Građani im platili 250.000 eura za bonuse

Branimir Gvozdenović i Predrag Nenezić nijesu odgovarali na poziv i SMS poruku “Vijesti” sa pitanjem zašto nijesu Komisiji prijavili bonus.
0 komentar(a)
Ažurirano: 22.01.2011. 11:02h

Građani Crne Gore platili su prošle godine 250.000 eura članovima Vlade bonuse uz zaradu.

Generalni sekretar Vlade Žarko Šturanović kazao je da je ova naknada od 926 eura mjesečno, njemu, premijeru, ministrima i sekretaru Sekretarijata za zakonodavstvo, isplaćivana dva puta godišnje.

Prva uplata, kako je “Vijestima” kazala bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović, bila je u julu prošle, a druga u januaru ove godine.

Ona u svoj imovinski karton nije upisala bonus jer je karton morala da preda do 13. januara, pa u brzini nije unijela jednokratnu naknadu uz zaradu koja je iznosila 5.556 eura.

“U međuvremenu, 14. januara, nakon podnošenja izvještaja Komisiji, Ministarstvo finansija mi je po istom osnovu uplatilo još 5.556 eura. To ukupno cijeni 11.112 ili 926 eura mjesečno za 2010. godinu. O svemu sam danas elektronski obavijestila Komisiju, kroz dopunu izvještaja”, kazala je Đurović.

Gvozdenović i nenezić se ne javljaju

Ovih 5 i po hiljada eura nije upisao ni njen bivši kolega zadužen za ekonomiju Branko Vujović.

Zbrka je nastala kad mu je iz računovodstva saopštena ukupna cifra dodatnih prihoda za koje je mislio da se odnose na članstvo u Savjetu za privatizaciju i Tenderskoj komisiji.

“Poslaću Komisiji za sprečavanje sukoba interesa pojašnjenje, da bi se ovo ispravilo u mom kartonu”, kazao je Vujović “Vijestima”.

Bivši ministri uređenja prostora i turizma Branimir Gvozdenović i Predrag Nenezić nijesu odgovarali na poziv i SMS poruku “Vijesti” sa pitanjem zašto nijesu Komisiji prijavili bonus.

Šturanović je kazao da će Vladi biti predloženo da se ova naknada, kao svojevrsna antikorupcijska mjera, isplaćuje na mjesečnom nivou.

To će se uraditi imajući u vidu da će Vlada u cjelini, u ovoj godini, posebno biti posvećena zahtjevnim aktivnostima na realizaciji mjera iz Akcionog plana za praćenje ispunjavanja preporuka iz Mišljenja Evropske komisije, kao i sprovođenju obimnih i zahtjevnih obaveza iz Programa rada Vlade.

Svi bivši ministri su predali kartone, ne znam da li je u njima naveden taj bonus. Pristigle kartone postpeno obrađujemo i unosimo na sajt, kazao je Slobodan Leković

“Ovo tim prije što predsjednik Vlade planira da isključi mogućnost da član Vlade za svoj rad u radnim tijelima može ostvarivati bilo kakvu naknadu”, kazao je Šturanović.

On je istakao da se priprema izmjene odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad članova radnih tijela i timova i da će biti donijeta na jednoj od narednih sjednica Vlade.

Plata 1.044 eura

U martu prošle godine, Vladinim funkcionerima zabranjeno je da primaju honorare iz svih tenderskih i ostalih komisija u kojima su sjedjeli. Od tada mogu da prime naknadu samo iz jedne komisije, a prije toga su godišnje od komisija, timova za pripremu zakona i slično, zarađivali i preko 14.000 eura godišnje.

Mogu biti “svuda”, ali, zbog recesije, primaju naknadu samo u jednoj radnoj grupi ili komisiji, za koju su se opredijelili.

Neto plata ministara, koji imaju radni staž od 17 godina, iznosi 1.044 eura, dok pomoćnici i sekretar, sa istim stažom, imaju zaradu od 615 eura.

Leković ima preča posla od bonusa

Predsjednik Komisije za sprečavanje konflikta interesa Slobodan Leković kazao je ranije da se Komisiji mora prijaviti svaki prihod.

“Svi bivši ministri su predali kartone, ne znam da li je u njima naveden taj bonus. Pristigle kartone postpeno obrađujemo i unosimo na sajt”, kazao je Leković “Vijestima”.

Na pitanje da li će protiv onih koji nijesu prijavili dodatnu naknadu biti pokrenut postupak, Leković je kazao da će sačekati da stignu svi kartoni jer “ne mogu svaka dva, tri dana sazivati sjednicu Komisije”.

“Da bi se pokrenuo postupak, to neko mora da inicira i dostavi dokaze. Svaka inicijativa koja dođe do nas, mi ćemo je obraditi, staviti na dnevni red i odlučiti o njoj”, kazao je Leković. On je istakao da inicijativu može da pokrene bilo koji građanin, fizičko ili pravno lice.

Upitan da li i sama Komisija može to da uradi, Leković je kazao:

“Može i Komisija, naravno. I ona pokreće, u dvije trećine slučajeva ona pokreće inicijativu”. Odgovarajući na pitanje da li će Komisija u ovom konkretnom slučaju pokrenuti postupak, Leković je kazao da sad ne može da se bavi time, jer imaju i drugih stvari. “Mi treba da sačekamo, da vidimo kad se prikupe svi izvještaji”, kazao je Leković.

Sad sud treba da ministre kazni od 825 do 1100 eura

U Zakonu o sprečavanju sukoba interesa piše da će se javni funkcioner za prekršaj kazniti od petnaestostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori ako u izvještaju ne navede tačne podatke, ne prijavi Komisiji prihode koje je stekao obavljanjem naučne, nastavne, kulturne i sportske djelatnosti ili od autorskih, patentnih i sličnih prava, intelektualne i industrijske svojine.

Pošto je ovaj zakon donijet 2009, kada su se kazne obračunavale po minimalnoj cijeni rada od 55 eura, to bi značilo da kazna iznosi od 825 do 1.100 eura.

Bonus video: