podnijeli amandmane

Pozitivna: Pojačati parlamentarnu kontrolu sektora bezbjednosti

Amandmane Pozitivne na Predlog zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore sjutra razmatrati Odbor za bezbjednost i odbranu
5 komentar(a)
Dritan Abazović, Darko Pajović, Foto: Pozitivna Crna Gora
Dritan Abazović, Darko Pajović, Foto: Pozitivna Crna Gora
Ažurirano: 30.03.2014. 13:00h

Pozitivna Crna Gora smatra da članovi Vijeća za nacionalnu bezbjednost, čije je osnivanje predviđeno novim zakonom, treba da budu i predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu i njegov zamjenik.

Poslanici Drutan Abazović, Srđan Perić i Darko Pajović podnijeli su amandmane na Predlog zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore, koje će sjutra razmatrati Odbor za bezbjednost i odbranu.

Najznačajnije rješenje u zakonu je formiranje Vijeća za nacionalnu bezbjednost, tijela koje usmjerava i koordinira rad organa koji čine obavještajno bezbjednosni sektor.

Vijeće za nacionalnu bezbjednost čine predsjednik Vlade, koji je predsjednik Vijeća, ministri pravde, unutrašnjih poslova, odbrane, finansija, vanjskih poslova i evropskih integracija i direktor ANB.

Poslanici Pozitivne smatraju da u sastavu Vijeća treba da budu predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu i njegov zamjenik.

"Time se jača parlamentarna kontrola sektora bezbjednosti“, kaže se u obrazloženju amandmana Abazovića, Perića i Pajovića.

Oni smatraju da Vijeća za nacionalnu bezbjednost, najmanje šestomjesečno, o pitanjima iz svog djelokruga, pored Savjeta za odbranu i bezbjednost, treba da izvještava i Odbor za bezbjednost i odbranu.

Zakonom je predviđeno osnivanje Biroa za operativnu koordinaciju, koje koordiniše aktivnosti.

Poslanici Pozitivne ocjenjuju da Biro za operativnu koordinaciju treba o svom radu, pored Vijeća za nacionalnu bezbjednost, da obavještava i Odbor za bezbjednost i odbranu, čime se takođe jača parlamentarna kontrola sektora bezbjednosti.

Zakonom je predviđeno da su članovi Biroa direktor ANB, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, direktori uprava policije, za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, carina, Poreske uprave, načelnik Odjeljenja za vojno obavještajne i bezbjednosne poslove Ministarstva odbrane.

Članovi ovog tijela su generalni direktor Direktorata za bezbjednosno zaštitne poslove i nadzor Ministarstva unutrašnjih poslova i sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Preporučujemo za Vas