BEZAKONJE

Obesmislili Zakon o konfliktu interesa

Odluka Agencije za zaštitu ličnih podataka da se ne objavljuju informacije o kažnjenim funkcionerima izazvala potpuni haos
4 komentar(a)
Agencija za zaštitu ličnih podataka, Foto: Arhiva "Vijesti"
Agencija za zaštitu ličnih podataka, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 13.05.2012. 18:45h

Prekršajni sudovi, na osnovu zahtjeva Komisije za sprečavanje konflikta interesa, donijeli su 22 odluke u prva tri mjeseca ove godine protiv funkcionera koji su prekršili Zakon o sprečavanju sukoba interesa.

Komisija je prestala da objavljuje podatke o izrečenim kaznama funkcionerima, nakon rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka, koja je procijenila da takvu evidenciju mogu voditi i davati zainteresovanima samo područni organi za prekršaje.

“Vijesti” su se obratile prekršajnim sudovima u Podgorici, Beranama, Cetinju, Rožajama, Pljevljima i Ulcinju, koji su u prvom kvartalu godine rješavali zaostale predmete iz 2011. godine, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Pojedini prekršajni organi nijesu odgovorili na upite, dok su se drugi pozvali na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Od 14 presuda jedna novčana

Uvidom u podatke u koje smo imali pristup, podgorički, ulcinjski i rožajski prekršajni organi donijeli su ukupno 14 presuda, od čega tek jedna novčana (5 odsto obrađenih slučajeva u prvom kvartalu), ali je iznos nepoznat, dok je 12 opomena (58 odsto), a jedan postupak je odbačen (5 odsto). Odluke su donošene na osnovu prethodnog zakona, s obzirom na to da je novi stupio na snagu 1. marta.

Poređenja radi, na kraju 2011, prema tadašnjim podacima Komisije, donijeta je 301 presuda, a od funkcionera naplaćeno 4.930 eura kazni, iako je prethodni zakon nalagao raspon novčanih sankcija za kršenje propisa od 825 do 1.100 eura.

Crnogorski područni sudovi za prekršaje su uglavnom odbacivali prijave, obustavljali postupke, a najniža izrečena sankcija iznosila je 100, dok je najviša bila 400 eura. Evropske institucije uporno opominju da se regulativa i sankciona politika u oblasti sukoba interesa moraju poboljšati.

“U područnom organu za prekršaje Podgorica od 1. januara do 29. marta donijete su dvije odluke i to za člana Odbora direktora Parking servisa Irfana Tanjevića, kome je izrečena opomena. Po zahtjevu Komisije za pokretanje postupka protiv direktora Kliničkog centra Crne Gore Milana Mijovića izrečena je opomena”, saopšteno je iz podgoričkog područnog organa za prekršaje.

Ulcinjski sud za prekršaje imao je najviše posla, pa je u periodu od 17. januara do 21. marta donio 11 odluka od čega 10 opomena i jednu novčanu kaznu za koju nijesu naveli iznos. Opomenuti su “predsjednik i članovi UO JP P UL”, a novčana kazna je izrečena bivšem menadžeru te opštine.

Iz rožajskog suda nijesu odgovorili na zahtjev, ali nam je nezvanično saopšteno da je u prvom kvartalu ove godine odbačen zahtjev za pokretanje postupka protiv direktora Sportskog centra te opštine

“U postupku odlučivanja po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da je zahtjev podnesen u skladu sa zakonom, pa je donio rješenje o dozvoli pristupa dijelu informacije o pravosnažnim odlukama kojima je izrečena prekršajna sankcija. Podnosilac može pristupiti informaciji u roku od 3 dana od prijema rješenja uvidom u službenu evidenciju, radnim danom od 10 do 14 časova”, odgovorili su iz beranskog organa za prekršaje, zaduženog i za Andrijevicu koji nije ispoštovao rok od osam dana da se izjasni o upitu za slobodan pristup informacijama.

Iz rožajskog suda nijesu odgovorili na zahtjev, ali nam je nezvanično saopšteno da je u prvom kvartalu ove godine odbačen zahtjev za pokretanje postupka protiv direktora Sportskog centra te opštine.

Kako sudovi ne odgovaraju na zahtjeve za slobodan pristup informacijama u predviđenom roku ili izostanak kompletnih informacija pravdaju ograničenjima na osnovu Zakona o podacima o ličnosti, ostaje misterija koliko se novca slilo u državni budžet sankcionisanjem onih koji nijesu prijavili ili su prijavili netačne podatke o imovini i prihodima, poklone, nesavjesno obavljaju funkciju zbog lične koristi, te prenijeli pravo upravljanja na drugo nepovezano lice u sopstvenom privrednom društvu.

Šefkov stav umjesto presude

Cetinjski područni organ za prekršaje je nakon zahtjeva “Vijesti” konsultovao Agenciju za zaštitu ličnih podataka u vezi sa našim zahtjevom. “Dostavljanje statističkih podataka o donijetim odlukama – rješenjima u vezi sa funkcionerima koji krše Zakon o sprečavanju sukoba interesa nije u suprotnosti sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Dostavljanje podataka o funkcionerima (ime, prezime i funkcija, sankcija koja im je određena, odnosno odluka koja je donijeta) nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ukoliko prekršajni organ nije izrekao zaštitnu mjeru javnog objavljivanja odluke, odnosno ukoliko ne postoji saglasnost lica čiji se podaci obrađuju”, stoji u obrazloženju Agencije koje je potpisao predsjednik Savjeta Šefko Crnovršanin, a što je cetinjski organ za prekršaje “Vijestima” uputio kao odgovor na zahtjev za pristup podacima.

Leković na sud poslao 220 funkcionera

Iz Komisije je saopšteno da je u prvih pet mjeseci 2012. to tijelo donijelo 262 odluke, od kojih za 226 javnih funkcionera krše zakon. “Za 220 javnih funkcionera upućeni su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka organima za prekršaje.

Protiv 10 javnih funkcionera pokrenuti su postupci zbog toga što nijesu prenijeli pravo upravljanja na drugo nepovezano lice, a imaju sopstvenu firmu, protiv četiri zato što su u više upravnih odbora ili su u upravnim odborima 'privatnih' preduzeća, a protiv devet jer vrše nespojive funkcije”, saopštio je predsjednik Slobodan Leković.

Preporučujemo za Vas