PREDSJEDNIK OPŠTINE PISAO MINISTRU ZORANU PAŽINU

Carević: Osnovni sud i tužilaštvo da budu u Budvi

“Građani Budve su i do sada bili prinuđeni da odlaze u Kotor, kako bi ostvarili zaštitu svojih prava i interesa, a predloženom izmjenom mjesne nadležnosti, još više bi im se otežalo ostvarenje tih prava, a imajući u vidu udaljenost Cetinja od Budve"
3101 pregleda 5 komentar(a)
Carević, Foto: Nenad Mandić, Nenad Mandić
Carević, Foto: Nenad Mandić, Nenad Mandić

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević uputio je otvoreno pismo ministru pravde Zoranu Pažinu zahtijevajući da se izmjene predloženi zakon kojim se kao mjesni sud za Budvu umjesto Kotora određuje Cetinje.

“Opština Budva ima primjedbe na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Naime, važećim Zakonom o sudovima, za teritoriju Opštine Budva, je mjesno nadležni Osnovni sud u Kotoru, dok je članom 3 navedenog Nacrta predviđena promjena mjesne nadležnosti, tako da bi za opštinu Budva ubuduće bio nadležan Osnovni sud u Cetinju”, naveo je Carević. Smatra da su navedene promjena suprotne interesima i potrebama građana Budve, te da iste ne smiju biti dio budućeg predloga Zakona.

“Građani Budve su i do sada bili prinuđeni da odlaze u Kotor, kako bi ostvarili zaštitu svojih prava i interesa, a predloženom izmjenom mjesne nadležnosti, još više bi im se otežalo ostvarenje tih prava, a imajući u vidu udaljenost Cetinja od Budve.

Zbog navedenog, Opština Budva zahtijeva od Ministarstva pravde da izmijene član 3 Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, na način što bi Osnovni sud u Kotoru i dalje ostao mjesno nadležan za teritoriju Opštine Budva. Takođe, u okviru javne rasprave povodom ovog Nacrta Zakona, želimo da ukažemo Ministarstvu na potrebu osnivanja Osnovnog suda i Osnovnog državnog tužilaštva, čije bi sjedište bilo u Budvi. S tim u vezi, u ime Opštine Budva, izražavamo spremnost da Opština Budva obezbijedi prostorne i druge pretpostavke za osnivanje ovih organa, tako da osnivanje istih ne bi predstavljalo dodatni teret za budžet Crne Gore”, kazao je Carević.

Dodaje da su svjesni činjenice da je potrebna racionalizacija pravosudne mreže u Crnoj Gori, ali isto tako opština Budva, zbog sve većeg priliva stanovništva, a samim tim i sve većeg broja parničnih i krivičnih predmeta koji su vezani za njenu teritoriju, ima opravdanu potrebu za postojanje navedenih organa, koji bi imali sjedište u Budvi. “S tim u vezi, u prilogu zahtjeva dostavljamo Inicijativu broj 101-204/1 od 18.05.2018. godine, u kojoj su navedeni zvanični podaci, koji pokazuju da je preko 40% svih predmeta koji se vode u Osnovnom sudu Kotora sa teritorije Opštine Budva. Nadam se da ćete naše argumente uvažiti i radujemo se saradnji sa Ministarstvom pravde u budućoj implementaciji naših predloga”, istakao je Carević.

Preporučujemo za Vas