RASPLET SUKOBA

Agencija za zaštitu ličnih podataka naložila: Sakriti imena Spahićeve djece

Spahić je tvrdio da ne postoji pravni osnov da se novčana sredstva funkcionera objavljuju na internetu
3 komentar(a)
Ažurirano: 23.11.2012. 20:17h

Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP) naložila je predsjedniku Komisije za sprečavanje sukoba interesa da ograniči podatke u izvještaju o imovini i prihodima bivšeg poslanika SDP-a Ervina Spahića, što je Slobodan Leković i učinio.

U dijelu Spahićevog imovinskog izvještaja koji se odnosi na podatke o djeci (ime, prezime, pokretna i nepokretna imovina, ušteđevina, plata, vlasništvo u firmama...), koje funkcioner shodno zakonu mora prijaviti ukoliko živi u istom domaćinstvu sa nasljednicima, umjesto ovih podataka stoje inicijali E. S., A. S. i A. S.

Tako je Leković, koji se od početka godine bori sa Agencijom u slučaju Spahić, napravio izuzetak. U imovinskih kartonima ostalih funkcionera, od odlazećeg premijera Igora Lukšića pa redom, ostala su puna imena maloljetne djece.

“Rukovaocu zbirke ličnih podataka je zapisnikom o nadzoru naloženo da smanji obim objavljivanja informacija javnog funkcionera Ervina Spahića i njegovih srodnika koji nijesu u vezi sa vršenjem javne funkcije na sajtu Komisije”, stoji u rješenju AZLP u koje su “Vijesti” imale uvid.

Iako se u rješenju, koje potpisuje predsjednik Savjeta Agencije Šefko Crnovršanin, navodi da treba smanjiti obim svih informacija o Spahiću i njegovim srodnicima “koji nijesu u vezi sa prihodima i imovinom koja je stečena prije stupanja na javnu funkciju, a odnose se na podatke o supružniku, te podatke o maloljetnoj djeci”, Leković je taj nalog selektivno primijenio.

Na sajtu Komisije su ograničeni samo podaci koji se odnose na imena djece i to samo u izvještaju za 2010. i 2011. godinu, dok se u imovinskim kartonima koji se odnose na 2008, 2005. i 2004. godinu mogu naći puni podaci o nasljednicima funkcionera SDP-a.

Leković juče nije odgovarao na pozive “Vijesti”.

Spor Spahića i Lekovića traje od početka godine. Spahić je tvrdio da ne postoji pravni osnov da se novčana sredstva funkcionera objavljuju na internetu, te da je neophodno zaštititi maloljetnu djecu funkcionera, dok je Leković isticao da će zbog ograničenja rada Komisije koje sugeriše Agencija trpjeti javnost, što bi moglo onemogućiti adekvatno praćenje imovine i prihoda funkcionera.

Galerija

Preporučujemo za Vas