MANS TRAŽI PROVJERU

U Ulcinju se ne umire za razliku od Danilovgrada

Ta NVO je pozvala i građane da provjere da li Vlada zloupotrebljava njihove i podatke preminulih sugrađana
16 komentar(a)
Ažurirano: 25.09.2012. 16:33h

Prema podacima sa popisa stanovništa, u Ulcinju je prošle godine bilo 3.930 osoba koje su imala 60 i više godina, dok je prema novim podacima iz biračkog spiska takvih lica 4. 788.

To znači da je u Ulcinju 858 osoba starijih od 60 godina više u Centralnom biračkom spisku(CBS) nego što je evidentirano na prošlogodišnjem popisu stanovništva.

Na drugoj strani, samo u četiri crnogorske opštine, više je popisanih osoba nego evidentiranih u CBS. Riječ je o Danilovgradu gdje ima 15 odsto manje upisanih starijih birača nego popisanih, Kotoru i Andrijevici po 4 odsto, a samo procenat u Kolašinu.

Te podatke juče je saopštila Mreža za afirmaciju nevladinog sektora(MANS) reagujući na navode Monstata koji je juče negirao prethodne tvrdnje Vanje Ćalović da se u CBS šest hiljada osoba vode kao glasači, iako više nijesu među živima.

MANS je juče pozvao Vladu da uloži sve napore da riješi preko 20.000 konkretnih slučajeva i iz biračkog spiska izbriše dvojnike i fantome glasače.

Ta NVO je pozvala i građane da provjere da li Vlada zloupotrebljava njihove i podatke preminulih sugrađana.

MANS je proteklih dana objavio izvode iz važećeg CBS koji su pokazali da najmanje 14.267 birača imaju jednog ili više "dvojnika" sa istim imenima, prezimenima i adresama stanovanja, a različitim matičnim brojevima i šiframa birača, ali i da najmanje 1.282 birača nemaju upisan matični broj, dok je 290 građana upisano na dva različita biračka mjesta.

Ćalović je juče navela da CBS nije usklađen sa Monstatovim podacima sa prošlogodišnjeg popisa stanovništa koji se odnose na populaciju stariju od 60 godina.

“MANS je prilikom obrade podataka imao u vidu da je popis izvršen prošle godine, te su stoga upoređivani podaci u zavisnosti od godišta, a ne godina starosti. Ipak, bez obzira na različitu svrhu i cilj popisa u odnosu na birački spisak, brojke govore za sebe, i Monstat nikome ne može objasniti da od metodologije zavisi koliko je lica stvarno živo u Crnoj Gori. Prije će biti da ta Vladina institucija pokušava dati alibi za netačne biračke spiskove u kojima se nalazi veliki broj starijih lica koja čak ni prošle godine nisu bila među živima”, navela je direktorica MANS-a.

Tokom popisa, evidentiraju se građani koji su u toku procesa na teritoriji države sa “uobičajenim” mjestom boravka i namjerom, odnosno planom boravka u Crnoj Gori

Monstat, istakla je ona, sada dovodi u pitanje kvalitet svojih podataka samo da bi se odbranio famozni birački spisak i saopštava da metodologija popisa nije predviđala kontrolu ličnih dokumenata:

”A mjesecima nam je objašnjavao da njihovi rezultati zadovoljavaju sve evropske standarde. Da ne bi pitanje tačnosti biračkih spiskova bilo tema manipulisanja građanima, smatramo da se svim partijama mora omogućiti da uporede knjige umrlih sa CBS, u skladu sa Zakonom o biračkim spiskovima”.

Iako, primjera radi, devedestogodišnjaci nijesu, poput studenata, skloni čestim promjenama mjesta prebivališta ili napuštanju zemlje, zbog čega bi se moglo desiti da ne budu evidentirani na popisu iz 2011. godine, iz Monstata nijesu mogli odgovoriti na pitanje kako je moguće to da je CBS 108 lica te starosne dobi više u odnosu na podatke prošlogodišnjeg popisa.

Tokom popisa, evidentiraju se građani koji su u toku procesa na teritoriji države sa “uobičajenim” mjestom boravka i namjerom, odnosno planom boravka u Crnoj Gori.

Kriterijumi za određivanje punoljetnih lica prema biračkom spisku su državljanstvo, punoljetstvo i najmanje dvije godine prebivališta u Crnoj Gori.

„Glavni izvor razlika između broja punoljetnih prema popisu i biračkom spisku, je taj što mnogi državljani, koji mogu ili imaju biračko pravo, ne čine stalno stanovništvo, prema popisu, jer njihovo uobičajeno mjesto boravka u kritičnom trenutku popisa nije bila Crna Gora“, rekao je pomoćnik direktora Monstata Božidar Popović.

Za pomoćnika ministra MUP-a Abida Crnovršanina posljednji podaci MANS-a u vezi sa 6.000 lica na biračkom spisku koji nijesu među živima “ne zaslužuju komentar”.

“Popisni podaci i podaci iz državnih evidencija se ne mogu upoređivati, jer se do njih dolazi na različite načine. Smrt se u Crnoj Gori prijavljuje onda kad zatreba izvod iz knjige umrlih radi vođenja ostavinskog postupka, a MUP smrt može konstatovati ako to prijavi zdravstvena ustanova ili porodica”, kazao je Crnovršanin, dodajući da je MUP provjerio 14.023 od 14.267 “duplih birača” na koje je ranije MANS upozorio, te da je utvrđeno da se radi o različitim osobama, a da su ostala 243 lica u postupku provjere.

Beranci dugo žive po biračkom spisku

Među više od 6.000 osoba starijih od 60 godina, koja se i dalje vode kao glasači, iako ih nema u podacima iz prošlogodišnjeg popisa, najveći broj ih je, poslije Ulcinja, u Beranama, Baru, Plavu, Bijelom Polju i Rožajama.

“U Beranama takvih je preko 700, u Baru preko 600, a u Plavu preko 500”, saopštio je MANS. Najveće su, primjećuje MANS, razlike u kategoriji osoba rođenih od 1947. do 1951. godine, posebno u Ulcinju, gdje tih lica ima 276 više u biračkom spisku, nego po popisu, u Baru ih je 207 više, a u Beranama 202, Podgorici 180, Rožajama 177, a Plavu 169. U kategoriji lica rođenih od 1942. do 1946, u Podgorici je u birački spisak upisano čak 225 lica više nego što ih u tom gradu ima po popisu, u Ulcinju 233 više, u Baru 156, a u Plavu 118.

Dodaje da u kategoriji osoba rođenih od 1932. do 1936. prednjače Nikšić sa 155, Berane sa 127, Pljevlja sa 119 i ponovo Ulcinj sa 111 birača više nego što je navedeno u rezultatima popisa. “Problema viška upisanih u spisak birača u odnosu na stanje utvrđeno popisom nisu pošteđena ni najstarija lica, rođena prije 1921. godine.

Samo u Beranama u birački spisak upisano je 76 najstarijih žitelja više, nego što ih je na popisu, 54 u Baru, a primjetne su razlike i po drugim opštinama”, navodi MANS. Za NVO je zaključila da ovi podaci još jednom potvrđuju da je u Crnoj Gori preko 6000 starijih lica koja su upisana u birački spisak, a koja po popisu građana koji je sproveo Monstat faktički ne postoje.

Galerija

Preporučujemo za Vas