transparentnost

SNP: Država da obrazloži zašto osobe kojima daje državljanstvo smatra bitnima

Jonica smatra da je dosadašnji način dodjele državljanstva pratila izuzetna netransparentnost
72 pregleda 3 komentar(a)
Ažurirano: 20.02.2019. 17:47h

Organi uprave koji daju mišljenje o tome zašto je neko značajan za Crnu Goru da bi dobio državljanstvo, kao i oni koji takve osobe predlažu, trebalo bi da na svojim sajtovima objave te akte, smatra Socijalistička narodna partija (SNP).

SNP je, kako je saopštila poslanik Snežana Jonica, Radnoj grupi za izgrađivanje povjerenja u izborni proces dostavila tekst predloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o crnogorskom državljanstvu.

„Zato je SNP predložio da se član 12 dopuni odredbom da organi uprave koji daju mišljenje da je neko značajan za CG, kao i predsjednici države, Skupštine i Vlade koji daju predlog, te svoje akte koje upućuju MUP-u moraju objaviti na svom sajtu“, kazala je Jonica

„Jedna od tema kojima smo se bavili u okviru tog predloga jeste preciznije uređivanje člana 12, odnosno mogućnosti da neko dobije crnogorsko državljanstvo iako za to ne ispunjava uslove, ako tako odluči ministar na osnovu dostavljenog mišljenja organa uprave ili predloga predsjednika države, Skupštine i Vlade da je neko značajan za Crnu Goru“, rekla je Jonica agenciji MINA.

Prema njenim riječima, takav način dodjele državljanstva pratila je izuzetna netransparentnost o tome ko su te osobe koje su „značajne“ za Crnu Goru.

„Zato je SNP predložio da se član 12 dopuni odredbom da organi uprave koji daju mišljenje da je neko značajan za Crnu Goru, kao i predsjednici države, Skupštine i Vlade koji daju predlog, te svoje akte koje upućuju Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) moraju objaviti na svom sajtu“, kazala je Jonica.

Na taj način bi, smatra ona, svi građani Crne Gore, a naročito oni koji su se suočili sa teškom i dugom procedurom za dobijanje državljanstva, bili u prilici da vide ko su oni koji su toliko značajni da im treba dati državljanstvo, iako ne ispunjavaju uslove i zašto su značajni za Crnu Goru.

Jonica je saoštila da je, da bi došla do tih podataka, za tri godine postavila pet poslaničkih pitanja, 58 zahtjeva za dobijanje obavještenja po članu 50 Poslovnika Skupštine i urgencija.

„Imajući u vidu da sada već posjedujem odgovore sa imenima i prezimenima i podacima zašto su značajni oni koje su predložili, od svih ministarstava izuzev jednog, a to je Ministarstvo kulture, dajem sebi za pravo da vjerujem da Ministarstvo kulture ima nešto da sakrije“, rekla je ona.

Jonica je kazala da se to Ministarstvo od početka u odgovorima pozivalo na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i dostavljalo joj samo brojke. „A kada sam im u julu dostavila mišljenje Savjeta Agencije za zaštitu podataka o ličnosti da dostavljanje tih podataka nije u suprotnosti sa ovim zakonom, više mi nisu dostavljali odgovor“.

Međutim, rekla je ona, podatke ne krije samo Ministarstvo kulture.

„Predsjednik Skupštine, koji je po Poslovniku dužan da se brine o poštovanju Poslovnika, u više navrata je izbjegao da odgovori na ovo pitanje, ne odgovarajući na dopise ili dostavljajući poslije niza dopisa odgovor da se mišljenje Agencije za zaštitu podataka odnosi na Ministarstva, ali se ne odnosi na predsjednika parlamenta", rekla je Jonica.

Kako je kazala, prema odgovoru koji je dobila od ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, Krivokapić je dao samo jedan predlog „koji očigledno iz nekog razloga krije“.

„Nakon takvog odgovora zatražili smo precizirano mišljenje Agencije za zaštitu podataka o ličnosti, koje otklanja ovu dilemu, i ni nakon dostavljanja preciziranog mišljenja Krivokopiću od njega nisam dobila odgovor, iako je odavno istekao rok propisan Poslovnikom čije poštovanje upravo predsjednik Skupštine mora da obezbijedi“, navela je Jonica.

Ona je saopštila i da je dobila podatak da je predsjednik Vlade dostavio MUP-u 18 predloga za davanje državljanstva, a da je 14 dobilo državljanstvo.

„Imena nisam dobila, ali su me iz kabineta predsjednika Vlade obavijestili da je zaduženje da mi dostavi odgovor, dakle imena ovih lica premijer poslao ministru unutrašnjih poslova, koji to nije uradio, što ukazuje na interesantan detalj, a to je slučajna ili namjerna „neposlušnost“ ministra unutrašnjih poslova u odnosu na zadatke koje dobija od premijera“, rekla je Jonica.

Prema njenim riječima, u periodu od maja 2008. godine do jula 2013. godine organi uprave dali su MUP-u mišljenje za 101 osobu.

„U ovom momentu imamo podatke – imena i prezimena i razloge zašto su značajni za Crnu Goru, od najvećeg broja onih koji su davali predloge i mišljenja. Predsjednik Vlade je dao predlog za 18 lica, predsjednik Skupštine za jedno, čiji identitet ne znamo.

Predsjednik države je dao predlog za tri lica, što je i dostavio zajedno sa preciznim podacima o njima odmah po prijemu dopisa“, kazala je Jonica.

Ona smatra da je očigledno da predsjednik Skupštine i premijer imaju razloga nešto da skriju, kao i ministri kulture i unutrašnjih poslova.

„Ministar unutrašnjih poslova je isto kao i njegov predsjednik partije imao „problema u razumijevanju“ mišljenja Agencije za zaštitu podataka o ličnosti, koje mu je dostavljeno, što je iskoristio kao razlog da na precizno postavljeno poslaničko pitanje da mi dostavi sva mišljenja i predloge koje je dobio odgovori krajnje neprecizno“, kazala je Jonica.

Kakao je kazala, zahvaljujući predlogu SNP-a o objavljivanju predloga i mišljenja koji je dobio saglasnost svih na Radnoj grupi, ubrzo će se saznati zbog koga ministar unutrašnjih poslova krije podatke, „zbog sebe, ministra kulture, predsjednika Vlade ili predsjednika Skupštine“.

Galerija