Adžović: Građani Tuzi će samostalno odlučivati o pravcima razvoja

„Kao promjene u svakodnevnom životu građana vidim mogućnost za lakše i efikasnije ostvarivanje njihovih prava pred organima lokalne samouprave, jer će im javne službe biti bliže, ali i dostupnije, u smislu pružanja višeg nivoa usluga i bržeg rješavanja njihovih zahtjeva“, kazao je Adžović agenciji MINA
123 pregleda 1 komentar(a)
Abedin Adžović, Foto: Boris Pejović
Abedin Adžović, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 26.08.2018. 12:50h

Tuzi kao samostalna opština imaće bolju perspektivu, a građani će samostalno odlučivati o pravcima razvoja i drugim bitnim pitanjima za to područje, ocijenio je predsjednik te gradske opštine, Abedin Adžović.

Tuzi će od 1. septembra, shodno izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji dobiti status samostalne opštine.

Adžović je kazao da to u društvenom smislu znači očekivanje da će biti bolje od postojećeg i da će Tuzi kao samostalna opština imati bolju perspektivu.

„Kao promjene u svakodnevnom životu građana vidim mogućnost za lakše i efikasnije ostvarivanje njihovih prava pred organima lokalne samouprave, jer će im javne službe biti bliže, ali i dostupnije, u smislu pružanja višeg nivoa usluga i bržeg rješavanja njihovih zahtjeva“, kazao je Adžović agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, građani i privredni subjekti Malesije mogu očekivati unapređenje uslova života i rada na tom području, naročito imajući u vidu da će lokalna samouprava imati svoje organe u punom kapacitetu.

U pogledu legislative, Adžović je rekao da status samostalne opštine znači pravo, ali i obavezu Tuzi da donese svoje odluke, odnosno legislativu neophodnu za funkcionisanje i sprovođenje nadležnosti propisane zakonom, kao i svaka druga opština u Crnoj Gori.

Kako je kazao, doskora su u velikom dijelu primjenjivali odluke Skupštine Glavnog grada kojima su uređivana i pitanja Tuzi.

„Dobijanjem statusa opštine u okviru Glavnog grada, započeli smo donošenje nove legislative, kao, naprimjer, Odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte, kojom je građanima Malesije omogućeno da zahtjeve za legalizaciju bespravnih objekata podnose Gradskoj opštini Tuzi i da se o njima odlučuje na osnovu odredaba pomenute odluke“, kazao je Adžović.

On je naveo da, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na teritoriji Tuzi živi oko 12 hiljada stanovnika, ali da je taj podatak varijabilan.

Prema njegovim riječima, to područje je poznato po unutrašnjim, ali i spoljnim migracijama.

„Radi se o odseljavanju prema gradovima Amerike iz niza razloga, a glavni je nada u bolji život. To se mahom odnosi na mlađe kategorije. Ali Tuzi demografski ipak dobro stoje zahvaljujući evidentnom doseljavanju stanovništva, najvećim dijelom sa sjevera Crne Gore“, rekao je Adžović.

Govoreći o ekonomskim parametrima i o tome da li opština može sama da se finansira, on je naveo da je prethodnih godina odrađeno nekoliko studija o opravdanosti formiranja Opštine Tuzi, koje imaju potpuno različite zaključke o opravdanosti, odnosno ekonomskoj održivosti opštine.

„Dakle, da li će Opština Tuzi iz raspoloživih prihoda moći da obezbijedi kontinuirano finansiranje poslova koji su od interesa za lokalno stanovništvo, zavisi od velikog broja faktora“, kazao je Adžović.

On je rekao da privredni razvoj jedne opštine zahtijeva sinhronizovanu i koordinisanu aktivnost na različitim nivoima kako lokalne uprave, tako i države.

Adžović je kazao da će, u tom smislu, nastojati da se na lokalnom nivou uspostave dobre osnove (potrebni administrativni kapaciteti i neophodna legislativa), kao i da se stvore stabilne ekonomske pretpostavke za kontinuiran i održiv razvoj opštine.

„Kao predsjednik opštine u okviru Glavnog grada - Tuzi, želim da uspijemo da implementiramo zakonska rješenja u pogledu nadležnosti i doprinesemo sopstvenom razvoju, da naši građani imaju kvalitetnu upravu koja će im odgovoriti na zahtjeve u mnogo većem obimu nego što je to do sada bio slučaj“, zaključio je Adžović.