Loše rješenje

CDT: Amandman Odbora omogućava zloupotrebe

"Ponuđeno rješenje otvara prostor za brojne zloupotrebe i izmirivanje dugova partija stavlja na teret građana”
0 komentar(a)
novac, pare, Foto: Shutterstock.com
novac, pare, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 19.11.2013. 13:23h

Iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT) ocijenili su da je predlog Odbora za ekonomiju, budžet i finansije da Ministarstvo finansija garantuje političkim partijama za zaduživanje kod banaka neprihvatljiv.

Odbor je Radnoj grupi za izborno zakonodavstvo predložio da Ministarstvo finansija daje garancije partijmama za zaduživanje kod komercijalnih banaka i blokira račune lokalnim samoupravama koje ne izmire na vrijeme svoje fiansijske obaveze prema partijama.

Iz CDT-a navode da se političke partije se uglavnom kreditno zadužuju tokom predizbornh kampanja te da budžetska sredstva koja se opredjeljuju partijama za finansiranje izborne kampanje, prema Zakonu o finansiranju političkih partija, iznose 0,25 odsto tekućeg planiranog budžeta za godinu i da je ovaj iznos je, uporedno gledano, izuzetno visok.

"Dvadeset odsto se raspodjeljuje u jednakim iznosima podnosiocima izbornih lista, dok raspodjela 80 odsto sredstava zavisi od broja osvojenih mandata, koji partije ne mogu sa sigurnošću odrediti a i zvještaj Državne revizorske institucije (DRI) o porijeklu, visini i utrošenim sredstvima za oktobarske parlamentarne izbore pokazao je da osam partija ima dug od ukupno pola milliona eura, od čega većinu čine nevraćeni krediti koje, suprotno Zakonu, partije otplaćuju sredstvima dobijenim za redovan rad partija” navode iz CDT-a.

Iz te nevladine organizacije ističu da umjesto da u toku mandata rade sa biračima i njihove stavove zastupaju na različitim nivoima donošenja odluka, partije statiraju u demokratskom procesu, vraćaju dugove, nenamjenski trošeći sredstva koja od poreskih obveznika dobijaju za redovan rad.

“Partije na ovaj način, zarobljene dugovima, zapostavljaju svoju osnovnu demokratsku funkciju – da predstavljaju građane i nude im mogućnosti političkog izbora” naveli su iz CDT-a.

Iz CDT-a poručuju da predloženi amandman ne nudi ni odgovor na pitanje - šta će se desiti ukoliko se aktivira kreditna garancija tj. ukoliko partija prestane da otplaćuje kredit.

“Da li Ministartsvo finansija tada ima ovlašćenje da blokira račun partije i obustavi njeno finansiranje? Da li takav postupak može biti zloupotrijebljen, i shvaćen kao opstrukcija rada te partije i demokratije uopšte? Ovim rješenjem partije gube slobodu i postaju previše zavisne od države” navode iz te NVO.

Dodaju da pitanje kredita i pozajmica političkih subjekata treba urediti tako da se utvrdi limit do kojeg se partije mogu zadužiti i za koju namjenu, izvor sredstava za povraćaj, kao i rok do kada se dugovanja moraju izmiriti, što je i jedna od preporuka DRI.

“Ali ne na ovakav način. Ponuđeno rješenje otvara prostor za brojne zloupotrebe i izmirivanje dugova partija stavlja na teret građana”, zaključuje se u saopštenju.