Bar: Izvještaj o radu komunalaca opet prošao jednoglasno

Replicirajući opoziciji, predsjedfnik Opštine Dušan Raičević rekao je pored ostalog da opština „ne oprašta nijednom dužniku“, da lično nije zadovoljan kapitalnim investicijama, „ali mi na to sada ne možemo da utičemo“
959 pregleda 0 komentar(a)
Sa današnje sjednice, Foto: Radomir Petrić
Sa današnje sjednice, Foto: Radomir Petrić
Ažurirano: 17.06.2019. 19:09h

Na početku XIII sjednice SO Bar, odbornici vlasti usvojili su Završni račun Budžeta Opštine Bar za 2018, sa 25 glasova za, dok su pet opozicionara bili protiv.

Čelnici sekretarijata za finansije, te za imovinu, zastupanje i investicije, Ivana Backović i Vido Dabanović podsjetili su da je Budžet Opštine Bar za 2018. bio planiran na 20,11 miliona eura, od toga tekući 12, a kapitalni 8,11miliona, a da su ukupni primici bili 18,686 miliona, odnosno 92,92 posto planiranog.

"Primici tekućeg budžeta ostvareni su sa12,673 miliona ili sa 105,61 posto, a kapitalnog sa 6,013 miliona - 74,15 posto u odnosu naplan. U strukturi prihoda, u 2018. sopstveni prihodi opštine bili su 10,726 miliona, ili 57,4 posto, ustupljeni prihodi 3,772 miliona ili20,19 posto, posebna naknada na investicije 88.600 ili 0,47 posto, a iz 2017. su prenijeti 4.099 miliona eura, odnosno 21,94 posto.Ukupni izdaci budžeta realizovani su u iznosu od 16,462 miliona, što je za 18,14 posto manje od plana", naveli su pored ostalog Backović i Dabanović.

Napominjući da ovaj završni račun „nije u skladu sa zakonom“, Miloš Šušter (URA) je pored ostalog ustvrdio da je Opština Bar danas „kreditno nesposobna“ zbog kreditnih opterećenja od ranije, i pitao „gdje je u ovoj priči 10.000 kuća u Mrkojevićima bez vodovoda i kanalizacije“. Šušter je zatražio da se konačno ostvari zakonska obaveza i uradi katastar nepokretnosti opštine

Mr Dejan Đurović (DF) je vlastima poručio da su pogriješili što su se oslanjali na prihode od legalizacije, „ teško ćete vi od toga uzeti predviđeni novac“ . Momčilo Leković (Demokrate) pitao je zašto kabinet predsjednika opštine troši više goriva od komunalne policije, te „šta znači skoro 60.000 eutra u troškovniku kabineta zu medijske usluge i promocije“.

Replicirajući opoziciji, predsjedfnik Opštine Dušan Raičević rekao je pored ostalog da opština „ne oprašta nijednom dužniku“, da lično nije zadovoljan kapitalnim investicijama, „ali mi na to sada ne možemo da utičemo“.

"Što se dugovanja prema opštini tiče, politika nam je takva da ćemo ići na naplatu svih potraživanja, u to budite sigurni. Popis imovine nije urađen zato što godinama tražimo softversko rješenje. Završni račun nije štelovan, već je realno stanje", naveo je Raičević pored ostalog.

Na prozivke Lekovića da opština nije sposobna da godinama riješi problem azila za pse, reagovao je potpredsjednik Opštine Radomir Novaković Cakan koji je kazao da „novac nije problem, ali, jeste lokacija, jer ni u jednoj MZ ne žele ovaj objekat“.

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja DOO Komunalne djelatnosti Bar za 2018, koji je branio zamjenik direktora Dragan Đonović.

U komentarima izvještaja, Leković je zatražio da JP Morsko dobro plati barske komunalce „kad već imamo toliko akcija čišćenja plaža od strane volontera“. Vasilije Lalošević (SNP) je naglasio da je ovo preduzeće zrelo za za raspravu o strukturi i hijerarhiji „ko god da ga preuizme“, i ukazao na potrebu njegove segmentacije, “baš kao i kod JP Kulturni centar“.

"Stanje sa komunalnom higijenom nije loše, ali, brojni su problemi, a smeće je glavni. Jako je puno divljih deponija, odlaganje smeća u plastičnim kesama na ogradi je takođe veliki problem", rekao je Savo Pavlović (SD).

Omer Vukić (SDP) ukazao je da je u preduzeću i dalje slaba likvidnost, „i pored milion eura dotacija iz budžeta, preduzeće iz godine u godinu jedva preživljava“. Jovan Ivović (DPS) kazao je da „radom komuinalaca i jesmo i nismo zadovoljni“.

"Prema tehničko-kadrovskim uslovima koje imaju, realizovali su sve iz plana za 2018. Komunalna higijena nije uslovljena samo djelovanjem komunalaca, već i samih građana. Dinamičan je rast produkcije otpada, a ne prati ga dinamičan rast preduzeča", rekao je Ivović.

Dragan Tufegdžić (Demokrate) pohvalio je akciju „Naš Bar čist grad“ i ukazao na brojne divlje deponije u Šušanju i Sutomoru, dodajući i da su vidikovci zapušteni.

"Vi u komunalnom preduzeću radite koliko možete, ali vaš maksimum je minimum za čistoću Bara", akcentovao je Đurović.

Branka Nikezić (DPS) kazala je da treba primati više sezonskih čistača, da treba više lokacija za kontejnere, da je neophodno imati reciklažno dvorište , mehanizaciju za kabasti otpad i za pražnjenje podzemnih kontejnera, dodajući da bi sve to „možda trebalo“ izfinansirati iz sredstava koje komunalci dobijaju iz budžeta. Nikeziuć je dodala da nije neophodno da kompletna mehanizacija odjednom bud e zamijenjena.

"Imamo nedostatak lokacija za kontejnere u gornjim dijelovima Sutomora, kao i u MZ Bar IV,za podzemne kontejnere nam treba posebno vozilo za pražnjenje. ovdje su inače najmanjje tri preduzeća u jednom, prosječn aplat aj eoko 400 eura, opština nam je u 2018. prenijela sva budžetska sredstva. Naši gorući problemi su izamoretizovana mehanizacija i cijene usluga koje se ne mijenjaju deset godina, a u međuvremenu smo dobili obavezu plaćanja odlaganj aotpoda na Možuru", rekao je pored ostalog odbornicima Đonović.

Sjednica je prekinuta kasno popodne, i biće nastavljena sjutra.