ZAKON JE ZAKON

Valjda će Mugoša slušati Katnića

U uputstvu za postupanje, u kome ministar Katnić čelnicima lokalnih samouprava pojašnjava odredbe Zakona, naglašava se da, prilikom podnošenja zahtjeva, oni moraju obrazložiti i kako misle da potroše novac od prodaje državne imovine.
56 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 15.02.2011. 10:59h

Predsjednik Skupštine glavnog grada i poslanik SDP-a Raško Konjević kazao je da je zadatak njegove partije i DPS-a da poštuju zakonske i ustavne norme, dodajući da očekuje da će se njegove koalicione kolege u skladu sa tim ponašati i kada je u pitanju procedura otuđenja državne imovine.

On je kazao da su socijaldemokrate definisale očuvanje državnih resursa kao ključni programski prioritet i to ugradila u novi Ustav i Zakon o državnoj imovini.

Na pitanje „Vijesti“ da prokomentariše Vladino uputstvo opštinama kako da reaguju u slučaju prodaje, mijenjanja ili poklanjanja državne imovine, on je istakao da se u potpunosti slaže sa stvovima bivšeg (Igor Lukšić) i sadašnjeg ministra finansija (Milorad Katnić).

Saglasnost vlade obavezna

„Zakonom i Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, jasno je propisano da Skupština glavnog grada ne može da odlučuje o raspolaganju imovinom ukoliko nema prethodno pribavljenu saglasnost vlade. Takođe, Uredbom je propisano i niz drugih preduslova koji moraju biti ispunjeni da bi Skupština glavnog grada mogla da odlučuje", rekao je Konjević.

"SDP će poštovati Zakon o državnoj imovini i Uredbu, kao i Uputstvo za postupanje koje je dostavio ministar finansija. Treba očekivati da će i naše koalicione kolege poštovati stav vlade i ministra finansija”.

Ministarstvo finansija nedavno je upozorilo predsjednike opština, Glavnog grada i Prijestonice da, bez prethodne saglasnosti vlade, ne smiju otuđivati državnu imovinu.

U uputstvu za postupanje, u kome ministar Katnić čelnicima lokalnih samouprava pojašnjava odredbe Zakona o državnoj imovini, naglašava se da, prilikom podnošenja zahtjeva, oni moraju obrazložiti i kako misle da potroše novac od prodaje državne imovine.

U Katnićevom pismu se podsjeća i na obavezu da se saglasnost vlade mora obezbijediti prije nego skupštine opštine donesu eventualne odluke o otuđenju državne imovine.

Mugoša će sjutra pred novinare

"Da bi nadležni organ opštine, Glavnog grada i Prijestonice, koji je u skladu sa zakonom i statutom određen za raspolaganje imovinskim pravima, donio odgovarajuću odluku o otuđenju imovinskog prava, neophodno je prethodnu saglasnost vlade obezbijediti prije donošenja odluke nadležnog organa", piše u uputstvu koje je potpisao Katnić.

Vladino uputstvo mnogi su protumačili kao još jedan udar na gradonačelnika Podgorice Miomira Mugošu, koji se, u jednom dijelu, ponašao mimo Zakona o državnoj imovini.

On je, na primjer, prošle godine lokalnom parlamentu dostavio Odluku o raspolaganju građevinskim zemljištem, u kojoj su navedene brojne urbanističke parcele u državnoj imovini, ali bez prethodno dobijene saglasnosti vlade.

PR Glavnog grada Danilo Kalezić, kazao je da Mugoša neće davati izjave povodom uputstva Ministarstva finansija, već da će sa novinarima, o svim aktuelnim temama, razgovarati u srijedu, na konferenciji za štampu.

Mugoši su i ranije iz vlade tumačili Zakon o državnoj imovini - prvi put je to krajem prošle godine uradio Igor Lukšić, na zahtjev Konjevića.

Počelo oko "Karuča"

Sukob između SDP-a i Mugoše, u vezi s tim, počeo je nakon što je Konjević u novembru prošle godine odbio da u dnevni red uvrsti gradonačelnikov predlog odluke o prodaji poslovnog prostora bivšeg restorana “Karuč”, jer nije postojala prethodna saglasnot vlade.

Konjević je tada zatražio mišljenje vlade i dobio Lukšićevu potvrdu da je Mugoša, prema zakonu, dužan da traži saglasnost vlade, prije nego što Skupštini glavnog grada predloži prodaju nepokretnosti.

Mugoša se sa vladom konfrontirao i prilikom usvajanja Zakona o državnoj imovini, govoreći tada da je taj akt uperen protiv njega i Glavnog grada.

Uprkos Mugošinom protivljenju, njegove kolege iz DPS-a ostale su pri stavu da opština ne može prodati svoje nepokretnosti bez prethodne saglasnosti vlade, te da u prilikama kada postoji sumnja da li je dobro u svojini države ili opštine - "uzeće se da njime raspolaže država".

Mugoša je tada, takođe, tražio da u zakonu imperativno piše da će Crna Gora bez naknade ustupiti opštini nepokretnost potrebnu za ostvarivanje javnog interesa, ali je i taj predlog odbačen.