KRAJ DUGE PRIČE

Vlada rehabilitovala dinastiju Petrović

Zakonom su propisana normativna rješenja u skladu sa stvarnim potrebama za vršenje tih poslova i aktuelnim crnogorskim uslovima
151 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 14.04.2011. 15:30h

Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, polazeći od interesa države da očuva i definiše ulogu i značaj dinastije, saopštio je savjetnik predsjednika Vlade, Srđan Spaić.

"Savremena Crna Gora danas ovim zakonom istorijski i moralno rehabilituje dinastiju Petrović koja je isključivo iz političkih razloga detronizovana protivno Ustavu knjaževine Crne Gore", kazao je Spaić nakon sjednice Vlade.

Najstariji potomak, predstavnik dinastije

Aktivnosti potomaka, kako je rekao, u pogledu vršenja poslova kojim se čuvaju vrijednosti dinastije podrazumijevaju odgovarajuću logističku, administrativno-tehničku i finansijsku podršku države.

Potomcima je, navodi se, na trajno korišćenje data kuća i zemljište kralja Nikole u Njegušima, a na Cetinju će im biti izgrađena porodična kuća do 300 kvadratnih metara sa zemljištem do pet hiljada kvadratnih metara. Uz to će se, dodaje se, dati i stan u Podgorici do 130 kvadratnih metara

Prema riječima Spaića, zakonom su propisana normativna rješenja u skladu sa stvarnim potrebama za vršenje tih poslova i aktuelnim crnogorskim uslovima.

"Prijedlogom potomci po muškoj liniji i njihove supruge zvanično dobijaju status nasljednika dinastije Petrović. U skladu sa priznatim statusom uređuje se i pitanje zvaničnog predstavnika potomaka koje se veže za najstarijeg muškog potomka u ovom trenutku", naveo je Spaić, dodajući da se to pitanje uređuje u budućnosti kroz definiciju da se prenosi na najstarijeg muškog nasljednika u skladu sa crnogorskom tradicijom.

 Fondacija za kulturu i humanitarni rad

Zakonom je predviđeno da predstavnik potomaka dinastije može da upotrebljava heraldičke simbole dinastije Petrović Njegoš.

Dokumentom je, kako je rekao Spaić, posebno uređeno pitanje državljanstva uz puno uvažavanje njihovih životnih situacija i veza sa drugim državama.

"Zakon definiše Fondaciju Petrović Njegoš kao Fondaciju na čijem je čelu predstavnik potomaka dinastije, a čije su aktivnosti usmjerene u pravcu afirmisanja crnogorske kulture, realizacije humanitarnih i razvojnih aktivnosti od značaja za Crnu Goru", rekao je Spaić.

Sjedište Fondacije je, dodaje se, u Crnoj Gori i na njen rad se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju pitanja vezano za rad nevladinih fondacija, ako tim zakonom nije drugačije uređeno.

 4,3 miliona iz Budžeta

Novac za rad Fondacije je opredijeljen iz budžeta Crne Gore, tako što je podijeljen u narednih sedam godina, a radi se o ukupnom iznosu od 4,3 miliona eura.

"Dio sredstava se izdvaja predstavniku dinastije u ovoj i narednoj godini, a preostala sredstva u periodu od šest godina, počev od 2012. godine i izdvajaju se kroz redovno finansiranje Fondacije", rekao je Spaić.

Prema njegovim riječima, milion eura će biti opredijeljeno ove, a 500 hiljada eura naredne godine.

Preostalih 2,8 miliona eura izdvajaće se kroz redovno finansiranje Fondacije od 2012. u narednih šest godina.

Potomcima je, navodi se, na trajno korišćenje data kuća i zemljište kralja Nikole u Njegušima, a na Cetinju će im biti izgrađena porodična kuća do 300 kvadratnih metara sa zemljištem do pet hiljada kvadratnih metara. Uz to će se, dodaje se, dati i stan u Podgorici do 130 kvadratnih metara.

Predviđeno je da će se objekat izgraditi prema tehničkoj dokumentaciji koju će izgraditi princ Nikola, u roku od dvije godine od pripremanja dokumentacije.

Dvorac na Kruševcu, za Fondaciju i pritokol

Definisano je i da predstavnik dinastije po ovlašćenju nosilaca najviših državnih funkcija, prije svega predsjednika države, Skupštine i Vlade, može obavljati određene nepolitičke protokolarne poslove.

Predviđeno je da predstavnik u tu svrhu može da koristi reprezentativne objekte i druga sredstva u državnoj imovini.

 Za potrebe obavljanja poslova Fondacije, naveo je Spaić, bilo je neophodno opredijeliti jedan od objekata po njihovoj želji koji se veže za porodicu Petrović.

"Definisano da se na isključivo korišćenje za potrebe rada Fondacije i vršenje poslova koji su opredijeljeni zakonom opredjeljuje dvorac na Kruševcu, na prvom spratu, dok se prizemlje može koristiti u protokolarne svrhe", kazao je Spaić.

Rehabilitacija

Centar savremene umjetnosti nastaviće da koristi prostor u objektu, ali će prostor za potrebe Fondacije biti nadoknađen kroz izgradnju muzeja savremene umjetnosti u narednom periodu.

Upitan da li je Vlada razmišljala da inicira zakon o poništenju odluka Podgoričke skupštine, Spaić je kazao da je jedan od zahtjeva princa Nikole bio da se zakonom na adekvatan način pomene vršenje istorijske i moralne rehabilitacije.

Princ je želio, kako je dodao Spaić, da se kroz zakon iskaže odnos prema istorijskoj ulozi kralja Nikole 1918. godine.

"Zakonom je to urađeno na način što je prepoznato da je čin detronizacije dinastije izvršen protivno ustavnim odredbama Ustava"

Preporučujemo za Vas