Koalicioni sporazumi

Bez konkursa kod Đukanovića, Lukšića i Markovića

Predstavnici Bošnjačke stranke, Liberalne partije i Force najavili da će preispitati odnose u koaliciji jer DPS ne poštuje dio sporazuma koji se odnosi na kadrovsku politiku
0 komentar(a)
Ažurirano: 15.05.2013. 20:42h

Demokratska partija socijalista (DPS) ima male zakonske mogućnosti za ispunjavanje obećanja manjim članicama vladajuće koalicije o partijskom zapošljavanju jer bez javnog konkursa mogu biti imenovani samo savjetnici premijera Mila Đukanovića, kojih već ima 10, ili potpredsjednika Igora Lukšića i Duška Markovića.

Predsjedništvo Đukanovićeve stranke je najavilo ispunjavanje obaveza iz koalicionih sporazuma sa manjim strankama, među kojima je i dogovor o zapošljavanju predstavnika manjina u vladi.

Iako je zajednički sporazum DPS-a sa Bošnjacima, Forcom i HGI potpisan pred novinarima, aneksi sporazuma sa strankama koji regulišu kadrovska pitanja nikada nijesu objavljeni

Ukoliko odluče da koaliciona obećanja održe postavljanjem manjinskih kadrova u ministarstvima ili državnim upravama, čelnici DPS-a će, tri mjeseca nakon afere “Snimak”, potvrditi da je državna uprava u u Crnoj Gori politizovana.

Šta kaže zakon

Koordinatorka istraživanja u Institutu Alternativa Jovana Marović smatra da se koalicioni sporazumi ne mogu se riješavati preko državne uprave, navodeći da Zakon o državnim službenicima i namještenicima predviđa zapošljavanje nakon konkursa na kojima ne smije biti diskriminacije.

“Ukoliko se sporazumi odnose na popunjavanje pozicija za koje zakon precizno definiše proceduru zapošljavanja, to ukazuje na dalju politizaciju državne uprave i diskriminaciju kandidata koji će se prijaviti na namještene konkurse”, upozorava Marović.

Na osnovu Uredbe o Vladi zapošljavanje bez konkursa omogućeno je jedino premijeru i potpredsjednicima Vlade, koji mogu predlagati savjetnike vladinoj komisiji za kadrovska i administrativna pitanja. Za razliku od čelnika Vlade, ministri mogu zaposliti pomoćnike i savjetnike tek nakon konkursa i testiranja u Uprava za kadrove.

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, koji je stupio na snagu početkom godine, predviđeno je da se tzv. visoki rukovodni kadar imenuje nakon javnih oglasa i testiranja.

Iako Zakon sprečava političke zloupotrebe, da bi zadovoljila predstavnike manjinskih stranaka DPS bi mogla iskoristiti odredbu iz člana 45 prema u kojoj se starješinama sugeriše da vode računa o srazmernoj zastupljenosti manjinskih naroda, rodno balansiranoj zastupljenosti i o zapošljavanju lica sa invaliditetom

Na ta mjesta, prema zakonu, mogu se imenovati kadrovi sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili drugim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu.

Marović upozorava da je upravo novo zakonsko riješenje doneseno zbog sprečavanja političkih zloupotreba.

“Ukoliko se i pored takvih riješenja unaprijed preraspodjeljuju mjesta u državnoj upravi u skladu sa predizbornim ili postizbornim dogovorima i bez obzira na rezultate procedura zapošljavanja predviđenih zakonom, to dovodi u pitanje ne samo koncept zapošljavanja na osnovu sistema zasluga, već i stručnost i kvalifikovanost državne administracije”

Zakonom je predviđeno da ministar nakon testiranja i objavljivanja rang liste kandidata, može organizovati intervju sa pet najboljih nakon čega donosi konačnu odluku. Ipak, ukoliko organizuje intervju, on mora obrazložiti razloge za izbor određenog kandidata.

Iako Zakon sprečava političke zloupotrebe, da bi zadovoljila predstavnike manjinskih stranaka DPS bi mogla iskoristiti odredbu iz člana 45 prema u kojoj se starješinama sugeriše da vode računa o srazmernoj zastupljenosti manjinskih naroda, rodno balansiranoj zastupljenosti i o zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Portparol DPS-a Časlav Vešović tvrdi da u koalicionim dogovorima nijesu pominjane konkretne funkcije, navodeći da će se prilikom ispunjavanja sporazuma voditi računa samo o stručnosti kandidata.

Vešović tvrdi da u svim demokratskim zemljama pobjednička partija ili koalicija formira Vladu sa kadrovima koji mogu najbolje da odgovore potrebama društva.

DPS: Dogovor samo o procentima

On smatra da funkcionere dodatno obavezuje politička odgovornost prema osvojenom povjerenju građana.

“To je velika prednost, a nikako hendikep. Naša koalicija, koja je osvojila preko 190.000 glasova podrške, ima i najveću kadrovsku bazu”.

Iako je zajednički sporazum DPS-a sa Bošnjacima, Forcom i HGI potpisan pred novinarima, aneksi sporazuma sa strankama koji regulišu kadrovska pitanja nikada nijesu objavljeni.

Pozivajući se na sporazum lider LP Andrija Popović je tvrdio da mu je obećan resor sporta i mladih, pomoćnička mjesta u ministarstvima i u diplomatsko-konzularim predstavništvima. Vešović, međutim, tvrdi da je dogovor postignut o procentualnom rasporedu funkcija, a ne konkrenim resorima.

“Konkretizacija dogovorenog zavisi od kvaliteta kadrova koje članice koalicije nude. Prirodno je očekivati da će realizaciji programa biti posvećeniji oni kadrovi koji u njega vjeruju i koji direktno polažu račune građanima za učinke rada. I pored toga, postoji veliki broj primjera kada je naša partija povjeravala najodgovornije državne funkcije nestranačkim ličnostima”, tvrdi on.

Galerija

Preporučujemo za Vas