HRVATKSI PARLAMENT

Poslanici nadgledaju tužilaštvo i policiju

"Jedini učinkovit lijek protiv karcinoma korupcije su pravosnažne presude i oduzimanje sve imovine stečene korupcijom"
67 pregleda 0 komentar(a)
Željko Jovanović, Foto: Nacional.hr
Željko Jovanović, Foto: Nacional.hr
Ažurirano: 24.10.2011. 11:45h

Dok u Crnoj Gori vladajuća koalicija godinama odbija opozicioni predlog za formiranje parlamentarnog odbora za borbu protiv korupcije, u hrvatskom Saboru još od polovine 2006. godine uspješno funkcioniše parlamentarno tijelo koje ima velika ovlašćenja u borbi protiv ovog problema.

Upravo je to parlamentarno tijelo, kako je objasnio njegov predsjednik dr Željko Jovanović, "prvo progovorilo" o blagajniku HDZ i šefu Carina Mladenu Barišiću koji je uhapšen krajem prošle godine, kao i na problem korupcije koji je početkom godine drmao Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture Božidara Kalmeta koji je, između ostalog, morao objašnjavati kako se kilometar autoputa prije nekoliko godina gradio za šest do sedam, a danas za 14 miliona eura.

U sastav Nacionalnog vijeća za praćenje sprovođenja Strategije suzbijanja korupcije, kako se zove to tijelo Hrvatskog sabora, ulaze poslanici, predstavnici poslodavaca, sindikata, nevladinih organizacija koje se bave problemom korupcije, te predstavnici akademske zajednice i medija.

Jovanović objašnjava da Nacionalno vijeće, kao parlamentarno tijelo, aktivno sarađuje sa represivnim aparatom

Nacionalno vijeće ima deset članova i predsjednika koji je iz redova opozicije. Vijeće dva puta godišnje dostavlja parlamentu izvještaje o svom radu.

Nacionalno vijeće prati rad policije i tužilaštva

Jovanović objašnjava da Nacionalno vijeće, kao parlamentarno tijelo, aktivno sarađuje sa represivnim aparatom kroz razmatranje izvještaja o radu policije, državnog tužilaštva i svih ostalih nosilaca sprovođenja nacionalne strategije suzbijanja korupcije.

"Isto tako dužni smo razmotriti i anonimne prijave, koje u skladu sa ovlašćenjima prosljeđujemo nadeležnim tijelima i tražimo da postupe u tom postupku"

"Nacionalno vijeće sistemski prati rad policije i državnog tužilaštva, te organizuje tematske sjednice o svim pitanjima koja su bitna za borbu protiv korupcije i insistira na jačanju i koordinaciji policije i tužilaštva u što bržem rješavanju svih predmeta sa elementima korupcije, od istrage do pravosnažne presude.

Jedini učinkovit lijek protiv karcinoma korupcije su pravosnažne presude i oduzimanje sve imovine stečene korupcijom", kaže Jovanović.

Nacionalo vijeće je, takođe, dužno da razmotri sve pritužbe, bilo da se radi o pravnim osobama ili građanima, o korupciji i u prosjeku, kaže Jovanović, dnevno dobijaju bar jednu prijavu.

"Isto tako dužni smo razmotriti i anonimne prijave, koje u skladu sa ovlašćenjima prosljeđujemo nadeležnim tijelima i tražimo da postupe u tom postupku. Nacionalno vijeće ne sprovodi istrage i ne donosi presude, ali je svojim autoritetom potaknulo rasvjetljavanje brojnih korupcijskih afera u državnim preduzećima", naveo je Jovanović, koji je poslanik opozicionog SDP-a u hrvatskom parlamentu.

Ukazali na manjkavost strategije

Upitan šta bi izdvojio kao najveće uspjehe Nacionalonog vijeća, Jovanović je nabrojao:

"Nacionalno vijeće je prvo ukazalo na manjkavost strategije koja nije predviđala nikakve akcione planove, na primjer, za Kalmetino Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u kojem je naprosto cvala korupcijska klima.

Za svoj rad, dodao je on, Nacionalno vijeće dobilo je priznanje od predsjednika Ive Josipovića i EK

Na naše insistiranje sve državne kompanije su morale donijeti akcione planove suzbijanja korupcije, prvi smo javno progovorili o blagajniku HDZ-a i šefu Carine Barišiću i carini kao leglu korupcije, a naše tematske sjednice o korupciji u ekonomiji, medijima, zdravstvu, na Univerzitetu u velikoj su mjeri podigli svijest građana o potrebi aktivnog učešća u suzbijanju korupcije".

Za svoj rad, dodao je on, Nacionalno vijeće dobilo je priznanje od predsjednika Ive Josipovića i EK koja je u svojim izvještajima o ispunjavanju uslova za zatvaranje pregovora sa Hrvatskom apostrofirala podsticajnu ulogu Nacionalnog vijeća u unapređivanju borbe protiv korupcije.

Vladajuća koalicija odbila inicijativu Danilovića

Vladajuća koalicija u Crnoj Gori je u dva navrata odbila inicijativu zamjenika predsjednika Nove Gorana Danilovića da se formira parlamentarni odbor za nadgledanje borbe protiv korupcije, koji je on tražio na osnovu Deklaracije o evropskim integracijama koju je parlament usvojio 2005. godine.

Iz vladajuće koalicije su tvrdili da bi formiranjem tog tijela došlo do preklapanja nadležnosti sa Odborom za bezbjednost i odbranu i ponudili da se, u okviru Odbora za bezbjednost, formira pododbor za nadgledanje korupcije.

Danilović je juče objelodanio da će Nova, tokom izrade novog skupštinskog poslovnika, insistirati da se Odbor za nadgledanje borbe protiv korupcije i kriminala forrnira kao stalno tijelo.

Ni partije nijesu pošteđene

Jovanović kaže da je u Hrvatskoj sankcionisanje korupcije koja je nastala kao posljedica sukoba interesa regulisano kaznenim zakonodavstvom, što je slučaj i u Crnoj Gori.

On je naglasio da je u Hrvatskoj usvojen Zakon o kaznenoj odgovornosti pravnih lica

Zakonska rješenja o oduzimaju imovine za koju se ne može dokazati porijeklo su veliki napredak u borbi sa svima koji su se nezakonito obogatili u Hrvatskoj u proteklih 20 godina", naveo je Jovanović.

On je naglasio da je u Hrvatskoj usvojen Zakon o kaznenoj odgovornosti pravnih lica.

"To znači da ako bivši premijer Ivo Sander, na primjer, bude osuđen za korupciju i crne fondove HDZ-a u koje je korupcijom otiman novac iz državnih preduzeća, onda se mora pokrenuti i pitanje kaznene odgovornosti HDZ-a kao pravne osobe.

U tom slučaju HDZ može biti kažnjen sa 5 miliona kuna (oko 700 hiljada eura) i dužan je nadoknaditi svu štetu koju je nanio državnim kompanijama iz kojih su isisali novac za finansiranje stranačkih i ličnih potreba Sandera i njegovih najbližih saradnika u HDZ-u", rekao je Jovanović.

Preporučujemo za Vas