"BULATOVIĆ JE VAŠ ŠTIĆENIK"

Koprivica: MORT se stavio u ulogu slabog portparola Bulatovića

"Vi ste tu gdje jeste, zato što je Luka Bulatović na izborima preko kojih ste došli do vlade dao pare DPS-u", saopštio je Koprivica
1064 pregleda 0 komentar(a)
Momo Koprivica, Foto: Boris Pejović
Momo Koprivica, Foto: Boris Pejović

Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) očigledno se stavilo u ulogu portparola, ali slabog portparola, Luke Bulatovića, funkcionera, finansijera i donatora DPS-a. No, sve im je džaba, njegovo bezakonje i sopstvenu korupciju prikriti ne mogu, a od privatizacije i monopolizacije će morati dići ruke, saopštio je poslanik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica.

Koprivica je reagovao na navode MORT-a, koje je saopštilo da je poslanik Demokrata iznio netačne tvrdnje.

"Na početku da vam se zahvalimo što priznaste da je vaš štićenik donirao 2.000 eura DPS-u 01. septembra 2016. godine. Takođe, hvala vam što priznaste da je od te unosne i šampionske donacije počeo cio proces dođele pomenutog ugovora o zakupu ili drugim riječima cio proces privatizacije, monopolizacije, tajkunizacije i devastacije u srcu Nacionalnog parka "Durmitor". Očekujemo i da kompletirate odgovor sa podacima o cifri koju je uručio u koverti u onom periodu za koji je Đukanović rekao da je bilo još donacija DPS-u koje nijesu unijete u zvanične izvještaje. Te 2.000 eura su samo kapara za dobijanje državne imovine, uz vašu asistenciju, a koja će da služi kao rezervoar za buduće finansiranje kampanja i kupovina glasova za potrebe DPS-a. Vi ste tu gdje jeste, zato što je Luka Bulatović na izborima preko kojih ste došli do vlade dao pare DPS-u. Vaš štićenik je, dakle, dao pare za kampanju na izborima preko kojih je do funkcije došla vaša vlada koja je onda upravo sa njim sklopila unosan javni ugovor. To je klasičan konflikt interesa, korupcija i bezakonje", naveo je Koprivica.

On je naveo da Ministarstvo održivog razvoja i turizma "nije uspjelo da ospori tvrdnju da je pobjednik na tom tenderu ono lice koje je dalo maksimalnu donaciju DPS-a i zbog toga dobilo monopol na Crnom jezeru".

"Nijeste uspjeli ni osporiti tvrdnju da je sklapanje tog posla zakupa u znaku flagrantnog kršenja eksplicitne zabrane iz člana 24, stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Taj ugovor o zakupu mora pasti, jer je plod klasične političke korupcije i kršenja zabrane iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Taj zakon obavezuje sve, jer se ne smiju razmjenjivati donacije partiji i javni ugovori, odnosno ugovori sa nadležnim državnim organom kako to propisuje zakon, što ste vi i vaša vlada upravo učinili. Boli vas što taj ne samo štetni, nego i koruptivni i ilegalni ugovor mora pasti i to u cjelini. Boli vas i što će Bulatović morati da plati novčanu kaznu od 20.000 eura u skladu sa članom 51 Zakona o FPSIK, a ne da ulaže u monopolski biznis koji ste mu ilegalno namijenili".

Koprivica je naveo i da nije rečeno da je ugovor dodijeljen na osnovu postupka javne nabavke, "niti smo ukazivali na kršenje uredaba vlade, te sa indignacijom odbacujemo tu podmetačinu".

"Ukazali smo na flagrantno i skandalozno kršenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u režiji vašeg štićenika Luke Bulatovića. Dalje, vi perfidno podmećete pojam "javna funkcija", a koji nijesmo pomenuli, nego smo ukazali da je Zakonom o državnoj imovini u članu 13 propisano da je državna imovina u zaštićenim djelovima prirode - nacionalnim parkovima, definisana kao dobro od opšteg interesa, a onda se postavlja pitanje: šta je upravljanje dobrom od opšteg interesa ako ne posao od javnog interesa? No, to pravno i logičko pravilo za vas nema značaj, jer sve želite iznijeti na prodaju. Sve hoćete komercijalizovati i pretvoriti u trgovinu u kojoj su donacije DPS-u ključna konkurentska prednost. Vi ste priznali da je investitor kojem ste dodijelili restoran i jedinstvene lokacije u Nacionalnom parku "Durmitor" klasični prekršilac zakona, ali svakako se slažemo da to vi nećete utvrđivati, jer se ne može vama povjeriti da ispitujete vlastitu korupciju, već je to posao tužilaštva koje smo danas pozvali i koje treba da rasvijetli ulogu zvaničnika Vlade, MORT-a i lažnog investitora, finansijera i funkcionera DPS-a", zaključio je Koprivica.