listić je poništen.

U drugom slučaju je lice glasno saopštilo za koga je glasalo, ali glasački listić tog lica nije poništen.

Na biračkom mjestu broj 107, MZ Barutana prihvaćena su dva nepotpisana zahtjeva za glasanje putem pisma.

Na biračkom mjestu broj 66a, "Cijevna komerc", osoba sa oštećenim vidom nije mogla da glasa, jer na šablonu za glasački listić ne postoje oznake na Brajevom pismu.

OŠ "Dragiša Ivanović", Foto: CDT

U OŠ "Dragiša Ivanović", gdje se nalaze biračka mjesta broj 24, 24A, 24B, 24C, nije adekvatno zaštićena tajnost glasanja, navode iz CDT-a.

"Sa gornjeg sprata, iz hodnika škole, na kojem se nalazi jedno biračko mjesto, može se gledati u kabine za glasanje na donjem spratu, na kojem se nalaze dva biračka mjesta", saopšteno je.

"Biračko mjesto broj 120 u školi Mahmut Lekić u Tuzima, otvoreno je sa pola sata zakašnjenja. Na biračkom mjestu broj 29, Dom omladine Fundina zabilježen je jedan slučaj povrede tajnosti glasanja, na način što je dvoje ljudi istovremeno glasalo iza paravana.

Na biračkom mjestu broj 25, OŠ Vladimir Nazor je prekršena procedura za prijem zahtjeva za glasanje putem pisma. Jedna osoba je donijela tri zahtjeva od kojih dva nijesu bila potpisani od strane birača, i u dogovoru sa biračkim odborom popunila zahtjeve na licu mjesta", navodi CDT.

CDT podsjeća da zahtjevi za glasanje putem pisma moraju biti potpisani lično od strane birača. "Zahtjev za glasanje putem pisma biračkom odboru može dostaviti samo lice koje svojim potpisom ovlasti podnosilac zahtjeva za glasanje putem pisma. Jedno lice ne može dostaviti biračkom odboru više od jednog zahtjeva za glasanje putem pisma, osim u slučaju da to čini za dva ili više birača koji glasaju putem pisma, a žive u istom porodičnom domaćinstvu", navodi CDT.

I dalje zabranjeno bilježenje posmatračima.

CDT kaže da se biračkom mjestu 70a, Streljački centar, njihovim posmatračima i dalje zabranjuje vođenje bilo kakvih zabilješki o sprovođenju izbora, a da na biračkom mjestu broj 75, Vrtić Poletarac, birački odbor odbija da posmatraču CDT-a blagovremeno saopšti podatke o odzivu birača.

"U blizini većeg broja biračkih mjesta primijećeni su aktivisti političkih partija, koji vode evidenciju o izašlim biračima. Preko puta biračkih mjesta 105, 105a, 105b i 105c, Dom omladine Gornja Gorica, nalazi se objekat u kojem je izborni štab, iz kojeg se vrši uticaj na birače.

Na biračkom mjestu broj 1, MZ Blok 5 birački odbor glasno izgovara imena birača, suprotno zakonu. Član 69 Zakona o izboru odbornika i poslanika zabranjuje biračkom odboru da u bilo kojoj formi, a posebno glasnim obraćanjem saopšte ime i prezime birača, kao i njegov redni broj u biračkom spisku.

Na biračkom mjestu broj 32, OŠ Đoko Prelević, naš posmatrač je zabilježio više propusta u organizaciji glasanja. Na biračkom mjestu nijesu u svakom trenutku bili prisutni svi članovi biračkog odbora, zabilježeni su slučajevi kršenja tajnosti glasanja putem zajedničkog glasanja više lica u glasačkoj kabini i pokazivanja sadržaja glasačkog listića. Osim toga, zabilježeno je i bezrazložno zadržavanje neovlašćenih lica na biračkom mjestu", navodi CDT.

Nema pristupa za osobe sa invaliditetom

Korisnicima invalidskih kolica nije omogućen pristup na više od pola biračkih mjesta u Glavnom gradu, saopštio je Centar za demokratsku tranziciju.

"Na 92 odsto biračkih mjesta Izborna komisija Glavnog grada je obezbjedila šablon za glasački listić. (Šablon nije obezbjeđen na biračkom mjestu 4A, 6B, 82, 86A, 89, 92, 100, 131)".

Posmatračima CDT-a na više biračkih mjesta u Podgorici jutros nije dozvoljen ulazak na biralište, dok se na nekim posmatračima zabranjuje vođenje bilo kakve evidencije, uključujući i o kvalitetu procedure glasanja, saopšteno je iz te nevladine organizacije. Posmatrači CDT-a imaju ovlašćenje Državne izborne komisije (DIK) da prate tok izbora i rad organa za sprovođenje izbora, što znači da imaju pravo da budu na biračkom mjestu i prate sve radnje vezane za sprovođenje izbora. "Zabranom pristupa biračkom mjestu akreditovanim posmatračima uskraćeno je pravo da posmatraju jedan dio izbornog procesa, ali se ti problemi trenutno rješavaju u komunikaciji sa Izbornom komisijom Glavnog grada", kaže se u saopštenju. Kada je u pitanju zabrana vođenja evidencija, CDT podsjeća da je prema Zakonu o izboru odbornika i poslanika dozvoljeno vođenja evidencije na biračkom mjestu, o broju izašlih birača i o kvalitetu izborne procedure. Zabranjeno je samo vođenje evidencije o identitetu birača, što nezavisni posmatrači svakako ne rade. "Posmatračima CDT-a na jednom broju biračkih mjesta birački odbori odbijaju da daju bilo kakve podatke, uključujući o broju upisanih u birački spisak i broju birača koji su glasali", navode iz te NVO. Na taj način se, kako se ocjenjuje, ograničava pravo na posmatranje izbora, jer se posmatrači ne mogu kvalitetno informisati o procesu. CDT se obratio Opštinskoj komisiji Glavnog grada sa zahtjevom da izda jedinstveno uputstvo biračkim odborima, sa jasnom instrukcijom da se posmatračima dozvoljava vođenje evidencije, i da imaju pravo da dobiju sve informacije od značaja za sprovođenje izbora. CDT je saopštio da ispred Omladinskog doma u Tološima, gdje se nalaze biračka mjesta 5, 5a, 5b, i 5c grupa partijskih aktivista vodi evidenciju o biračima koji su glasali. "Vođenje evidencije o biračima nije dozvoljeno na biračkom mjestu, pa ovaj postupak partijskih aktivista ispred biračkih mjesta predstavlja pritisak na birače. Apelujemo na organe za sprovođenje izbora da udalje partijske aktiviste iz neposrednog okruženja biračkih mjesta", kaže se u saopštenju. U Golubovcima, na manje od 100 metara udaljenosti od biračkih mjesta 87 i 87a nalazi se objekat "za koji vjerujemo da je štab političke partije, iz kojeg se, takođe, vodi evidencija i vrši uticaj na birače".

Galerija

Bonus video: