Izvještaj EK o Crnoj Gori: Nedostaju rezultati u borbi protiv korupcije na visokom nivou

Ocijenjeno je da u pravosudnom sistemu postoji određeni napredak ali da je neophodno unaprijediti zakonodavni okvir u pravcu jačanja nezavisnosti i profesionalizma pravosuđa i sprovođenja u praksi
17425 pregleda 29 komentar(a)
Ilustracija
Ilustracija
Ažurirano: 29.05.2019. 13:59h

U izvještaju o Crnoj Gori za 2019. godinu koji objavila Evropska komisija (EK) navedeno je da postoji izvjestan napredak u borbi protiv korpcije i organizovanog kriminala ali da i dalje nedostaju rezultati kada su u pitanju određene vrste organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou.

Navodi se da nema napretka ni u procesuiranju napada na novinare.

U pogledu političkog kriterijuma posmatrani period od prošle godine je obilježen malim povjerenjem u izborni sistem "koji mora biti revidiran na obiman i sveobuhvatan način".

U izvještaju podsjećaju na Odbor za reformu izbornog zakonodavstva koji je u jesen prošle godine formiran u tu svrhu, ali koji kako navode nije dao rezultat u svom mandatu.

Kako se u izvještaju navodi, politička scena je fragmentirana, polarizovana i obilježena nedostatkom političkog dijaloga.

Evropska komisija je ocijenila da je ostvaren je ograničen napredak u uspostavljanju političkog dijaloga u parlamentu tokom 2018. godine, uz privremeni i djelimični povratak dijela opozicionih stranaka u parlament. Ipak, dodaje se, nakon hapšenja jednog opozicionog lidera 2018. i afere "Koverta" 2019. opozicija je vratila bojkotu parlamenta.

Nakon toga su, kako piše u Izvještaju, počeli protesti i pokušaji vanparlamentarnog političkog dijaloga u kome opozicija insistira na formiranju tehničke vlade.

“Povratak političke debate u parlament je odgovornost svih političkih aktera”, navode u Evropskoj komisiji.

Navodi se da nije bilo političkih i sudskih pomaka u vezi sa nezakonitim korišćenjem javnih fondova za potrebe političkih partija.

“Tužilaštvo je pokrenulo istrage u nekimk slučajevima i ASK je kaznila političku partiju koja je donacijom dobila ilegalan novac. Ove tvrdnje zahtijevaju kredibilan, nezavisan i djelotvoran institucionalni odgovor”, ističu u EK.

U izvještaju se ističe da je neophodno ojačati transparentnost, učešće i Vladin kapacitet za sprovođenje reformi.

Ocijenjeno je da u pravosudnom sistemu postoji određeni napredak ali da je neophodno unaprijediti zakonodavni okvir u pravcu jačanja nezavisnosti i profesionalizma pravosuđa i sprovođenja u praksi.

Po pitanju borbe protiv korupcije postoji ograničen napredak u izvještajnom periodu.

"Korupcija preovladava u mnogim oblastima i ostaje razlog za zabrinutost", navodi se u izvještaju.

U izvještaju je ocijenjeno da su operativni kapaciteti institucija unaprijeđeni, ali bi trebali da pokažu proaktivniju stav.

Navedeno je da postoje izazovi za ASK kao što su kredibilnost i nezavisnost.

EK je konstatovala da su započete istrage oduzimanja imovine u procesima korupcije na visokom nivou ali da je odgovor na presude ograničen.

"Dalji napredak je moguć jedino u okruženju u kome su nezavisne institucije zaštićene od uticaja i ohrabrene da iskoriste svoju moć".

U borbi protiv organizovanog kriminala Crna Gora je i dalje umjereno pripremljena. Postoji izvjestan napredak u pravosudnoj saradnji i nekim oblastima brobe protiv organizovanog kriminala.

"Potrebni su dalji rezultati koji bi prikazali ubjedljive podatke u borbi protiv organizovanog kriminala sa fokusom na pranje novca, trgovinu ljudima, šverc cigareta kao i oduzimanje imovine stečene kriminalom".

Crna Gora je ostvarila određeni nivo napretka po pitanju slobode izražavanja, ali u EK smatraju da nije bilo značajnog napretka u izvještajnom periodu.

"Veoma su ograničeni dometi istraga napada na novinare. Nedavni politički uplivi u Savjet Javnog servisa i Agenciju za elektronske medije jesu stvar koja zaista zabrinajva. Medijska scena ostaje visoko polaritzovana a i dalje su glavni izazovi razumijevanje ulogfe med slobode. Takođe, slabi su samoregulatorni mehanizmi u oblasti medija", navodi se rezimeu izvještaja o napretku Crne Gore.