ŽAN ŠARL GARDETO

Izvjestilac Savjeta Evrope dolazi da provjeri slušamo li oko pranja novca

Interesuje me dokle se stiglo sa osnaživanjem nezavisnosti sudstva, jačanjem administracije, zabranom diskriminacije, rekao je Gardeto.
66 pregleda 0 komentar(a)
Žan Šarl Gardeto, Foto: Mirjana Bošković
Žan Šarl Gardeto, Foto: Mirjana Bošković
Ažurirano: 16.04.2011. 07:18h

Da bi Parlamentarna skupština Savjeta Evrope (PSSE) ukinula monitoring Crnoj Gori, izvjestilac za Crnu Goru Žan Šarl Gardeto želi da vidi konkretne rezultate na brojnim poljima.

“Želim da vidim akciju. Dolazim u Podgoricu 31. maja i hoću da vidim koliko je Crna Gora napredovala, da li se zakoni, strategije i akcioni planovi primjenjuju, da li ima dovoljno sredstava i osoblja za to”, kazao je Gardeto “Vijestima”.

Ukidanje monitoringa predstavljalo bi priznanje Crnoj Gori da je značajno napredovala i postigla određene demokratske standarde.

Komitet ministara, tijelo Savjeta Evrope koje donosi odluke, u januaru ove godine je ukinuo Crnoj Gori postprijemni monitoring.

Od premijera, nekoliko ministara, sudija i tužilaca Gardeto želi odgovore i informacije o napretku na polju borbe protiv korupcije, kriminala, zaštite manjina, Roma, LGBT populacije, izbjeglica i interno raseljenih, napretka na polju evropskih i evroatlantskih integracija.

“Imam listu stvari za koje želim razjašnjenja. Interesuje me dokle se stiglo sa osnaživanjem nezavisnosti sudstva, jačanjem administracije, primjenom Zakona o zabrani diskriminacije”, rekao je Gardeto.

I mediji među temama

Među temama biće i mediji, vlasništvo nad njima, medijski zakoni, a osvrnuće se i na problem statusa novinara, profesionalni etički kod, verbalne i fizičke napade na njih.

Gardeto želi i da vidi da li su se ispoštovale preporuke MONEYVAL-a, tijela SE koje se bavi procjenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma sa međunarodnim standardima.

“MONEYVAL je predložio amandmane na Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, pa želim da vidim šta je urađeno”, rekao je on.

Istakao je da isto važi i za preporuke GRECO-a (Grupe zemalja SE za borbu protiv korupcije). Gardeta interesuje dokle se stiglo sa zakonodavstvom, da li se primjenjuje i da li postoji nezavistan monitoring mehanizam. On tvrdi da je za Savjet Evrope jako bitno trajno rješenje statusa izbjeglica i interno raseljenih i šta je preduzeto da bi im se olakšao život.

Na pitanje u kojim od ovih oblasti je potrebna hitna akcija i koje su najvažnije, Gardeto je kazao da su sve bitne: “Stvari moraju da se kreću na svim ovim poljima. Prošli put sam bio u Podgorici prije skoro dvije godine. Očekujem značajan napredak jer su sve ove stvari poznate crnogorskim vlastima”.

MONEYVAL je predložio amandmane na Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, pa želim da vidim šta je urađeno

On je dodao da je upoznao novu crnogorsku delegaciju u PSSE i istao da ih Savjet Evrope veoma zanima: “Oni očekuju da se okonča monitoring proces ali ovo samo može da se desi ako vlasti urade ono što se očekuje od njih.

Dajte nam rezultate i ići ćemo brže. Ako nema napretka, taj proces će duže trajati”.

Na čelu crnogorske delegacije je Valentina Radulović Šćepanović (DPS) koja je na to mjesto došla umjesto Predraga Sekulića, koji je krajem prošle godine postao ministar turizma.

U delegaciji su i Zoran Vukčević (DPS), Ervin Spahić (SDP), Obrad Gojković (SNP) i njegova partijska koleginica Snežana Jonica.

Ako ne prihvatate pripadnike LGBT populacije nijeste za Evropu

Gardeto je ocijenio da Crna Gora mora da «ažurira standarde» kada su u pitanju prava LGBT populacije.

"Opšte je prihvaćeno da je ljudima koji su drugačiji potrebna zaštita. Ako ljudi ne prihvataju to, onda Crna Gora nije spremna da se završi monitoring i nije spremna za Evropu", rekao je on.

Nije želio da komenatriše najavljeni odlazak ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinoše u diplomatiju, ali je poručio da onaj ko je u vladi mora da radi pravilno i štiti sve manjine.