GENERALNI SEKRETAR RCC UČESTVOVAO NA SAMITU U SOFIJI

Svilanović: Savjet je imao odlučujuću ulogu u povezanosti Zapadnog Balkana sa EU

Rezimirajući aktivnosti preduzete od usvajanja Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor, Svilanović je predstavio glavne rezultate sadržane u nacrtu izvještaja o MAP REA
0 komentar(a)
Goran Svilanović, Foto: RCC
Goran Svilanović, Foto: RCC
Ažurirano: 17.05.2018. 12:35h

Generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) Goran Svilanović pozdravio je danas poziv lidera Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana da se ulože veći napori u sprovođenju Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor (MAP REA), čime se konkretizuju neke od njegovih mjera.

On je danas učestvovao danas u Sofiji na Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana čiji je domaćin Bugarska kao predsjedavajuća Savjeta Evropske unije.

Svilanović de dodao da je Savjet do sada imao odlučujuću ulogu u pružanju podrške mobilnosti radne snage, te ekonomskoj i digitalnoj povezanosti Zapadnog Balkana sa EU.

Samit je usmjeren na jačanje veza između Evropske unije i Zapadnog Balkana u infrastrukturi, digitalnoj i povezanosti ljudi. Samit je okupio lidere iz EU i Zapadnog Balkana, kao i predstavnike Svjetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicione banke (EIB) i Savjeta za regionalnu saradnju kao jedine regionalne međuvladine organizacije koja je pozvana da se obrati Samitu.

"Upravo su razvojna strategija Savjeta "Jugoistočna Evropa 2020", saradnja na regionalom planu povezanosti, program za mlade i od prošle godine Višegodišnji akcioni plan za regionalni ekonomski prostor, omogućili da se regionalna saradnja proširi u svim sektorima i da se stvori "mreža veza i mogućnosti u regionu kao i sa Evropskom unijom, koja je od suštinskog značaja za zbližavanje naših građana i ekonomija, ali i za jačanje političke stabilnosti, ekonomskog prosperiteta i kulturnog i društvenog razvoja", kao što se navodi u deklaraciji Samita u Sofiji", rekao je Svilanović.

On je dodao da su kapaciteti i procesi koje je organizacija podržala omogućili unaprijeđivanje aktivnosti i regionalnih programa i planova iz Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor.

"Od prve analize, preko utvrđivanja nedostataka, konsultacija, pregovora i potvrda do saglasnosti i podrške dogovorima zajednički smo pokrenuli i ispratili realizaciju većeg broja planova vezanih za regionalni ekonomski prostor. Ovaj napredak je ostvaren u zahtjevnim oblastima, opterećenim složenostima našeg regiona, kao što su investicije i priznavanje kvalifikacija", rekao je Svilanović.

Rezimirajući aktivnosti preduzete od usvajanja Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor, Svilanović je predstavio glavne rezultate sadržane u nacrtu izvještaja o MAP REA, na osnovu informacija dobijenih od ekonomija Zapadnog Balkana, pri čemu se osvrnuo na oblasti u kojima je Savjet posredovao, a to su investicije, mobilnost i digitalna integracija:

O investicionoj agendi: svih šest ekonomija Zapadnog Balkana podržalo je Regionalnu agendu reformi u oblasti investicija (RIRA) sa odgovarajućom grupom politika i usaglasilo politički dokument o koordinaciji finansijskih tržišta i diversifikaciji pristupa finansijama preko tržišta kapitala;

O agendi za mobilnost: šest ekonomija Zapadnog Balkana podržalo je preporuku za otpočinjanje pregovora o sporazumu o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija. Savjet za regionalnu saradnju je posredovao i pri usaglašavanju ključnih principa zajedničkog modela za automatsko priznavanje akademskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu;

O digitalnoj integraciji: region je pokrenuo strukturiran regionalni politički dijalog na visokom nivou o digitalizaciji šest ekonomija Zapadnog Balkana (ZB6) putem godišnjih digitalnih samita ZB6, a prvi Digitalni samit šest ekonomija Zapadnog Balkana održan je u Skoplju 18. i 19. aprila 2018. godine.Savjet je povezao timove za odgovor na računarske sigurnosne incidente iz šest ekonomija Zapadnog Balkana i njihove predstavnike uključilo u aktivnosti na izgradnji kapaciteta, čime se jačaju kapaciteti za kibernetičku sigurnost i unaprijeđuje regionalna saradnja između ovih timova iz regiona. Osim toga, Savjet je postigao i sporazum da se postojeći Regionalni sporazum o romingu produži i da se u šest ekonomija regiona uvede princip „u romingu kao kod kuće“.

U zaključku je rekao da iako je Višegodišnji akcioni plan odlično interno usaglašen, sa obavezama na svim nivoima i u fazi realizacije, potrebno je još projekata i aktivnosti za njegovu dalje sprovođenje.