RASTE PRITISAK OKO NELEGALNOG DEPONOVANJA ŠUTA

Jokić prijavio, Dragović pravda odluku Aprcovića: Ne deponujemo već privremeno skladištimo

Jokić je Dragoviću dostavio i fotografije koje potvrđuju navode iz prijave i zatražio da izvrši inspekcijski nadzor i „spriječi dalje nelegalno djelovanje“.
5148 pregleda 7 komentar(a)
Šut se odlaže (ne)legalno: Deponija u Industrijskoj zoni, Foto: Demokrate Kotor
Šut se odlaže (ne)legalno: Deponija u Industrijskoj zoni, Foto: Demokrate Kotor

Predsjednik OO Demokrata i bivši gradonačenik Kotora Vladimir Jokić uputio je zvaničnu prijavu načelniku Komunalne inspekcije u toj opštini Zoranu Dragoviću u vezi s nelegalnim odlaganjem građevinskog šuta od srušenog hotela „Fjord“ u Industrijskoj zoni Kotora.

U prijavi Jokić je naveo da građevinski otpad kompanija „Omorika Montenegro“ iz Herceg Novog odvozi i odlaže na parceli 68/1 KO privredna zona, a koja je u opštinskom vlasništvu.

Vladimir Jokić
Jokić(Foto: Zoran Đurić)

On je Dragoviću dostavio i fotografije koje potvrđuju navode iz prijave i zatražio da izvrši inspekcijski nadzor i „spriječi dalje nelegalno djelovanje“.

U odgovoru Jokiću, Dragović je naveo da se “ovakvim djelovanjem ne stvara novi problem, već se postojeći u cjelosti rješava”.

Nelegalno odlaganje neopasnog otpada u koji se svrstava i građevinski šut po zakonu je u nadležnosti Komunalne inspekcije.

Deponija u Industrijskoj zoni, nema status legalne deponije niti privremenog odlagališta za tu vrstu otpada, koje se obavlja uz saglasnost Opštine i u dogovoru sa investitorom i vlasnikom srušenog hotela.

Predsjednik Opštine Željko Aprcović je prije nekoliko dana kazao da je u pitanju “privremeno odlaganje šuta” i da on tu “neće ostati jer su stručnjaci procijenili da je u pitanju materijal koji se može reciklirati i ponovno upotrebiti u gradnji novog objekta na mjestu starog “Fjorda”.

Željko Aprcović
Aprcović(Foto: Savo Prelević)

On nije objasnio na temelju kog dokumenta i dozvole se građevinskim otpadom zatrpava opštinski plac.

Dragović je u odgovoru Jokiću naveo da se sporno odlaganje otpada vrši po nalogu Komunalne inspekcije koja je investitoru “Fjorda” kompaniji “Boka Bay Investment”, naredila da u roku od 30 dana, šut od srušenog hotela odveze na opštinski plac u zoni radi “rješavanja dugogodišnjeg problema koji je nastao rušenjem hotela, (bez donošenja Plana upravljanja otpadom, što je obaveza investitora) i negativnog uticaja navedenog šuta na područje zaštićenog kulturnog dobra”.

“Radi se o parceli koja je u opštinskom vlasništvu, koja je urbanizovana, odnosno predviđenja za izgradnju, što potvrđuje privremenost ovog skladištenja, iz razloga jer će ista biti u budućem periodu valorizovana izgradnjom poslovnih objekata na njoj. Kao drugo, parcela je saobraćajno dostupna, što znači da će trenutno skladišteni građevinski otpad koji je dovezen na istoj, nakon izvjesnog perioda biti odvezen na dalju upotrebu bez mogućnosti ugrožavanja saobraćajne komunikacije“, naveo je Dragović dodajući da se “Boka Bay Investment” izjavom datom kod notara, obavezao da će skladišteni građevinski otpad, najduže za šest mjeseci ukloniti, a parcelu vratiti u prvobitno stanje.

Dragović tvrdi da se ne radi o nelegalnom odlaganju, već o “privremenom skladištenju građevinskog otpada - inertnog neopasnog materijala, čije skladištenje nema nikakav uticaj na zaštitu životne sredine i ljudi koji žive u istoj”.

On tvrdi da po zakonu “opštine koje nemaju izgrađenu deponiju mogu građevinski otpad privremeno skladištiti prije predaje na obradu privrednom društvu za preradu ili zbrinjavanje građevinskog otpada”.

“Stoga smatramo da je Opština postupajući odgovorno riješila veliki problem uklanjanja ruševine bivšeg hotela „Fjord“ iz srca grada. S obzirom na to da se otpad bilo koje vrste ne smije skladištiti u centru grada, u zoni morskog dobra i drugim zaštićenim područjima, ovim je postignuto prioritetno, uklonjen je šut ispred hotela „Fjord“ u najkraćem roku, a samim tim spriječen je negativan uticaj koji je isti imao na područje svjetske kulturne baštine”, naveo je Dragović.

KIPS tužio Opštinu i traži naknadu milionske štete

Podgorička kompanija KIPS, koja neposredno uz sporni plac ima veliki trgovački centar u koji je uložila skoro 10 miliona eura, tvrdi da već deset godina imaju problem sa nelegalnim odlaganjem prvo komunalnog, a kasnije i građevinskog otpada, te da su do sada brojne inspekcije i nadležni organi utvrdili da je ta praksa koju su sprovodili Opština i Komunalno preduzeće Kotor bila nezakonita i štetna.

Zbog toga i nesprovođenja u djelo riješenja Agecija za zaštitu prirode o zabrani deponovanja otpada na spornoj lokaciji i njenoj rekultivaciji za što su Opština i Komunalno svojevremeno obećali nasipanje humusa preko otpada i sadnju čak 3.000 sadnica crnog bora na ovoj lokaciji, KIPS je tužio Opštinu i zatražio naknadu višemilionsku odštetu.

Osnovni sud u Kotoru je krajem jula djelimično usvojio zahtjev KIPS-a obavezavši Komunalno Kotor da ukloni otpad sa nelegalne deponije u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. U toku je žalbeni postupak pred Višim sudom, a Opština je nastavila da gomila hiljade tona građevinskog otpada.