konsultacije sa predstavnicima predlagača i kandidata za Zaštitnika ljudskih prava

Đukanović: Ombudsman državni organ sa važnom društvenom ulogom

1278 pregleda 3 komentar(a)
Sa današnjeg sastanka, Foto: Služba za informisanje predsjednika Crne Gore
Sa današnjeg sastanka, Foto: Služba za informisanje predsjednika Crne Gore

Ombudsman je državni organ sa važnom društvenom ulogom, koji je svojim utoritetom pozvan da ulije sigurnost u nesmetano uživanje garantovanih prava i sloboda svakom građaninu, poručio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je danas održao konsultacije sa ovlašćenim predstavnicima predlagača i kandidata za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika, Đukanović je zahvalio prisutnima na naglašenom interesovanju i povjerenju, koje su iskazali učešćem u tom postupku.

On je istakao da je gotovo 100 stručnih i naučnih institucija, kao i nevladinih organizacija (NVO) i osam predloženih kandidata za Zaštitnika, dalo doprinos uspješnom sprovođenju postupka, potvrdivši tako njegov značaj i transparentnost, ali i važnost položaja i nadležnosti ove institucije u političkom sistemu Crne Gore.

Đukanović kazao je da se opravdano opredijelio za postupak sačinjen od više faza, počevši od pisanog obavještavanja brojnih naučnih i stručnih institucija i NVO, raspisivanja i objavljivanja javnog poziva, utvrđivanja liste predloženih kandidata i danas obavljenih konsultacija.

„On je naglasio da je Zaštitnik državni organ sa važnom društvenom ulogom, koji je svojim ličnim, i autoritetom svog efikasnog postupanja pozvan da ulije sigurnost u nesmetano uživanje garantovanih prava i sloboda svakom građaninu i u njihovu djelotvornu zaštitu, uvijek kada je to potrebno, njegujući princip vladavine prava“, kaže se u saopštenju.

Đukanović je rekao da je uvjeren da će novi Zaštitnik opravdati njegova, očekivanja, svih predloženih kandidata i njihovih predlagača, ali i društvene zajednice u cjelini.

„I da će imati otvorenu podršku na neupitnom putu ka ostvarenju zajedničkog cilja - dostizanje novog nivoa demokratizacije naših institucija i unaprjeđenja zaštite ljudskih prava i sloboda“, dodaje se u saopštenju.

Ovlašćeni predstavnici predlagača kandidata za zaštitnika zahvalili su Đukanoviću na prijemu i spremnosti da u otvorenom razgovoru razmijene mišljenja u vezi sa predstojećim formiranjem predloga kandidata i konstatovali da je ovim postupkom napravljen iskorak u odnosu na dosadašnju praksu.

Oni su, kako je saopšteno, istakli očekivanje da će se Đukanović rukovoditi stručnošću i integritetom kandidata u donošenju odluke.

„Predsjednik će u skorijem periodu formalizovati svoj predlog i uputiti ga Skupštini“, kaže se u saopštenju.

Konsultacijama je, u ime kandidata Azre Jasavić, prisustvovala programska direktorica Inicijative mladih za ljudska prava Aleksandra Vukčević, u ime Jelene Ružičić izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica, u ime Nebojše Vučinića izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc Prelević, a u ime Nikole Belade predsjednik Udruženja boraca NOR i antifašista Prijestonice Cetinje, Stevan Radunovi.

U ime Radenka Lacmanovića konsultacijama je prisustvovap izvršni direktor Saveza slijepih Goran Macanović, u ime Siniše Bjekovića predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović, u ime Valentine Radulović Šćepanović izvršna direktorica Crnogorskog ženskog lobija Aida Petrović, a u ime Zdenke Perović koordinatorka Franačko-crnogorskog udruženja Vesna Ratković.