IZVJEŠTAJ

DIK da istražuje do 2016. godine

Eksperti Evropske komisije predložili prelazno rješenje kako bi se stalo na kraj zloupotrebama u izbornim procesima
59 pregleda 2 komentar(a)
Ažurirano: 19.02.2019. 15:11h

Ekspeti Evropske komisije (EK) indirektno su predložili da bi Državna izbora komisija (DIK) trebalo da se bavi administrativnim istragama u vezi sa zloupotrebama državnih resursa do formiranja agencije za antikorupciju koja bi, prema obećanju koje je u akcionom planu dala Briselu, trebalo da počne sa radom najkasnije u januaru 2016.

U izvještaju u kojem stručnjaci TAIEX analiziraju predloge opozicije, DPS i MANS-a o izmjenama zakona o finanasiranju partija, ukazuje se da treba osigurati da predloženo jačanje nadzorne uloge DIK-a bude u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, “posebno kada se uzme u obzir pristrasna primjena”, odnosno da DIK ne bi ulazio u prostorije nekih partija, a druge zaobilazio.

“Članovi zakona dozvoljavaju DIK-u da, po službenoj dužnosti, uđe u prostorije partije bez ranijeg obavještavanja i sudske autorizacije, da ima pristup svim podacima partija i nezavisnih kandidata. Ove odredbe je potrebno promijeniti kako bi se obezbijedila zaštita privatnim entitetima. Na primjer, samo ovlašćene osobe u DIK-u, koje se bave istragama, treba da imaju pristup podacima prikupljenim od privatnih subjekata”, navodi se u dokumentu trojice eksperata TAIEX-a u osvrtu na amandmane koje je Radnoj grupi dostavio MANS.

U izvještaju se ukazuje da treba osigurati da predloženo jačanje nadzorne uloge DIK-a bude u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima

Upravo je MANS dostavio Radnoj grupi za izborno zakonodavstvo amandmane u kojima je predložio da DIK sprovodi administrativnu istragu, da može da pristupi podacima u posjedu svih relevantnih aktera izbornog procesa, da obavlja njihova administrativna saslušanja, te inicira pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka.

Da bi se primijenili predlozi MANS-a o ograničenju isplata jednokratne pomoć i zabrani zapošljavanja u javnom sektoru tri mjeseca prije i tri poslije izbora, eksperti TAIEX misije ocijenili su da je “potrebna politička volja” i značajni materijalni i ljudski resursi. “Čini se da će se formirati posebna antikorupcijska agencija u budućnosti. Ukoliko je tako, može biti pogodno nadzornu ulogu dati ovoj instituciji” navodi se u izvještaju.

Dio izvještaja o radu na Zakonu o finansiranju političkih partije eksperti EK počeli su konstatacijom da je predlog zakona usaglašen od strane svih partija osim DPS-a, “sa nekim minimalnim izuzecima”.

“Vladajuća partija nije dala amandmane, niti se izjasnila o postojećem predlogu”, navodi se u izvještaju.

Eksperti navode da u predlozima zakona o finasiranju partija i o biračkim spiskovima postoje brojni problemi oko kojih se vladajuća i druge partije nisu složile. Eksperti u svom izvještaju, kada je u pitanju nadzorna uloga u vođenju biračkog spiska, predlažu da se obezbijedi forma vanjskog nadzora.

“Opozicija predlaže snažanu nadzornu funkciju DIK-a koja uključuje pretres o žalbama birača i kontinuiranu kontrolu spiska. Vladajuća partija preferira da nadzor vrši administrativna inspekcija. S obzirom na to da je trenutni cilj izgradnja povjerenja u izborni sistem, bilo bi pametno obezbijediti neku formu eksternog nadzora vođenja biračkog spiska”, navodi se u izvještaju.

Kada je u pitanju uvid u birački spisak, eksperti EK smatraju da on ne treba da bude ograničen samo na parlamentarne partije, te da bi između predloga DPS-a koji se zalaže za ograničen pristup spiskovima i opozicije koja traži otvorenu kontrolu trebalo pronaći ravnotežu kako bi se dostiglo i povjerenje i zaštitila privatnost birača.

“Nijedni ne predlažu da NVO ima uvid u spiskove. Veći pristup spisku treba izbalansirati strožim sankcijama protiv onih koji povrijede privatnost birača”, stoji u izvještaju. Eksperti su ocijenili da predlog DF-a da se u spisku zbog bolje identidikacije potencijalnih dvojnika nađe i ime jednog od roditelja, neće bitnije doprinijeti sigurnosti.

Kada je u pitanju predlog opozicije da država, odnosno Ministarstvo finansija daje garancije partijama za zaduživanje kod komercijalnih banaka, eksperti su ocijenili da to odstupa od dobrih međunarodnih praksa.

“Postoji potencijalni rizik da će nezavisnost parije biti ugrožena i sredstva zloupotrijebljena”, navodi se u izvještaju i pozdravlja odredba da kreditiranje bude dozvoljeno jedino od strane komercijalnih finansijskih institucija. Eksperti EK predložili su i da pravo na finansiranje iz državnog budžeta nemaju isključivo partije koje imaju predstavnike u parlamentu, već i one koje su, na primjer, osvojile 2 ili 2,5 odsto glasova na posljednjim parlamentarnim izborima.

Simboličan uticaj na lokalne izbore

Bilo koje promjene u zakonima o biračkom spisku i o finansiranju političkih partija imaće samo simboličan uticaj na lokalne izbore, navodi se u izvještaju eksperata Evropske komisije (EK).

"Prvo ukazujemo da će bilo koje zakonske promjene koje će biti usvojene imati samo simboličan uticaj na lokalne izbore”, navodi se u izvještaju u kojem stručnjaci TAIEX-a analiziraju predloge opozicije, DPS i MANS-a o izmjenama ovih zakona.

Galerija