Saslušanje Radunovića i Mujevića: Različiti stavovi o uzroku problema u zdravstvu

"(...) Ako imamo dobar zakon, kako to da ga različito tumačimo sa različitih adresa"
137 pregleda 10 komentar(a)
Ažurirano: 25.10.2013. 15:35h

Zdravstveni zvaničnici i poslanici bili su saglasni o evidentinim problemima u sistemu javnih nabavki u zdravstvu, ali nijesu dijelili mišljenje o njihovog uzroku.

To se može zaključiti nakon višečasovnog kontrolnog saslušanja ministra zdravlja Miodraga Radunovića i direktora Uprave za javne nabavke Mersada Mujevića pred skupštinskim odborima za zdravstvo, rad i socijalno staranje i ekonomiju i budžet.

"Dugo trajanje javnih nabavki, nekompletno dodjeljivanje ugovora, neizvršavanje ugovora od strane odabranih ponuđača negativno utiče na kvalitet i dosutpnost zdravstvene zaštite, smanjuje broj zdravstvenih usluga, uvećava troškove usluga, neposredno ugrožava prava pacijenata i korisnika", objašnjenje je čelnika zdravstva.

Radunović je ukazao se ne mogu za sve slabosti i nezavršene tendere za nabavku optužiti Zakon o javnim nabavkama.

"Moramo se suočiti i sa slabostima u redovima institucija koje rade javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova, u smislu nedostatka kapaciteta i znanja. Takođe, treba vidjeti šta je sa dobavljačima i kakva je njihova uloga u ovom procesu", rekao je Radunović.

Za Mujevića glavni problem pri nabavkama jeste taj što je praksa pokazala nesnalaženja dijela nabavljača iz tog sektora u primjeni pravila.

"Jedna od značajnih problema je pitanje efikasnosti nabavki, često je to pitanje adrsirano na sam zakon ali bez argumenata. Očigledno je da određenim subjektima regulisanje ovog sistema nije baš imanentno", poručio je Mujević.

On je ukazao da naručioci treba da obrate pažnju da dobro planiraju nabavke, obezbijede stručna lica i pripreme primjerenu i temeljnu nediskriminatorsku tendersku proceduru.

Čelnik Fonda za zdravstveno osigurnanje Kenan Hrapović utvratio je da ta institucija kvalitetno planira nabavke, te da imaju kompetentnu komisiju koja ocjenjuje dokumentacije.

"Fond je do sada uštedio 1,3 miliona eura prilikom nabavki, a broj oborenih i djelimično oborenih tendera je minoran. Od 2010. do septembra ovegodine, Fond je sproveo 128 postupaka od čega je Komisija za javne nabavke dva poništila, a šest vratila na ponovni postupak za pojedine partije.

Volio bih da mi neko saopšti da ji je neka druga državna institucija sprovela ovoliki broj tendera sa ovakvim rezultatima", pitao je Hrapović.

On je postavio pitanje odgovornosti ponuđača, koji, kako je rekao, zloupotrijebljavaju zakonske procedure. Ponuđači najviše griješe, kako on smatra, jer dostavljaju nepotpunu dokumentaciju.

"Ponuđači se žale da bi dobili na vremenu, a međusobno se dogovaraju o učešću na tržištu, i time zloupotrebljavaju proceduru", rekao je Hrapović.

Direktor KCCG dr Milan Mijović rekao je da je postojalo nesnalaženje u primjeni zakona pri početku, kako kod ponuđača tako i kod nadležnih komisija: "Mi apsolutno poštujemo proceduru i kod nas nema povlašćenih".

Tako ne misli poslanik DF-a Janko Vučinić, koji je Mijovića pitao da li je tačno da donatori, poput Dakom-a, koji pomažu tu ustanovu, u naknadnim tenderima budu odabrani kao prvorangirani.

Mijović je odgovorio da oni ne mogu da isključe donatore iz postupka, te da je u konkretnom slučaju odabrana najbolja ponuda.

Poslanica DPS-a Zorica Kovačević napomenula je da se ne smije dozvoliti da se ponovi nestašica te da se sa sjednice mora poslati poruka da će nadležni uraditi sve da do toga ne dođe.

Ona je pitala Hrapovića kako se rješava pitanje snadbijevanja ljekovima i medicinskim sredstvima u vrijeme produženja tenderske procedure, na što je on rekao da Fond odgovara na svaki zahtjev upućen od strane zdravstvene ustanove za dodatnim novcem za takve nabavke.

Da su tenderi prošle godine izazavali veliki probleme na tržištu ljekova, mišljenja je direktor Montefarm-a dr Budimir Stanišić. On je naveo da zakon ima neke manjkavosti koje treba promijeniti.

Sa tim je saglasan i Radunović koji je predložio da se formira centralizovana komisija koja bi sprovodila sve javne nabavke koje se tiču zdravstva. Podrška takvog predloga došla je sa svih strana, osim iz Uprave za javne nabavke.

Mujević je ustvrdio da iskustva evropskih država ipak pokazuju da centralizacija javnih nabavki ne donosi onoliko ušteda koliko se mislilo, te da o tom modelu treba još razmisliti.

Predsjednik UO Instituta alternativa Stevo Muk rekao je da se ne bi moglo zaključiti da postoje problemi sudeći prema izlaganju predstavnika državnih institucija.

On je napomenuo da je od te NVO potekla inciijativa za održavanje kontrolnog saslušanja prije pet mjeseci. Muk je kritikovao sistem planiranja i predložio višegodišnja, kao i primjenu okvirnih sporazuma koji bi to omogućili.

"Ključno je pitanje ako imamo dobar zakon, kako to da ga različito tumačimo sa različitih adresa", rekao je on.

Poslanik Pozitivne Mladen Bojanić predložio je uspostavljanje nezavisne Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, koju bi birala Skuptšina, a ne Vlada. On je takođe rekao da je tom organu potreban i veći budžet.

On je Radunovića pitao zbog čega nije uradio sve ono što je smatrao da treba kako bi se poboljšao sistem. On mu je uzvratio da odgovornost ne može biti na čelniku zdravstvenog sistema, jer poručioci putem svojih službi treba da prate postupak, dok bi značajnu ulogu u kontroli trebalo da ima i Državna revizorska institucija.

"Ministarstvo ne raspisuje tendere za nabavku ljekova i medisinskih sredtsva, već to rade Fond, Klinički centar i druge zdravstvene ustanove", rekao je on.

Na kraju troipočasovne sjednice saopšteno je da će zaključci o saslušanju biti doneseni na naknadnim zasijedanjima.

Insulina (ni)je bilo dovoljno

Direktor Montefarma Budimir Stanišić napomenuo je da je insulina uvijek bilo dovoljno u crnogorskim apotekama, te da nijedan građanin nije bio životno ugrožen.

Sa takvom ocjenom nije bio saglasan Izet Bralić (SDP) koji je rekao da je u Rožajama postojao taj problem.

Bralić je rekao da je najveći problem u zdravstvu nedostatak novca, što tjera nadležne da nabavljaju jeftinije, a ne kvalitentije ljekovi.

Stanišić je odgovorio da za svaki lijek postoji sertifikat, te da nemaju razloga da ne vjeruju u kvalitet koji su procijenili stručnjaci.

Hrapović dovodio u pitanje stručnost Vučinića

Hrapović će u svom izlaganju kritkovao poslanika DF-a Janka Vučinića.

"Molim Vas da mi Vi navedete jedan tenderski postupak koji je bio ispravan", rekao je Hrapović, dovodeći u pitanje stručnost Vučinića, koji je jedan od iniciatora saslušanja.

Predsjedavajući Odbora za zdravstvo rad i socijalnu politiku Zoran Jelić upozorio je Hrapovića na nedozvoljenost takvog ponašanja, jer je gost.

Na takvo pitanje burno je reagovao i Vučnićev kolega iz DF-a Milutin Đukanović, ukazujući da je nedopušteno takvo obraćanje.

Radunović poziva na kontrolu

Radunović je pozvao druge državne institucije da provjere rad svih u lancu javnih nabavki.

“Prvo moj, kao ministra, pa kompletnog menadžmenta svih institucija koje se bave javnim nabavkama, svakog pojedinca u lancu, a takođe i radom dobavljača koji su učesnici u procesu javnih nabavki”.

Jedina se tako, prema njegovim riječima, uz analizu godišnjih izvještaja javnih nabavki i objavljivanjem svih ugovora, odluka i rješenja, otklanja sumnje i percepcija javnosti o korupciji.

Galerija

Bonus video: