POTPREDSJEDNIK DEMOKRATA O PREDLOZIMA IZBORNIH ZAKONA

Krapović: „Koverta” oglolila sve, novčane kazne zamijeniti zatvorom

Demokrate će u okviru izborne reforme predložiti kriminalizovanje nelegalnog finansiranja političkih subjekata, kaže Krapović
4939 pregleda 12 komentar(a)
Dragan Krapović, Foto: Boris Pejović
Dragan Krapović, Foto: Boris Pejović

Demokratska Crna Gora predložiče izmjene izbornih zakona kako bi se kriminalizovalo nelegalno finansiranje političkih subjekata. Izmjenama Zakona o finansiranju političkih subjekata, koje će biti dostavljene Odboru za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, predlaže se podnošenje krivičnih prijava umjesto prekršajnih.

“Ovlašćeni službenik treba posebno da vodi računa o mogućim zloupotrebama koje politički subjekt nezakonito čini kroz pranje novca i druge finansijske zloupotrebe, radi sticanja finasijskih sredstava za svoju političku kampanju. Službeno lice će po službenoj dužnosti u tom slučaju obavezno podnijeti krivičnu prijavu protiv učinioca krivičnog djela i odgovornog lica u političkom subjektu“, navodi se u predlogu Demokrata u koji su “Vijesti” imale uvid.

Demokrate zahtijevaju da se nova norma uvrsti u član 45 Zakona o finansiranju političkih subjekata, ali i da se izmijeni i Krivični zakonik.

Potpredsjednik Demokrata Dragan Krapović je istakao da treba kriminalizovati kršenje zakonskih zabrana i ograničenja u pogledu pribavljanja sredstava, kršenje zakonskih zabrana i ograničenja u pogledu upotrebe javnih resursa radi pomaganja partijama, prikrivanje izvora finansiranja političkih subjekata, dostavljanje nadležnim organima lažnih i nepotpunih izvještaja o finansijama i prikrivanje stvarnog porijekla doniranog novca, dovođenje u neravnopravan položaj donatora ili diskriminisanje lica koja su odbila da daju donacije, vršenje pritiska na fizička i pravna lica da daju priloge.

“Predvidjeli smo osnovne, ali i teže oblike ovih krivičnih djela. Uočene anomalije ukazuju da je neophodno dodatno prevenirati zloupotrebe odgovornih lica u državnim organima i izborno-finansijski kiminal većih razmjera. Predlažemo isključivo kaznu zatvora za ta krivična djela, jer u postojećem krivičnom zakonodavstvau imamo krivična djela za koja se izriče novčana kazna”, kazao je on “Vijestima”.

Krapović je upozorio je da su crni fondovi i nelegalno finansiranje partija značajno uticali na izborne procese i određivali njihov krajnji ishod. On smatra da kroz izmjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Krivičnog zakonika treba kriminalizovati protivpravno finansiranja političkih subjekata. On je podsjetio da je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) zadužena za kontrolu finansiranja političkih subjekata, ali da u slučaju neregularnosti može po službenoj dužnosti pokrenuti samo prekršajni postupak.

“Prema dosadašnjim iskustvima, nameće se zaključak da je Agencija rijetko pokretala prekršajni postupak i pored činjenice da su se u praksi dešavale takve zloupotrebe koje su za posljedicu imale ugrožavanje kako demokratskog ambijenta za vrijeme kampanje, ali i drastičan uticaj na završetak izbora”, kazao je Krapović.

“U prilog tome, najbolje govori afera “Koverat”, koja je pokazala da je vladajuća partija imala izdašne finansijere i donatore mimo zakona i legalnih tokova. Ti prihodi nisu bili prikazani u finansijskim iskazima, završnim računima niti u izvještajima o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izborne kampanje. Osim toga, ta afera je pokazala da uspostavljeni sistem počiva na korupciji i bezakonju, jer ako je Demokratska partija socijalista (DPS) mogla da prikriva imena svojih finansijera i donatora, koji se bave određenim biznisom, onda je jasno otkud donacije socijalnih slučajeva sa Konika u iznosu od desetina hiljada eura DPS-u. Dakle, institucije sistema su poklekle pod pritiskom crnih fondova”, kazao je Krapović.

“Poruka izbornim kriminalcima da će ih čekati zatvor”

Krapović smatra da bi takva zakonska rješenja doprinijela i generalnoj prevenciji mnogobrojnih koruptivnih krivičnih djela, jer prekršajne i novčane sankcije nijesu dovoljne za zaustavljanje zloupotreba u finansiranju političkih subjekata.

“Mora se poslati snažna poruka izbornim kriminalcima da ih čeka zatvor. Ovo rješenje bi doprinijelo i zaustavljanju javnih funkcionera i državnih službenika u zloupotrebama. Pravna posljedica osude na krivično djelo je i gubitak funkcije i radnog mjesta, a može ih učiniti i nedostojnim za vršenje javne funkcije i državne službe ubuduće. To sve nije slučaj kad su prekršaji u pitanju. To ne znači da se svi prekršaji pretvaraju u krivična djela, već se jedan dio zloupotreba izdvaja u krivična djela, a jedan broj ostaje u sferi prekršaja”, kazao je on

Preporučujemo za Vas