"OBJAVLJIVANJE IMENA JE SKANDAL"

Radulović: Izvršna vlast pravi "listu za odstrel" nepodobnih u državnoj upravi

"Objavljivanjem imena državnih službenika i stavom da oni rade protiv države i da podrivaju finansijski sistem države, Vlada je direktno pozvala rukovodeće kadrove u državnoj upravi da se obaračunaju sa takvim službenicima", poručio je Radulović
71 pregleda 7 komentar(a)
Veselin Radulović, Foto: Zoran Đurić
Veselin Radulović, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 16.03.2018. 14:46h

Objavljivanje imena državnih službenika koji su tužili državu zbog štete koja im je pričinjena nezakonitom radom rukovodećeg kadra predstavlja svojevrstan skadal, brutalno kršenje osnovnih ljudskih prava od strane izvršne vlasti i direktan podsticaj na nezakonit rad, saopštio je danas podgorički advokat Veselin Radulović, pravni zastupnik NVO MANS.

Vrijednost izgubljenih sporova u kojima je postupao Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore u 2017. godine je preko 11,6 miliona eura.

"Optuživanjem službenika koji zaštitu svojih prava traže na sudu da tako podrivaju finansijski sistem države i javnim objavljivanjem njihovih imena, izvršna vlast stigmatizijuje te službenike i pravi svojevrsnu "listu za odstrel" nepodobnih u državnoj upravi. Objavljivanjem imena državnih službenika i stavom da oni rade protiv države i da podrivaju finansijski sistem države, Vlada je direktno pozvala rukovodeće kadrove u državnoj upravi da se obaračunaju sa takvim službenicima. Smatramo da onaj ko tvrdi da se država i njen finansijski sistem podrivaju traženjem zaštite povrijeđenih prava na sudu, a ne kršenjem zakona i prava od strane odgovornih lica, ili je totalna pravna neznalica ili je glavni organizator i podstrekač nezakonitog rada", istakao je Radulović.

Informaciju o sudskim postupcima u kojima postupa Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore objavljena je u materijalima sa sjednice Vlade, a nalazi se pod rednim brojem 8.

Premijer Duško Marković na jednoj od prethodnih sjednica Vlade, je zatražio da se sa ovog materijala bude uklonjena oznaka tajnosti sa obrazloženjem da svaki građanin treba da raspolaže informacijom o odnosu pojedinih državnih službenika prema državnom novcu.

Radulović je kazao da se dodatno, objavljivanjem imena državnih službenika masovno se krše osnovna ljudska prava, jer Vlada direktno vrši pritisak na državne službenike da odustanu od tužbi radi zaštite svojih prava.

"Tako se od strane izvršne vlasti svim službenicima koji su predali tužbu protiv države, kao i onima koji bi to mogli da urade ubuduće, ograničava osnovno ljudsko pravo - pravo pristupa sudu. Sa druge strane, izvršna vlast koju godinama prate više nego ozbiljne sumnje u korupciju koja istinski podriva finansijski sistem države, nastavlja da radi u tajnosti, što je ambijent koji najviše odgovara akterima korupcije na najvišem nivou. Tako se premijer, koji u državnim službenicima prepoznaje državne neprijatelje samo zato što traže zaštitu svojih prava na sudu, potrudio da sav materijal sa sjednica Vlade proglasi tajnim", rekao je Radulović.

Po njegovim riječima, višestruko je veći interes javnosti da zna na koji način Vlada i njen premijer donose odluke, ko su pravna lica koja duguju državi stotine miliona eura poreza i doprinosa i u kakvoj su vezi sa premijerom i izvršnom vlasti, ko su poreski insprektori koji su nevršenjem službenih dužnosti omogućili da poreski dug bude u tako velikom iznosu i da veći dio bude nenaplativ.

"Premijer i Vlada su se pobrinuli da te podatke nezakonito priglase tajnim jer bi njihovim objavljivanjem svakako javnost mogla da vidi koliko izvršna vlast zapravo podriva finansijski sistem države i koliko je izvršna vlast odluke donosila u interesu države, a koliko u privatnim interesima određenih lica. Više stotina miliona eura država je oštećena po osnovu neplaćenih poreza, ali podatke o licima koja taj iznos duguju i o licima koja su im omogućila da ne plaćaju porez, Vlada i premijer skrivaju od javnosti. Na taj način izvršna vlast pojačava sumnje da je ključni centar korupcije upravo u njoj. Takođe, premijer i Vlada su morali da objave imena rukovodećeg kadra koji je nezakonitim radom kršio prava državnih službenika i pričinjavao im štetu. Prikrivanje njihovih imena i objavljivanje imena službenika koji zaštitu prava traže na sudu, Vlada i njen premijer otvoreno pokazuju da oni stoje iza nezakonitog rada i da su upravo oni ti koji državi pričinjavaju štetu", zaključio je Radulović.